| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, februari 21, 2008

  Finn tre fel: Hedin har övergett Skriften & pingstarvet

GUDS ORD & MÄNNISKORS ORD

cid KOMMENTAR TRE (TUNGA) FEL, (LÄTTA) ATT HITTA HOS HEDIN

Sten-Gunnar Hedin vill inte bli omvald, och avgår gärna i förtid, från uppgiften som ledare för Pingstsamfundet (contradiction in terms), kallat Fria Församlingar i Samverkan, vilket vilseleder. Eftersom friheten är uppgiven borde det heta FDFFS.

Hedins förtjänster kanske överväger hans fel. Jag gör icke, kan inte, vill inte, ge något omdöme om hans insats i sin helhet. De tre fel, jag här tar upp, är inte bara hans. Men de har skett under hans tid. Det är felen, inte Hedin, jag vill uppmärksamma.

Här är alltså tre fel, eller avståndstaganden, från det som förr kallades för den "bibliska mönsterbilden", som skett under Hedins tid:

1. Principen om den fria och oberoende församlingen har uppgivits och samfundstänkandet har införts, utan något större motstånd. Denna princip om den fria församlingen är det mest värdefulla i arvet från den ursprungliga pingstväckelsen i Sverige. Den har sålts ut under Hedins tid.

2. Principen om att Guds ord gäller för alla tider tog man avstånd ifrån då man i Filadelfiaförsamlingen Rörstrandsgatan i Stockholm på 1990-talet införde kvinnor som äldste, förkunnare, lärare och föreståndare. Det skedde genom att införa ett nytt obibliskt könlöst begrepp - "församlingstjänare".

a) Guds ord lär, i Nya testamentet, att kvinnan skall underordna sig mannen i alla de kristna församlingarna och de kristna hemmen. [Kristen etik är för kristna!] Det lärs på flera ställen i NT, i de s.k. hustavlorna, av både Paulus och Petrus, och motiveras utifrån Skapelsen, före syndafallet. Mannen skapades först, och kvinnan för mannens skull. Denna underordning förstärks av syndafallet, därför att kvinnan föll i synd först. Kristi födelse, liv och verk, lidande, död och uppståndelse har naturligtvis inte ändrat på detta. Det som har hänt, det har hänt. Den som vill hävda att Kristus kan ändra på det som hänt och få det ohänt, är galen. Den som likväl hävdar att försoningen uträttat detta omöjliga, tvingas argumentera för att Paulus och Petrus inte begrep det.

b) Det sägs av somliga pingstvänner, förutom Hedin också Björne Erixon, som tillhör(t) Filadelfia-församlingens i Stockholm ledning, att Kristi försoning innebär en återupprättelse HÄR på jorden, och att därför jämlikheten mellan man och kvinna har möjliggjorts, och är upp till oss att verkställa. Det påstås också att man och kvinna skapades jämlika. Inget av detta är sant. Paulus kan ju inte argumentera för kvinnans underordning utifrån Skapelsen före syndafallet om tanken ursprungligen var jämlikhet. Ej heller kan Kristi försoning ha återställt till någonting som alltså inte fanns före syndafallet. Ej heller kan Paulus ha varit omedveten om att denna återställelse redan inträtt, om det nu skulle vara sant. Men han kan inte ha haft den uppfattningen att det skett en återställelse till jämlikhet redan här på denna jorden, ty då skulle han inte skrivit att kvinnan skall underordna sig.

c) Men en del hävdar att Paulus var bunden av sin tid, vilket får den absurda konsekvensen att han argumenterat lögnaktigt för att anpassa sig till sin tid, eller återigen att han skulle varit okunnig om att återställelsen redan skett. Detta argument faller dock platt till marken av det skälet att Paulus för att inskärpa sin undervisning, å ena sidan slår fast att hans ord är Herrens ord, och å andra sidan att det inte är fäderneärvda meningar. Därmed vrider Paulus själv det "kulturella", eller det kontextuella argumentet ur händerna på motståndarna. Paulus är bunden av Jesu ord, som är tidlösa, han är inte fångad i sin tid eller av någon speciell kultur. Dessutom verkade han i flera olika församlingar på flera olika platser, där kulturen i omgivningen ofta kunde skilja sig markant, även i denna fråga, vilket lätt framgår av de texter som behandlar detta.

d) Men texten som säger att "här är icke man eller kvinna, slav eller fri, jude eller grek", vad betyder då den? För det första, man är fortfarande man, och kvinna är fortfarande kvinna, och jude är faktiskt fortfarande jude, på samma sätt som grek är grek. Det är lite absurt att man ena stunden hävdar äktenskapet och i ett helt annat sammanhang hävdar könlöshet! Det är nämligen vad Hedin och Erixon och andra i praktiken gör, när de tar stöd för sin villfarelse i detta ord. För det andra måste man förstå att det är I KRISTUS som detta gäller. Det uttrycket betyder inte att det är en verklighet redan här för alla som tror. Det betyder istället att för alla som hör till Jesus så är det så visst att detta kommer att ske att man i tron kan tala om det som om det redan vore ett faktum. På samma sätt talar vi ju om att man ÄR frälst fastän man ingalunda i verkligheten är frälst förrän på uppståndelsens dag. Och i Guds rike, som är ett verkligt rike och skall upprättas på den nya jorden, där skall inte man och kvinna vara som nu, heter det, det är först då, dessa löften fullbordas. Därtill kommer att Paulus ingalunda började befria slavar, tvärtom. Trots att församlingarna hade en stor andel (majoritet?) som var slavar, så lär han att en kristen slav som rymt innan han blev kristen, skall återgå till sin slavherre, fastän denne var kristen och inte ville ha tillbaka slaven. Paulus fick vädja till den kristne slavägarens skuld till Paulus för att förmå honom att ta tillbaka den förrymde numera kristne slaven. Om dessa olikheter hade upphört - potentiellt - här och nu på jorden, så skulle ju Paulus behövt argumentera för befrielse av alla slavar och utplånande av könen såväl som nationaliteten. Allt detta och mycket annat som man tillskriver kristendomen lyser med sin totala frånvaro i NT.

3. Princip nummer tre, som Hedin (kanske) övergett är syndbegreppet. I TV-programmet "Hatar Gud sex?" lirkade han med orden så att man fick det intrycket att han ville öppna för acceptans för öppet praktiserande homosexuella i pingstförsamlingar. De skulle tillerkännas rätt att leva i församlingen, ty "vart skulle de annars gå". Däri har Hedin en stor poäng, var skall vi syndare vara om inte i församlingen? Men även Åke Green tyckte det gick för långt eller var otydligt uttryckt. Det är väl ändå en artskillnad på att vara i församlingen för att man är en syndare som vill bli fri från synden, och att vara i församlingen för att demonstrera att man föraktar Guds ord, i ett eller annat avseende. Man bör dock icke göra det misstaget att tänka att denna fråga bara berör homosexualitet. De flesta sexuella synderna är naturligtvis heterosexuella. Församlingen kan inte leka moralpolis, ej heller skall den undersöka hur medlemmarna lever, det måste vara mellan dem och Gud. Men om någon öppet demonstrerar sitt förakt för Guds ord, oavsett vilken fråga, då måste ju en ansvarsfull församling ta tag i det.

Men det görs förmodligen nästan aldrig numera. Av rädsla att hamna i gamla tiders överdrifter, har man hamnat i den motsatta fällan.

Så varför skall man gå till rätta med homosexuella, när man inte gör det med andra syndare, vars synder är lika eller mer uppenbara?

Och varför skall man hävda Bibelns ord i homosexfrågan, när man inte gör det i andra, exempelvis kvinnan och underordningen.

Underordningen är så ofta anbefalld att man måste förstå det som en huvudfråga. Alla, även icke-troende SKALL underordna sig ALL ÖVERHET som man har över sig säger Paulus. Luthers gamla hustavla i lilla katekesen är så biblisk den bara kan bli. Detta föraktar vår tids kristna. OBS! Igen: kristen etik är för kristna.

Bakgrunden är - den enda som erbjuder sig, utan att man behöver söka efter den - att ursynden är uppror. Detta är så okänt eller föraktat eller nonchalerat att Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund i P1 med Lantz i höstas påstod att Jesus är den bäste på uppror. Den som säger så känner varken Skriften eller Kristus.

FRÅGAN för hela kristenheten är denna (och svaret på den kommer enligt min mening vara totalt avgörande för om det kommer att finnas någon kristen enklav kvar i Europa om femtio eller hundra år):

Hur mycket kan man ändra på Skriften och ändå ha kristendomen kvar?

Hedins avgångsbesked aktualiserar den frågan.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:

Bibeln förbjuder kvinnliga präster
- kritik av Anders Sjöbergs utläggning av Hustavlan i Kolosserbrevet - 23 juni i Petrus
[Petrus, Dagen 2005-08-19]
"VAD SÄGER SKRIFTEN?" - cid bloggens motto [LÄS HÄR]
Hur mycket kan man ändra på & ändå hävda... Bibeln som högsta norm? [LÄS HÄR]
* * * *

*

Läs mer:

"Sten-Gunnar Hedin avgår" (Dagen 2008-02-20)

(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Finn tre fel: Hedin har övergett Skriften & pingstarvet


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  ohelig allians mellan falska religioner
  okunnighet & moralism om Kosovo & kristendom
  diakoni, mervärde & "biblifiering"
  Bibelförakt & Mammon
  Erixon, kränkningar & Kristus
  Goda gärningar = bistånd, diakoni?
  Om Halldorf, kyrkofäder, ikoner & ekumenik
  cid om "Hoppet som bär oss" (Dagens ledare 14.2.2008)
  Heliga karikatyrer! Om Sandlund, David & Goliat (D...
  Hur läser Österberg (& Du!) bibeln?  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger