| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, februari 29, 2008

  dödsstraff & homo6 LR. knappnål & silverskål

GUDS ORD [dggb] & MÄNNISKORS ORD

cid KOMMENTAR DÖDSSTRAFFET & HOMOSEX

Jan Guillou har sagt någonstans att så länge det var dödsstraff för homosexuella gärningar och tidelag så lyste dessa brott med sin frånvaro. Han drog slutsatsen att det har med trender att göra. Dödsstraffet skulle ju inte ha kunnat förhindra homosexuella gärningar om homosexualitet vore medfött.

Men det är inte därför jag skriver dessa rader.

"det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål" ,

sa man förr för att beskriva den sanningen att man föds inte till brottsling, man blir det genom att steg för steg säga ja till frestelse efter frestelse. Och det ligger i sakens natur att man vill ha häftigare retningar hela tiden. Den spänning man kände när man första gången ljög uppsåtligt, eller stal mot bättre vetande, kräver att man nästa gång gör något ännu farligare och har man klarat sig från upptäckt, så tror man sig genast om större ting.

I många fall tror jag det är känslan av att man är levande i närheten av faran som är så förförande, eftersom vi ofta inte känner oss levande. Den fruktan man känner skapar en spänning, som blir som en vanebildande drog.

Att leva utan droger är att leva ett liv där man vågar ha tråkigt, vågar lita på att man lever fastän man känner sig död. Det handlar om att skjuta upp belöningar, stå ut med svårigheter, uthärda motgång, kort sagt leva utan att vara beroende av de känslor jag har just nu. Att inse att de är flyktiga och byts hela tiden. Också detta går över, är en bra slogan. Känslor föder tankar. Och dåliga känslor, även tomhet, kan föda dåliga tankar, eller desperata, mörka tankar, som förleder till onda gärningar.

Men tvärtom gäller också. Tankar föder känslor, och tankar kan man välja, alltså gäller det att tänka rätt, det är viktigare än att tänka stort. Goda tankar och bilder ger som följd behagliga känslor. Detta är sagt i allmänhet, det finns tillstånd där man helt enkelt inte är förmögen att tänka alls, än mindre byta tankar, eller tänka på något gott. Sådant mörker kan man inte hjälpa sig själv ur. Men Guds ord kan, ty Guds tankar är större än våra.

Eftersom känslor är omöjliga att kontrollera, återstår att behärska tankelivet. Pröva själv. Föreställ dig en härlig dag vid stranden, låt vågornas brus, måsarnas skrän, barnens skrik, den hettande solens värme och den smekande brisen fylla dina sinnen, ditt inre öga och dina tankar. Vad gör det med dig? Byt nu bild. Tänk dig en stressande bilkö in till stan, eller något annat tålamodsprövande. Hur många sekunder behöver du för att få de känslor du brukar ha i dylika situationer?

Rom 12:2 Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Det är också ett faktum att alla, så gott som utan undantag, som blir alkoholister har börjat med att röka vanliga cigaretter. Ingen som knarkar har blivit knarkare utan att först ha använt både nikotin och alkohol. Sådant är inte populärt att säga eftersom det antyder att brottslingen, alkoholisten och knarkaren har sig själv att skylla. Men i de allra flesta fall så är det så. Man väljer själv sitt liv, steg för steg. Det är den moraliska resning man visar i de små och osynliga sammanhangen, när man är ensam inte minst, som bit för bit bygger en karaktär och ett liv. Det är absolut förödande att skuldbefria alla som "råkat" illa ut.

Därför är det farligt att nonchalera brott som sker genom datorn, man kan i värsta fall hamna i en sfär där gränser suddas ut och rätt och fel börjar bli dimmiga eller flytande begrepp. Det som börjar som en oskyldig nedladdning - som "alla" gör - kanske fortsätter med stöld av andras material då man skriver uppsatser. Den som smiter från att betala för bussresan, eller luras med en gammal biljett, fortsätter med att smita från taxi- och restaurangnotan. Och sedan kan det vara för sent. Ett beteende har redan grundlagts, och ju längre man klarar sig, desto längre går man i förhärdelse och grova brott. De små "oskyldiga" stölderna på nätet kan sluta med avancerad elektronisk ekonomisk brottslighet.

Nog är det som i artikeln "Utanför gemenskapen på grund av sin homosexualitet", (Dagen 2008-02-28) också så när det gäller homosexualitet, att man går fram i små steg, vilket betyder att man gör val, egna frivilliga val, som gör att man till slut känner sig som homosexuell. Man framställer det sedan som om man inte hade något val. Det är bekvämt och förståeligt, men inte sant. Att Dagens reporter (Jaktlund) helt okritiskt spelar med är inte oväntat, men bedrövligt. Det säger en hel del, mest om tidningen Dagen. Dagens nestor Olof Djurfeldt skriver samma dag (Dagen 28 febr.) och han är inne på att det är "val mer än läggningsfråga". *)

Men det är inte heller det, som detta skall handla om. Det är Bibeln som norm det gäller. Eller rättare: Hur det går till att lämna Bibeln som norm.

Det börjar i det lilla även då det gäller att lämna Bibeln som norm. Det är mitt ärende.

Även de rättfärdiga kan komma fel, även de som bekänner att Bibeln är Guds ord kan komma fel. Men också det sker steg för steg. Inget är så typiskt Djävulen som att han går sakta fram, genom de små stegens tyranni. Han aktar sig noga för att utmana för mycket på en gång, samvetet ska aldrig behöver känna sig riktigt skyldigt. Man ska alltid ha en chans att förklara bort det hela. Det ska alltid gå att säga, jamen det är bara detta, vi ska bara, det är inte så farligt. Och sedan kommer klokheten farande och vill vara nyttig. Men, vad skall vi annars göra, vi har ju faktiskt inget val, eftersom det ser ut som det gör, det finns ingen bättre lösning, vi måste kompromissa, för "kyrkans" bästa, det förstår ni väl?

Men detta är precis det samma som sker med alla kriminella hjärnor. Man bryter regler, lagar, gränser och moralen och söker sedan med kloka argument försvara det. Ingen försvarar sig med "dåliga" argument. Alla rättfärdigar sina egna gärningar. Alla letar fram skäl som skall synas "rätta", "fina", "moraliska" och "kristna" och framför allt "barmhärtiga".

Det gäller ju att få det att se ut som om de gammal-modiga är rigida bokstavsträlar, hårda och kärlekslösa trots att de håller fast vid Bibeln. Ja, man söker till och med få det att se ut som om det just vore fasthållandet vid Bibeln som är orsaken till deras omedgörlighet och omedgörligheten kallas förstås hårdhet och hårdheten kallas kärlekslöshet. Har man sett så lätt det gick att vända allt upp och ner!

Ty vad säger Jesus om vem som älskar honom? Törs jag be om att vi kollar med Bibeln för att få svar? Eller är det kärlekslöst? Låt mig bekänna: Jag bryr mig inte om jag anses för det ena eller andra.

Först och främst borde alla vilja veta vad som sägs, så man vet vad man har att ta ställning till. Därefter kan man då själv avgöra om man vill hålla sig till Guds ord eller förkasta det. Att inte ens vara intresserad av vad Bibeln säger anser jag vara totalt oursäktligt och oseriöst. Sådana människor borde icke ha någon plats överhuvudtaget i kristenheten som ledare.

Men när hörde du någon senast ställa en fråga till Bibeln och på ett ärligt sätt söka reda ut vad Bibeln har att säga, oavsett om man gillar det eller ej? Och när hörde du inte någon säga allt möjligt med bestämdhet, fastän både du och alla andra vet att det inte stämmer med Bibeln! Varför är det modigare att "prata" i nattmössan och kalla det "anden" (vilken ande är ovisst), medan det anses dött och mossigt att tala "utan" ande men i enlighet med Skriften (vars ande är Herren själv!)?

Vad säger sådant om vår tids "ledare"?

Alltså, låt mig påminna om, vad Jesus själv säger om vem som älskar honom, vem som alltså är "hård" och vem som är fylld av kärlek:

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom."

Joh 14:22-24 Judas - inte Judas Iskariot - frågade: "Herre, hur kommer det sig att du skall visa dig för oss men inte för världen?" [23] Jesus svarade: "Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. [24] Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.

Säg mig nu, vilket är för mer, att älska homosexuella - och likna dem vid spetälska! **) - och låta dem få rum i församlingen fastän de öppet vägrar att erkänna Guds ord som bindande i denna fråga, och således offra Guds ord för att bli älskad av människor; eller, att älska Jesus och hålla sig till hans ord oavsett vad människor må tycka. Vem skall vi älska först och högst? Gud eller människor, de må nu vara fromma eller icke-fromma, hetero eller homo? Hur säger Jesus att vi älskar honom?

Och vad gör de som inte älskar Jesus? Om Jesu ord skall gälla, så är det den som inte håller Guds ord som inte älskar Jesus. Jesu ord är Guds ord, och apostlarnas ord är Jesu ord. Men å andra sidan, varför bry sig om dessa ord av Jesus, om man redan förut övergett en rad andra ord? Knappnålen slutar aldrig med en knappnål. Många bäckar små av avvikelser från floden blir till slut en alldeles egen ny flod, en annan flod.

*

Hösten 2007 skrev jag en artikel som trots en rad ändringar inte ansågs viktig nog [se anm.] att publiceras varken i Dagen, Världen idag eller på Pingst.nu .

[anm. i ett fall fick jag ett ärligt besked: "du måste förstå att vi inte kan publicera en sådan artikel som angriper alla våra läsare och deras samfund"]

Sten-Gunnar Hedin - som ansvarar för pingst.nu - tackade genom ombud nej till artikeln, trots att han först sa ja, givet att den skulle kortas och göras "tydligare". Men den tydlighet som blev resultatet orsakade ett nej. De hade väntat sig en annan tydlighet, en öppning för att acceptera homosexualitet.

Artikeln publicerades så småningom i Kyrka & Folk, nr 49, 6 december under titeln "Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm? " [LÄS HÄR]

Det framstår nu som något lättare att förstå varför man inte ville publicera den. Antingen satte artikeln igång en process som har lett till detta vi nu ser hos Hedin, där homosexualitet accepteras även hos de som hittills varit klart emot. Eller, så var möjligen processen redan igång och de ville inte bli störda genom en artikel som utmanade utvecklingen.

I artikeln så hävdar jag att ändrar man på ett så har man ändrat på allt. Trohet mot Bibeln utesluter ändringar. Ändrar man på ett så är ingenting längre heligt, inget är längre skyddat från ändringar.

Man har redan ändrat på mycket, och jag kritiserade den hållning som då - så sent som i höstas!! - fortfarande var rådande inom en stor del av frikyrkligheten, nämligen att man menade att homosexualitet var omöjligt att acceptera. Jag pekade på det godtyckliga i att säga att det var omöjligt att ändra sig i homosexfrågan, när man ändrat sig i andra frågor.

Har man ändrat sig i ett, så har man ändrat sig i allt.

Den som bryter mot ett bryter mot allt.

Följaktligen gav jag homosexlobbyn rätt, som hävdar att de "bibeltroende" skyller på Gud medan deras sanna motiv är fördomar, som de omedvetet eller medvetet är tacksamma för att kunna gömma under bibeltrohetens fina mantel.

Ty om man verkligen vore bibeltrogen så skulle man inte erkänna kvinnliga pastorer eftersom kvinnan skall underordna sig, ej heller skulle man bekämpa dödstraffet som är instiftat av Gud, ej heller skulle man syndstämpla slaveriet eftersom det inte är syndstämplat av Gud.

Eftersom man alltså sedan länge inte är bibeltrogen så är homosexmotståndet inte grundat på Bibeln hävdade jag, fastän det i och för sig är rätt utifrån Bibeln att vara emot homosexuell praktik.

Därför hävdade och hävdar jag, att kyrkan måste välja, antingen erkänner man öppet att man sedan länge i sanning inte har Bibeln som högsta norm för lära och liv, eller så går man tillbaka till Bibeln i allt.

Denna utmaning ville eller vågade man inte publicera, ej heller har man antagit utmaningen.

Det Hedin har gjort istället är ju att låtsa som att han både var bibeltrogen förut, då han införde kvinnliga pastorer i pingströrelsen, och att han är det nu, när han öppnar för praktiserande homosexuellas medlemsskap i pingstförsamlingar.

Men väl där kommer de homosexuella inte att tillåta fördömande av homosexualitet i predikningarna, vilket alltså tystar Guds ord mitt i församlingen. [Anm. precis som erkännandet av kvinnliga pastorer tystat Guds ord om underordning för alla!/cid 2008-03-01] Dessutom måste man ju låta homosexuella gifta sig i Pingstkyrkorna. Man kan ju inte erkänna dem dugliga till medlemsskap trots homosexualiteten, och sedan vägra acceptera att de gifter sig.

Hedin har förlorat all konsekvens här. Ena dagen kämpar han för äktenskapet och nästa agerar han emot det.

Hedin var inte bibeltrogen förut och är det än mindre nu. Däremot skulle jag inte vilja säga att det är någon slags anpassning till samhället som är hans drivkraft. Kanske är det en viss trötthet över situationen, och en desperat handling för att slå sönder låsningarna. Men snarare är det nog allvarligt menad omsorg och rättvisa gentemot homosexuella, som har fått honom till detta. Men han har hamnat fel ändå menar jag.

Dessutom tror jag att Sten-Gunnar Hedin har "svurit" i kyrkan alldeles förgäves. Om han har offrat sig själv likt ett "damoffer" i hopp att ställa "kungen" (Läs: bibeltroheten alt. fördomsfullheten alt. självgodheten) i schack, så tror jag att han kommer att finna, att den externa debatten inte tar intryck. Även om han vinner den interna matchen, så har inte vunnit dem som han offrade sig för. De vill inte komma till församlingen som nådehjon, som "spetälska", som man riskerar sina liv för att vidröra och "frälsa". De vill inte ha medlemskap i församlingen för att bli "frälsta", isynnerhet inte på sådana villkor.

De vill, precis som pingstvänner, ha "respekt" och "ära". De är lika trötta på att vara utstötta som pingstvännerna var en gång i tiden. De vill precis som pingstvännerna komma ur "spetälske"-syndromet. Och när Hedin vill rädda dem, så gör han just det som är det sista de vill veta av - han kastar tillbaka dem i spetälskefållan!

Man kan gråta för mindre. Vilken tragedi. För alla. Det synes mig som denna synd, att överge Guds ord, nu är på väg att straffa sig själv, nämligen genom att förgöra de ledare som är skyldiga till detta. Den ene efter den andra tappar kompassen och irrar omkring som vilsna får utan herde, fastän de själv kallar sig herdar. När blinda leder blinda så hamnar alla i gropen.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
"Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?"
[LÄS HÄR]
Pingst, Hedin & "Hatar Gud sex?"
- komplett text till programmet SVT 4 febr. [LÄS HÄR]
Finn tre fel: Hedin har övergett Skriften & pingstarvet [LÄS HÄR]
synd, materialism & fördömelse i Pingst & Dagen [LÄS HÄR]

* * * * * *

Läs mer:
**) Filadelfiaförsamlingens webbtv [Titta här]
[välj fliken "Arkiv", sedan "Söndag 18 febr. 11:00 Predikan Sten-Gunnar Hedin"]
*) Olof Djurfeldt: "Läggning och ansvar" (Dagen 2008-02-28)
*) "Utanför gemenskapen på grund av sin homosexualitet" (Dagen 2008-02-28)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  dödsstraff & homo6 LR. knappnål & silverskål


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  synd, materialism & fördömelse i Pingst & Dagen
  Hedin om homo6 i Filadelfiapredikan 17 febr.
  Pingst, Hedin & "Hatar Gud sex?" - komplett text t...
  Hedin offrar sig & avgår för att spetälska=homo6 s...
  laglösa gator, maffia & syndikalister - fallet Lil...
  om skadligt bistånd, dåligt samvete & blind bibelt...
  (s): Militärt försvar onödigt, NATO-anslutning liv...
  Kosovo - kallt eller varmt?
  svensk kulturanalfabetism & kristendom - Ingerö, E...
  Dick Erixon (tc) svarar på min artikel om kristend...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger