| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, mars 06, 2008

  dag 2 på knä utan Gud i Jönköping

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-06 to morgon
cid KOMMENTAR EVANGELISTVECKAN DAG 2 - MINDRE LÖGNER

Tidningen Dagen rapporterar från dag 2 i den pågående Evangelistveckan i Pingstkyrkan i Jönköping, där kanske tusen personer från pingstförsamlingar i hela landet pratar om hur de skall prata för att människor skall sluta prata och börja tro istället.

Av Dagen-journalistens rapport att döma tycks en flera decennier fördröjd insikt vara på väg att krypa innanför skinnet på en del framträdande personer. Hör och häpna, de har äntligen fattat att kristenheten, nåja, pingströrelsen är deras förnämsta bekymmer, även pingströrelsen, den heligaste av alla heliga petrifierade nominellt kristna företeelser, är utrotningshotad!

Denna insikt hade man kunnat komma till för tjugofem år sedan eller mer om man bara inte hade varit så full av den otro som går under namnet optimism, framtidshopp och "tro stora ting om Gud". Den tro som trons fader Abraham undfick, det var en tro som trodde när inget hopp fanns, men pingströrelsen och "karismatiker" av alla sorter, som sätter sin egna "andliga" ingivelser istället för Ordet i Guds bok, sätter en ära i att "tro" när man mänskligt sett inte ser några faror utan bara "möjligheter".

Falska profeter har en stor del i skulden till denna fördröjda insikt. De godtrogna troende har också sin del att bära. Martin Lönnebo, Ulf Ekman och många fler i den s.k. Trosrörelsen, samt Stanley Sjöberg är kanske de främsta, läs: värsta, i den starkt nischade branschen av falska profeter som kommer med goda förutsägelser som inte slår in. Sådana budskap kallas i Guds (!) ord för falska profetior, och de som frambär dem kallas i Guds (!) ord för falska profeter.

Får man säga så om så "fina" människor? Har ingen aning! Fråga Gud!

Dag nummer 2 i detta års vecka har alltså ändå en viss insikt. Ännu hörs dock inte ett ord om det mest akuta av allt. Den fråga som bär på förklaringen till allt elände såväl som grunden till all framtid, oavsett hur den blir, det är frågan om förhållandet till Guds ord. Om detta inte ett ord. Och då är ändå frågan så het den kan bli efter den välvillige Hedins och den opportunistiske Sjöbergs försök att öppna för homosexuellt praktiserande i församlingarna. Vad skall vi göra med Skriftens krav på att vara vår auktoritet i lära och liv? Frågan ställs inte ens!!

Istället för "relationen" till Gud, vilken avgörs av relationen till Guds ord, så talar man om "relationen" till medmänniskor. Vilken tragedi. Man söker sätta vagnen före hästen! Finns det inga predikande bönder - Lewi Pethrus var kanske den siste? - kvar i Jönköping eller pingströrelsen? Finns det inte ens någon nyrik som har hästar som kan berätta hur det går till?

Det råder många villfarelser inom kristenheten. En sådan är föreställningen att Guds rike har kommit, att det redan har trätt in i denna världen, och är på väg att infiltrera allt, att det på det ena eller andra sättet, i den ena eller andra graden redan finns här och är på tillväxt. Det är inte sant som var och en kan se varje dag i sitt eget och andras liv. Guds rike är ett rike utan synd, mer behöver egentligen inte sägas.

De som envisas med denna villfarelse bör betänka det ansvar det åligger en förkunnare, att i Guds ord ha täckning för det han säger. Skriften talar om Guds rike som kommande, Jesus talar om det som kommande i den sista måltiden, Paulus talar om det som kommande i sitt yngsta brev. Nog så? Inte?

Gör då så att du håller tyst med detta, som redan utifrån förståndet inget annat är än galet snack, till dess du kollat upp det och är beredd att bevisa att du har rätt! Annars är saken lätt. Om Guds rike inte vore något annat än den renhet du kan hitta i den bäste av pingstvänner, då består Guds rike inte av rättfärdighet alls! Är ett sådant budskap om Guds rike, att det inte är något annat än denna mänskliga "sårbarhet", att ära Gud och hans rike, som Jesus dog för att upprätta?

Den andra villfarelsen är att "relationen" till Gud är något som kan uppstå, finnas och bestå, utan och vid sidan av Guds ord. Det finns ingen annan relation till Gud än den du har till hans ord. Är du utanför Guds ord, så är du utan relation till Gud.

"Den som inte håller mitt ord är den som inte älskar mig"

Men eftersom man är "svärmare" sätter man "känslor" högre än kunskap, och "andens inre röst" sätts över Guds ord. Därför förstår man inte att man inte kan ha någon relation till Gud vid sidan av Guds ord. Det är orsaken till att man talar om "relationen" till Gud utan att tala om Guds ord.

"Svärmare" är alla som sätter upplevelser, erfarenheter, ingivelser, andliga maningar, andens röst och annat dylikt istället för Guds ord. Man inte bara sätter det vid sidan av Guds ord, man sätter det över och istället för Guds ord. Den som har ett rätt förhållande till Guds ord sätter allt under ordets auktoritet. Den som så gör har en rätt relation till Gud, och till en sådan kan Gud tala, ty Anden talar Jesu ord, det är Guds ord, det är Skriftens ord. Om detta vet man ännu inget i Jönköping. Ska vi våga hoppas på dag 3?

Tyvärr är man nog bara på väg ännu djupare in i mörkret.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Finns en gräns för hur liten en församling kan vara?" (Dagen 2008-03-06)
"Guds rike kommer att ha framgång" (Dagen 2008-03-06)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  dag 2 på knä utan Gud i Jönköping


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Idioter, Gamla Tanter, Green & homo6are utesluts
  Ulf & Christer: stor underhållning
  kristna på knä! för vem & vad?
  socialism, Judas & den store Malm
  Hedin: Pingstvänner, Gå ur! LR. om cancer vs. spet...
  homo6are reagerar på Hedin & Sjöberg
  Hedin vs. Lewi Pethrus
  om skillnaden världsligt & andligt - cid bloggens ...
  fromt fromleri utan täckning
  "våld föder våld" - våld måste med våld stoppas  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger