| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, mars 18, 2008

  bistånd stjälper - frihandel hjälper till självhjälp

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-18 ti kl. 12:00
cid KOMMENTAR DAGEN PARASITERAR PÅ DÅLIGT SAMVETE

Tidningen Dagen och kristna organisationer har för sig att bistånd, diakoni och annat dylikt är en kristen plikt, att det är befallt av Gud. Det är inte sant. Det är en lögn.

Dessa skenkristna verksamheter är parasiter på både staten och kyrkans trogna medlemmar, därtill hjälper dessa organisationer ytterst bara sin egen personal. De söker sitt eget i lön. Om de sökte andras bästa skulle de se till att de inte hade något att pyssla med. Om de sökte andras bästa skulle de se till att de upphörde att existera.

De söker sitt eget, likt munkar, som inbillar sig att de är bättre kristna än andra. Lögner alltihop! Och nu när de inte får lika mycket pengar från staten längre så går de till motangrepp och angriper regeringen för "brister" i "biståndspolitik".

Se artikeln "Svensk biståndspolitik får massiv kritik. Frivilligorganisationer har granskat 18 områden inom utvecklingspolitiken - bara två får godkänt." (Dagen 2008-03-18)

De har rätt så till vida att ALL s.k. biståndspolitik är fel och kontraproduktiv. Den stjälper istället för att hjälpa.

Det enda som är värt att kallas hjälp är sådan hjälp som hjälper till självhjälp. Mig veterligt sysslar man inte med sådant i de organisationer som nu går till motangrepp.

All framgång, all tillväxt, all välfärd, måste förtjänas genom eget arbete. Man kan inte ge bort välfärd. Varje individ och varje nation måste själv bygga sin egen framtid, sitt eget liv. Ingen annan kan göra det åt en annan.

Nya testamentet är solklart: Den som inte arbetar skall inte, ja får inte, äta. Den som inte tar hand om sina egna är värre än en otrogen.

Församlingen i Nya testamentet tar endast hand om troende som inte kan försörja sig själva och inte ens då, om de har någon släkting som kan och därför skall sörja för dem.

Nya testamentet saknar alla befallningar om all slags hjälp till icke-troende. All hjälp, alla insamlingar är för troende.

Jag upprepar: NT känner inget exempel, och har ingen Guds befallning om hjälp till icke-troende.

Om det inte är befallt är det inte en god gärning i Guds ögon. Goda gärningar är att göra det som Gud befallt. Att hjälpa icke-troende är icke befallt. Alltså är det icke en god gärning.

Att nu försumma det som Gud har befallt till förmån för något som Gud inte har befallt, det är icke kristet, men gudlöst.

Gud har befallt att man skall förkunna evangeliet, men det gör man inte längre. Endast i samband med förkunnelse kan man se bön, handpåläggning och botande av sjuka. Det är allt vad som finns av "bistånd" till icke-troende i Bibeln.

Synd är att göra det Gud förbjudit, goda gärningar är att göra det som Gud befallt.

Gud har befallt att Ordet skall förkunnas, de kristna skall döpa och lära allt vad Kristus lärt.

Nu gör man inte det längre. Istället gör man sådant som Gud inte befallt. Man kallar det diakoni, bistånd och allt möjligt annat vackert. Man skapar organisationer. Man gör gudlösa anpassningar för att få pengar av staten. Man låter alla dessa "fina" organisationer gälla för "äkta" kristendom, fastän det inte är befallt av Gud, och fastän man försummar det som är befallt.

Sedan är dessa så fräcka att de under sken av att de gör viktiga insatser söker försvara sina egna löner och säkra och sköna jobb som i så många sammanhang beundras utan grund.

Den kvinna eller man som tar hand om sina egna är mycket mer värd än dessa skenheliga pösmunkar som gör sig märkvärdiga med sådant Gud inte befallt!

Dagen och många andra som kallar sig kristna, ljuger inte bara om detta. De ljuger om allt om möjligt. En del mer andra mindre. Det ingår i ett mönster, man har inte Skriften som auktoritet, man menar sig ha rätt att göra som man vill med Skriftens ord, fastän man i olika bekännelser vid högtidliga tillfällen stolt deklarerar att man minsann är bibeltroende, väckelsekristen och vad andra fina ord man nu kan hitta på, som i praktiken intet betyder.

Man förhäver sig över både Gud och Guds ord och med gudlös fräckhet kallar man sig sedan kristen i alla fall. De sätter sina egna ord istället för Guds ord och drar så dom och förbannelse över sig själva, vilket de kommer att få skörda i sinom tid. Det är andliga lagar som ingen kan sätta sig över.

Vi ser redan hur samfund och församlingar börjar spricka itu. Stenar i muren ramlar, väggar lutar och taket läcker. När stormen kommer och jorden skakar så faller alltihop som det korthus det är.

I Filadelfia i Stockholm har man så stora ekonomiska problem att man hyr ut till häxor och låter de tillfälliga hyresgästerna vanhelga dopgraven! Och sedan undrar man varför folk inte längre går till kyrkan eller ger till verksamheten! Skam över dessa "ledare" som leder bort från Guds ord.

Det finns inte någon enda formell kyrkoledare med bibehållet förtroende. Ingen håller sig till Guds ord. alla sätter sig över Skriften. Alla har de blivit kompromitterade och gjort bort sig. Det är Guds straff över att man inte följer Guds ord. Utan Ordet som riktlinje hamnar man i alla diken som finns och gräver en del nya dessutom.

Ekonomiska problem beror inte på att människor inte längre är givmilda. Orsaken är att man vill inte ge sina pengsar till gudlösa ledare och syndig verksamhet. Vanligt folk är mer kristna än dessa lögnaktiga ledare fattar, det är därför vanligt klokt folk inte ger. De vill inte göda dessa gudlösa människors egon.

Dagen och pastorer må klaga, de må söka skuldbelägga "individualismen", men så länge de inte anklagar sig själva för sina gudlösa läror och gudlösa verksamhet, så kommer gåvorna bli mindre och mindre.

Vad vi ser dag för dag, är hur de formella ledarna för den nominella kristenheten bit för bit driver all denna pseudokristendom till ett totalt eller nära totalt sammanbrott. det komma, om inget annat hjälper.

Trots att Skriften är tydlig så vränger man Guds ord. Man skäms för Guds ord. Man vill ha trovärdighet hos gudlösa och makthavare, och för att få det säljer man ut Guds ord. Sådant kan inte i längden tålas, varken av fromma eller av Gud.

Man fördömer dödsstraffet trots att Gud instiftat det. Man kallar slaveri synd, trots att Bibeln inte kallar det synd. Man vill ha enhet för enhetens egen skull, fastän Skriften aldrig talar om enhet utanför Skriften. Man till och med förtrycker sanningen eller än värre, man ljuger, om man tror att det kan gynna denna strävan till enhet, som i själva verket är en prövning. Genom denna enhetssträvan kommer kristenheten att delas. Man påstår lögnaktigt att kyrkan skall vara politiskt aktiv. Man tillåter skilsmässor och omgifte även hos förkunnare. Man struntar totalt i guds befallningar om underordning. Listan är ännu längre, detta är nog.

Tidningen Dagen kallar sig kristen men bryr sig aldrig (!) en enda gång om att fråga Skriften i en enda fråga.

Har jag fel? Visa mig en enda artikel under 2007 eller 2008, eller vilket datum du vill, där man låter Skriften själv tala, utan att vränga, utan att lägga till, utan att dra ifrån, utan att välja och vraka!

Hittar du en sådan skriv till mig: carl_i_dagman@yahoo.com

Jag utlovar ett hundra kronor till den som först skickar en sådan. Obs! Mina egna artiklar i Dagen räknas inte. Det är Dagens egna ledare eller andra artiklar av Dagens egna medarbetare i första hand. Men jag kan utsträcka mig även till debattartiklar och krönikor - dock inte mina egna debattartiklar.

*

Läs också Dick Erixon "Svenska GONGO emot frihandel" [Läs här].

Erixon skriver - och jag instämmer:

"Det är BARA frihandel som lett till utveckling. Att Forum Syd och andra kommunistdominerade GONGO nu kritiserar den politik som leder till tillväxt, medan man hyllar planekonomiskt bistånd som håller kvar u-länder på primitiv ekonomisk nivå, visar hur bedrövlig hela den här sektorn är. Det minsta man kan begära av Alliansenregeringen är att man drar in anslagen till dessa bakåtsträvare och använder våra skattepengar till något bättre."

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
"Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt?" [Läs här]
* HUR MYCKET KAN MAN ÄNDRA PÅ OCH ÄNDÅ HÄVDA ATT MAN HAR BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Nu bjuder UD på andra bullar
GLOBAL UTVECKLING Sida-slentrianen bruten" (SvD 2008-03-19)
Moderaterna: Regeringen vill höja ambitionerna ytterligare (Dagen 2008-03-18)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  bistånd stjälper - frihandel hjälper till självhjälp


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  pinsam Piensoho beljuger Åke Green
  Mona (s) vs. Fredrik (m) - gudlöshet vs. gudsfruktan
  Lutherord för 16 mars
  Kosovo förebild för Malmös muslimer?
  (m)-socialister, mjuka kvinnor, hårda män & Gud
  varför står vi ut? Ge laglydiga rätt bära vapen
  Hedins nya giv: mindre prat
  (kd)s svurna fienders bästa vänner
  Wilgot Fritzon, Guds ord & sanningen
  den skändligas skändliga gärningar  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger