| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, september 08, 2009

  Obesvarade frågor om pastor Swärds bibeltrohet

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-09-08 ti em
cid KOMMENTAR RE:ENKLA FRÅGOR FÖR SVÅRA FÖR SWÄRD

Här följder en kortversion av "Öppet brev till pastor Swärd", 1 sept. Newsmill [ Läs här ]. Denna korta version består enbart av ur brevet uttagna frågor, maningar, vädjanden, uppfordringar och krav till Swärd att i anständighetens, hederlighetens, sanningens och Guds namn förklara sin bibeltrohet.

Trots att pastor Swärd känner till att hans bibeltrohet ifrågasatts och påvisats som falsk utifrån Bibeln, i artiklar på Newsmill och här på min blogg, [ Pastor Swärds bibelhyckleri (14/7) ] så har han inte förklarat varför han hävdar Bibeln som "rättesnöre". Istället har han hela sommaren och dessförinnan anklagat andra för bristande bibeltrohet.

Därför skrev jag "Öppet brev till pastor Swärd" som publicerades den 1 september på Newsmill [ Läs här ].

Lördagen den 5 september svarade Swärd att han inte tänkte gå i "svaromål" därför repriserar jag enbart alla frågor mm som fanns i artikeln, och som visade sig utgöra drygt 1/3 av artikeln, vilket visar hur lätt det var, och nu ännu mer är, för Swärd att både förstå vad saken gäller och att svara om han vill.

Jag har flera gånger förut anklagat kristenheten som helhet och kristna företrädare i synnerhet för avvikelser från Bibeln.

Särskilt gäller det en - även för mig - ovanligt lång artikel kallad "Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet" (Nov. 2008) [ pdf ], där isynnerhet DEL I – BIBELFÖRAKT HOS KRISTNA tar upp ett antal "kändisar" i kristenheten och deras fräcka behandling av Guds ord [ html ].

Denna pdf-artikel skickade jag till pastor Stefan Swärd som bekräftade mottagandet - om han verkligen läste vet jag inte - men jag har på hans blogg fått det intrycket av hans ideligen upprepade hänvisande till Bibeln som "rättesnöre" att han delade i stora stycken min kritik och att han ville gå mot strömmen.

DET ÄR det min genomgång av hans blogg och det öppna brevet velat få klarhet i. Tyvärr har Swärd inte bestått provet, han är inte mer bibeltrogen än de som inte kallar sig så. Det är menar jag, bättre att avvika från Bibeln utan att bekänna Bibeln som rättesnöre, eftersom det är sannare, än att säga men inte göra.

Före november 2008 hade jag i samma ärende skrivit bland annat:

2005-06-02 Kyrkans tidning, "Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå" [ Läs här ]

2007-12-06 Kyrka & Folk nr 49, "Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM?" [Läs här]

*

Den 5 sept. ger Swärd på sin blogg i posten "Imorgon träffar jag förmodligen Zlatan" sitt "svar" på "Öppet brev till pastor Swärd" :

http://www.stefansward.se/2009/09/05/i-morgon-traffar-jag-formodligen-zlatan/ :

"Har kikat på Dagmans sågning av min bibeltro, väljer dock att inte gå i svaromål, det tar tid, och dessutom vet jag inte vem Dagman är eller vad han har för förankring. Och dessutom känner jag mig inte alls motiverad att diskutera dödsstraff, det är en ointressant fråga i Sverige, och för mig är det självklart att jag som kristen är emot dödsstraff. Visst kan jag motivera det med en längre bibelutläggning, men tycker inte att frågan är aktuell."

*

Det framgår med lätthet av frågorna och uppmaningarna nedan som utgör ca 1/3 av "Öppet brev till pastor Swärd", att frågan om bibeltroheten inte handlar isolerat om dödsstraffet eller underordningen, de är bara begynnelsen på den utförsbacke som har lett till den situation vi har nu, där Bibeln inte i någon fråga är enväldig auktoritet.

Jag noterar också att Swärd visligen tiger om den andra punkten jag tog upp, nämligen kvinnans underordning. Och han vet vem jag är - eller kan ta reda på det - och min förankring har jag i Guds ord, han kan alltså inte skylla på sådant. Och invändningen om min person är ju mycket betänklig, det ser ju ut som om han anser personen viktigare än budskapet, vilket ju är typiskt sekter men omöjligt att förena med kristendom eller vanlig heder och sanning. Om så Satan själv talade sant så måste en kristen i de stycken Satan talar sanning ge honom rätt. Men i sekter är det alltid tvärtom, där har "påven" alltid rätt, hur mycket han än ljuger!

*

Frågor mm utlyfta ur "Öppet brev till pastor Swärd" (1 sept. 2009, Newsmill)

Flera gånger, både på Newsmill och här på min blogg, har du [pastor Stefan Swärd], ställts inför besvärande fakta som kastar skuggor över denna din påstådda bibeltrohet, men du har inte svarat, fastän du känner till kritiken. Därför vädjar jag än en gång till dig, det ligger ju redan i ditt eget intresse att svara och skingra tvivlet om din bibeltrohet.

Bibeltrohet kan inte se ut hur som helst! Allt är inte sant som kallas sant. Vad är bibeltrohet? Vad är det för dig?

Är du den som bibeltrogna i landet länge saknat, en man som aktar på Guds ord som om det vore - verkligen - Guds? Eller är din bibeltrohet så begränsad att den inte fyller ut ordet? Inget kan vara angelägnare än att du reder ut detta. Vad vill du egentligen med din bibeltrohet?

Du bör redovisa vad din bibeltrohet egentligen består i, så att alla ser att det finns substans i bekännelsen, och av vilket slag den är. Så att ingen kan säga att det bara är en fras som används när det passar dig.

Du bör snarast dra upp de gränser du sätter för din bibeltrohet. Som det nu är talar du om din bibeltrohet i absoluta termer, utan reservationer eller begränsningar, trots att du uppenbart inte håller dig till Bibeln i allt.

...även vanligt folk som läst dina debattartiklar, är intresserade av att få veta vad din nu under drygt ett år så oförtröttligt upprepade bibeltrohet egentligen består i.

Vad innebär din bibeltrohet? Innebär din bibeltrohet något radikalt annorlunda i en kristenhet som annars går åt motsatt håll och lämnar Skriften bakom sig mer och mer?

Är din bibeltrohet det den ser ut att vara, ett brott emot trenderna, ett avsteg från den moderna kristenhetens allt öppnare förakt och frigörelse från Skriften?

Innebär den en återgång till Skriften som högsta norm, normata normans, i allt alltid i alla frågor, åtminstone i bekännelsen?

Söker du helhjärtat ett återerövrande av den reformatoriska insikten och erfarenheten och regeln - "Skriften allena" - så att intet annat än Guds ord skall styra och ställa i kyrkan?

Är du på fullt allvar beredd att kämpa för en kristendom som är underordnad Gud i allt, i enlighet med Guds ord?

Frågan är: Gäller din bibeltrohet bara i frågor som du själv valt ut, såsom ekonomi, abort, äktenskap och homosexualitet, eller är Bibeln bindande för dig i alla frågor, även i sådana kontroversiella frågor ur biblisk synpunkt, där kanske även ditt samfund har en hållning som strider emot Bibeln? Vem eller vad är herre över din bibeltrohet?

I.

Du avvisar helt, på grund av Bibeln och kyrkans tradition, att en kristen får "leva ut" sin homosexualitet och vidhåller att det är en fördömlig synd.

Nu uppstår frågan huruvida du är motiverad till dessa åsikter av den bibeltrohet du så oförtröttligt bekänner inte minst i just denna fråga, eller om du som så många andra skyller på Gud och Bibeln för att rättfärdiga dina fördomar.

Är du bara en i högen av alla dessa homofober som gömmer sig bakom Gud och Bibeln, främst i just sexuella frågor, eller är du en helgjuten, ärlig och konsekvent bibeltroende kristen som för Kristi skull och av gudsfruktan underordnar dig Skriften i allt, alltid, i alla frågor, därför att den är Guds ord, det enda som kan ge liv, evigt liv - och är du beredd att göra det även om det kostar? Hur mycket får det kosta?

II.

Så hur är det?

Finns det enligt din egen mening något uppenbart och lätt att hitta, som du tillåter, lär och försvarar som rätt och syndfritt för en kristen, eller som du accepterar utan invändningar, trots att det är förbjudet i Bibeln?

Och finns det något, enligt din egen mening, som är lätt att hitta och som du förbjuder för en kristen, och som du kallar synd fastän det är befallt, rätt och syndfritt eller likgiltigt i Bibeln och i kyrkans fram till nu oförändrade lära?

Står du enligt din egen mening i någon fråga i oemotsäglig opposition mot vad Bibeln och kyrkans tradition lär?

IV.

Du tiger om och accepterar fördömandet av dödsstraffet, trots att Sveriges Kristna Råd, som EFK och du själv medverkar i, gått så långt att man sagt att alla dödsstraff alltid är uttryck för ondska, vilket innebär intet mindre än ett totalt förkastande av hela Skriften och kyrkans tradition, samt dessutom intet mindre än det helt otänkbara, man GÖR Gud till syndare. Vilket är samma teologi som Gardell har, vilken du förkastat! Och ändå har du tigit om dödsstraffet - var är hedern här?

Det kanske är för dig med dödsstraffet, så som du skriver att det är för andra i abortfrågan, du tiger kanske av "evangelisationsstrategiska skäl", men det är lika lite en bibeltrogen attityd när det gäller dödsstraffet som när det gäller abortfrågan, båda frågorna rör mord på oskyldiga.

Du försvarar och rättfärdigar, ja uppmuntrar att man i en regelrätt frontal-"krock" med Skriften, påbjuder det som Skriften förbjuder, nämligen att den kristna kvinnan kan vara överordnad den kristne mannen, och således föraktar och omintetgör du Guds ord i dessa stycken för att istället behaga tidsandan. En tidsanda som för övrigt "råkar" sammanfalla med socialism och anabaptistisk sektlära, förutom att det dessutom är godkänt i EFK, och som således i tredubbel bemärkelse strider mot Bibeln. "Du skall inga andra gudar hava jämte - än mindre över - mig!", säger Gud.

Detta går inte att få ihop. Din bekännelse till bibeln motsägs i stort och smått.

Förkastar du både traditionen och Bibeln när det passar dig, ditt omdöme eller godtycke, för samfundets eller baptistiska idéers skull, eller av "strategiska" eller "taktiska" skäl, och söker stöd i Skriften och kyrkans lära främst när det gäller frågor där du håller med Bibeln, som sexualfrågor eller ekonomi och annat som passar dig, vad tycker du då själv att en sådan "hållning" bör kallas?

Bör inte en sann Bibeltrohet innebära att man följer Bibeln även när man inte förstår eller håller med, oavsett vad det kostar?

Du ÄR skyldig, enligt Skriften, att redogöra för din tro, och om du inte gör det BÖR & SKALL du aktas för noll och intet, ja värre, ty du har ju då BEVISAT att din bibeltrohet är en judaskyss.

ÄR du, pastor Stefan Swärd, den man som de bibeltroende i landet skall se upp till som den som försvarar Guds ord? Eller är du bara en i högen av alla de religiösa bluffmakare som lurar pengar av godtrogna fromma med sina falska anspråk på att vara ledda av Anden? Tillhör du dem som kallar det för Guds oföränderliga ord som de gillar och det som de inte gillar kallar de för tidsbundna läror? Om du verkligen vill vara trogen i allt, och underordna dig Skriften istället för tvärtom, vad har du då att säga till de bibeltrogna som ser brister, luckor och hål i den bibeltrohet du presterat hittills.

Hälsningar

Carl Ingemar Dagman

* * * * * * * * * * * * * *

EFTERSKRIFT

Vilket är svårast att säga för Stefan Swärd, baptist, pastor i EFK, tillika styrelseordförande, mm:

1. "Ja, jag är Stefan Swärd, och nej, jag är inte Bibeltrogen (varken i din eller någon annans mening, utan i min egen mening, men jag vill inte definiera det offentligt, bara i hemlighet på min blogg, och just nu inte där heller, för jag har annat för mig här vid poolkanten vid Medelhavet, snacka med fotbollslaget bland annat. Men jag tänker ändå fortsätta att kalla mig Bibeltrogen, så det så. Ingen, allra minst du, som ingen vet vem du är, och som är inget i jämförelse med mig, skall komma och mästra mig, som är så betrodd i hela samhället.)"

eller

2. "Ja jag är Stefan Swärd och jag är Bibeltrogen (på Bibelns egna villkor, ja jag vill alltid i alla frågor inget annat än att leta fram vad Guds ord säger, eftersom Guds ord och Guds vishet, ja Guds dårskap är visare än människor, ja jag vill i allt alltid sätta Guds ord över människors, men kanske jag inte är överens med dig i allt du menar dig ha funnit, kanske jag inte har hunnit lika långt som du, eller kanske jag har hunnit längre, men om du intet annat vill, än att höra och göra vad Guds ord säger oavsett vad människor tycker, ja då är du bibeltrogen liksom jag, och ja jag menar att Guds ord gäller för alla tider och den kristna uppenbarelsen är avslutad i och med Nya testamentets apostoliska skrifter.)"

eller är det lättare att säga:

3. "Ja, jag är Stefan Swärd, och jag anser mig ha rätt att bedöma Guds ord och välja bort, lägga till, eller ändra allteftersom tiden och situationen kräver det i enlighet med några kristna principer jag menar finns som vägledande tolkningsnycklar för nya tider och förhållanden, min bibeltrohet är en bekännelse till vissa principer som jag menar att man kan urskilja och utkristallisera utifrån Nya testamentet, och som jag själv väljer, men ja, jag är bunden till Bibeln, men inte till konkreta bud och regler, med undantag för äktenskapet, föräktenskapliga förbindelser, homosex och lite ekonomi."

*

SÅ blev det lättare nu att förstå och svara? Vi blir allt fler som undrar vad som orsakar denna tystnad. Vad är det - egentligen - som är så svårt att svara på?

Vi vet alla att lättheten att säga står i omvänd proportion till att göra, och att det gäller även bekännelsen till Bibeln som "rättesnöre". Men varför säger du inte precis som det är? Är inte sanningskärlek den första av Andens frukter (syndabekännelsen!)?

Och säger inte Skriften att Guds församling, det är den samling av troende som Gud själv genom sin Ande och sitt Ord uttaget ur världen för att Guds ord skall bo där, och att detta eviga ORDET är sanningens stöttepelare, och att Kristi lärjungar ska vara världens ljus och salt - hur kan då något annat än sanningen duga?

Säg bara som det är, dölj inget, lägg inte till, dra inte ifrån, ändra inte, förvräng inte, förvirra inte - säg bara som det är! Säg nu inför hela Sverige hur du har det med Bibeln!

Den som säger som det är får barmhärtighet både av Gud och människor. Men att tiga och dölja sanningen, det är fördömligt både inför Gud och människor. Hur svårt kan ett sådant val vara? Att tiga nu är att dölja sanningen, vilket är värre än vilken obehaglig sanning som helst.

Evangeliet kallas sanningens ord (Kol 1:5), och den levande Gudens församling kallas sanningens pelare och grundval (1 Tim 3:15), intet annat än sanningen duger i denna fråga, likväl som i alla andra som rör kristendom. /cid

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]
Andra intressanta bloggar
om & - , , , &
, , , , Guds Ord, Nya testamentet, baptism, påven, , , efk, blogg, frikyrkan

*

Etiketter: , , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Obesvarade frågor om pastor Swärds bibeltrohet


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Pastor Swärds bibelbluff - tystnaden talar högre ä...
  ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) på Newsmill
  "Skriftens auktoritet splittrar, Kyrkan delas i gu...
  ”KRISTEN” CENSUR AV GUDS ORD, PASTOR SWÄRD & ”KRIS...
  PASTOR SWÄRD CENSURERAR GUDS ORD - mer om "kristna...
  Läkare drar svärd mot doktor Swärd
  pingstpastor låter vegetarian jämställa köttätande...
  "kristna" bloggvärlden - något om att bli raderad,...
  Är det rätt att äta kött? - eller om moralism i al...
  "Den Avfallna Svenska Kyrkan" - idag på Newsmill.se  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger