| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, september 10, 2009

  Lydnad mot Guds Ord i Läran & Livet

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-09-10 to kväll
cid KOMMENTAR FULLKOMLIG LYDNAD - LÄRAN vs. LIVET

En läsare av "Öppet brev till pastor Swärd" [ Läs här ] skriver:

"…så är det är svårt att tolka dig annat än som att du menar att man inte kan predika för eller emot något man inte klarar av att efterleva själv. Det är också svårt att se annat än att du menar att en predikants budskap i en viss fråga måste bedömas efter denna predikants största karaktärssvaghet. Det innebär enligt strikt logik att en predikant varken kan predika om ämnen där predikanten är karaktärsstark eller om ämnen där predikanten är karaktärssvag, såvida inte predikanten är helt perfekt i alla avseenden. Eftersom ingen är perfekt vare sig som frälst eller icke frälst, drar jag den logiska slutsatsen att du inte anser att någon borde predika om något alls, med bibeln som rättesnöre (eller “i allt underordnad bibeln som Guds ord). Du gör det nämligen omöjligt med din argumentation, om du menar vad du skriver."

Denne läsare har läst och tagit det på allvar, det är gott, och han tilltror mig att mena vad jag säger, det är gott.

Jag skriver det jag tänker, och menar det jag säger, och lindar inte in det utan säger det rakt ut. Som i Guds ord! Det är människors idé att Gud har gömt sanningen mellan raderna, men Guds ord är klart, dunkelheten sitter hos oss. "I det som vi skriver till er ligger ingenting annat än det ni läser och även kan förstå." (2 Kor 1:13)

Det jag skriver är naturligtvis inte alltid lika klart för andra som det är för mig. Ja det händer inte sällan att jag själv får anstränga mig efteråt för att följa min egen tankegång. Och när jag skriver, så skriver jag inte sällan sådant som inte var planerat, men som jag ofta upplever inspirerat. Men ibland bryter det den ursprungliga tankegången och kan skapa förvirring.

Detta sagt som en tänkbar förklaring till det denne läsare skriver om det jag skrivit. Om han har rätt uppfattat orden så som de lyder, då har jag uttryckt mig dåligt.

Han skriver:

"svårt att tolka dig annat än som att du menar att man inte kan predika för eller emot något man inte klarar av att efterleva själv"

och

"också svårt att se annat än att du menar att en predikants budskap i en viss fråga måste bedömas efter denna predikants största karaktärssvaghet".

Min text som läsaren utgår från och citerar lyder:

"Om du å andra sidan är en ärlig bibeltroende kristen, som menar vad du säger och säger vad du menar, ja då borde det vara svårt att hitta något som du försvarar i strid med Bibelns förbjudande och fördömande, ty din gudsfruktan skulle avhålla dig från att avvika i stort såväl som smått. Inte heller borde det vara lätt att finna sådant som Bibeln påbjuder och hävdar men som du förnekar. Den som ändrar i ett har ändrat i allt. Den som är trogen i det lilla är också trogen i det stora, men den som sviker i det lilla är inte heller trogen i det stora. Din bibeltrohet är inte bättre än dess minsta del."

Jag ber att få upprepa och betona följande delar:

"...svårt att hitta något som du försvarar i strid med Bibelns förbjudande och fördömande"

"Inte heller borde det vara lätt att finna sådant som Bibeln påbjuder och hävdar men som du förnekar. Den som ändrar i ett har ändrat i allt."

"Din bibeltrohet är inte bättre än dess minsta del."

För mig synes inte detta ge rum för den läsning som läsaren gör. Ämnet är bibeltrohet. Med det avses i första hand vad man lär. Det är läran som är ämnet för artikeln.

Livet blir aldrig perfekt eller syndfritt. Inte ens för en helhelgad kristen. Och som han riktigt säger, om man bara får predika om det som man själv lever upp till i livets små och stora gärningar, ord och tankar, så blir det inte mycket predikat. Men den som menar och skriver så KAN inte ha förstått kristendomen.

Men i Läran KAN man i princip vara och bli fullkomlig, nämligen om man släpper sina egna idéer och håller sig till Guds ord, även när eller om man inte begriper och annars intet säger om det man inte förstår, inte kan tro eller tvivlar på.

Det ÄR fullkomlig lydnad i läran jag åsyftar. Och den lydnaden innebär att man håller sig till Guds ord i strid med människors tankar och klokhet. Det är åtminstone i princip möjligt, även om felfrihet och syndfrihet inte är möjligt ens i detta stycke.

I den del av artikeln som läsaren citerar ur så resonerar jag utifrån två förutsättningar, dels pastor Swärds påstådda bibeltrohet och dels det för mig självklara, att ingen är perfekt ens i läran. (En vanlig orsak till att vi människor inte förstår varandra är att vi inte har samma uppsättning självklarheter, och det för oss självklara tenderar vi att glömma bort att nämna, vilket leder till att en annan med en annan ryggsäck med självklarheter missar poängen.)

Jag menar att även med hänsyn till att en ärlig bibeltroende också kan ta miste och komma fel, så BORDE det åtminstone vara svårt att hitta avvikelser om bibeltroheten är mer än en bekännelse. Om bibeltroheten är genuin och ärligt menad då borde det vara svårt (inte omöjligt!) att hitta avvikelser.

Men det är skrämmande lätt att i Swärds ord på hans blogg och annars hitta avvikelser. Jag har i en tidigare artikel på Newsmill - Pastor Swärds bibelhyckleri, 14 juli [ Läs här ] - visat detta.

Här i "Öppet brev" nöjer jag mig med att visa på två grundläggande frågor där Swärd avviker från Skriften och den fram till nu orubbade kristna traditionen i den världsvida kyrkan, dödsstraffet och underordningen. Båda dessa frågor har sekter i alla tider (gnostiker, anabaptister etc) haft problem med, men de stora kyrkorna har hållit fast och gör det än. Ja redan i församlingen i Rom på Pauli tid hade man av förklarliga skäl problem, just därför skriver han så extraordinärt tydligt om detta just till Rom.

Dessutom är dessa två frågor två av de första ändringarna som den moderna Avfallna kyrkan har gjort, och med dessa ändringar som försvar fortsätter man att ändra. De är alltså nyckelfrågor då det gäller bibeltrohet och dess stegvisa upphörande. Man kan inte återvända till Skriften om man inte ändrar sig tillbaka till Skriften i dessa två "alla avvikelsers mödrar".

Egentligen kan man säga att det är en och densamma frågan, ty uppror emot dödsstraffet är uppror emot underordningen under överheten som är Guds tjänare till att hämnas. Tiden är alltmer laglös och upprorisk, det är antikristlig, medan Guds ord, Kristi lära, Skriftens Ande och Kristi Ande lär underordning under all överhet, från föräldrar, mannen och uppåt. Upproret mot dessa Guds ordningar är från Satan och socialismen som är född av anabaptismen är Djävulens villiga redskap i detta upphävande av all underordning.

Den som nu tar sig för att i Bibeln undersöka grunden för dessa två ändringar skall finna att de är ändringar inte bara från och i strid med kyrkans tradition utan ändringar FRÅN och i strid med de enklaste och klaraste ord i Bibeln. Likväl ifrågasätts inte dessa ändringar av knappt någon, men försvaras av de flesta, och Swärd försvarar dessa två ändringar som om det vore ändringar TILL överensstämmelse med Bibeln, vilket inte ens människor som K G Hammar och liknande gör. Hammar och andra med samma syn brukar inte ljuga, de säger i regel rakt ut: "Kyrkan har ändrat sig i läran om vad Guds ord säger". Det gör dem mer hederliga än Swärd i det stycket (fastän de naturligtvis borde avsäga sig sina ämbeten och gå ut ur Svenska kyrkan eftersom de öppet och medvetet går emot och ändrar i hennes bekännelser och grunder).

Somliga vägrar att göra en åtskillnad mellan läran och livet, eller vill sätta livet före läran. Det är i sig en sektlära.

Läran ger liv, därför är läran före och över livet. Livet kan inte bestå utan läran, därför faller livet där läran faller. Och där läran faller där anpassas livet efter den förfallna läran och faller sedan lite till. Och därefter anpassas läran till det än mer förfallna livet och så fortsätter det i en allt snabbare mot en till helvetet siktande nedgående spiral. I alla tider tycks frågan om underordning och ordningar väcka svårigheter, i vår tid gäller det isynnerhet frågor som rör sexuallivet, äktenskap, otukt, skilsmässa, omgifte osv., kort sagt så vill man upphäva Guds ordningar. Men utan Guds ordningar blir evangeliet inget annat än falsk barmhärtighet.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
Ny! 2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
* 2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
* 2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
* 2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
* 2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
* 2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Lydnad mot Guds Ord i Läran & Livet


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Obesvarade frågor om pastor Swärds bibeltrohet
  Pastor Swärds bibelbluff - tystnaden talar högre ä...
  ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) på Newsmill
  "Skriftens auktoritet splittrar, Kyrkan delas i gu...
  ”KRISTEN” CENSUR AV GUDS ORD, PASTOR SWÄRD & ”KRIS...
  PASTOR SWÄRD CENSURERAR GUDS ORD - mer om "kristna...
  Läkare drar svärd mot doktor Swärd
  pingstpastor låter vegetarian jämställa köttätande...
  "kristna" bloggvärlden - något om att bli raderad,...
  Är det rätt att äta kött? - eller om moralism i al...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger