| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, mars 15, 2008

  Kosovo förebild för Malmös muslimer?

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-08
cid KOMMENTAR KOSOVO - EN FRÅGA OM FRAMTIDEN

Vad förebådar Kosovos självständighetsförklaring? Nästan alla är kritiska på det ena eller andra sättet, men de flesta tycks ändå landa i att ett erkännande av Kosovo under rådande omständigheter både är oundvikligt och det minst dåliga. Samtidigt är det illavarslande att alla "hoppas" på det bästa, men i verkligheten är så rädda att väcka slumrande björnar att de inte vill uttala vad de fruktar.

Vad är det för faror som ligger och väntar, som ingen vill nämna? Och hur stora är riskerna, och vad kan göras för att möta dessa oönskade konssekvenser?

Ett resonemang som anförs går ut på att serberna själva har dragit över sig detta. De får skylla sig själva. Och nu är det som det är, och det får vi alla leva med.

Om albanerna i Kosovo av egen kraft hade genom krig åstadkommit denna "frihet" så hade jag hållit med. Men nu? Det finns inga skuldfria folk på Balkan. Och nu är serber hotade. Skall NATO bomba albaner för att skydda serber?

Somliga tvister kan bara lösas genom krig. På det ena eller andra sättet. Passivitet som i Rwanda eller Darfur, eller emot Hitler, halvdana jobb som i Irak 1991 och Balkan är en säker väg till än större katastrof. Balkan har under hundratals år härjats av den ena våldsvågen efter den andra. Det är omöjligt att bortse från kristendomens och islams oförenlighet som en av de djupast liggande orsakerna.

Mycket tyder på att religionernas andliga och världsliga oförenlighet, förr eller senare, på det ena eller andra sättet, riskerar att komma att manifesteras i allt mer spridda blodiga yttre uppgörelser genom krig än en gång i Europa.

Det kan komma en dag när det inte bara handlar om enstaka terrordåd här och där. Gång på gång har islam sökt erövra Europa. Senast stod man i Europas mitt, utanför Wiens murar, 1683. Som genom ett under räddades staden den 12 september.

Var det en påminnelse om 1683 i valet av just den 11 september (2001) - ett försök att skriva om historien? Det kan inte lyckas naturligtvis. Inte ens genom import av västerländsk teknik kan förstelnade ideologier och samhällen krossa Väst. Den nedgående solens land är ännu ett bra tag överlägsen den uppgående solens förut så överlägsna länder.

*

En av de många frågor som aktiveras av ett erkännande av Kosovo är vilken tyngd ett visst folks andel av de boende i ett visst område skall tillskrivas i sammanvägningen av de faktorer som skall få avgöra ett erkännande.

Finns det några skäl att vara skeptisk till att ett landområde som bebos av en befolkning som till mer än 90 procent består av albaner, får bli ett självständigt andra Albanien, gränsande just till Albanien? För inte så förfärligt länge sedan så var det bara omkring hälften som räknade sig som albaner.

Kan ett folks ökning och ett annat folks minskning i en region lydande under en suverän stat, helt plötsligt, på denna grund, kräva avstyckande från huvudfastigheten?

Är det rimligt att ett folk som så totalt dominerar ett landområde inte skall behöva lyda under lagar fattade i en demokrati som omfattar ett större område där majoritetsförhållandena är de omvända?

Är det rätt att ett och detsamma riket har olika lagar för olika människor? Skall religionen avgöra vilka lagar man lyder under?

Vad skall vi göra när säg Malmö, får en majoritet muslimer osm vill bilda eget?

Den som inte vill eller inte kan svara på den frågan bör inte erkänna Kosovo.

Serbiens utrikesminister Vuk Jeremic skriver på Brännpunkt (SvD 2008-03-15) i artikeln "Kränkande hämnd på Serbien" att erkännandet är ett stort historiskt misstag. jag tänker att han har rätt. Även en serb kan ha rätt.

Han ger skäl för varför man inte bör erkänna Kosovos ensidiga självständighets-förklaring:

 • Det kränker folkrätten.
 • Det kränker internationella överenskommelser.
 • Det legitimerar tvångsdelning av stater.
 • Det sår uppror [min tolkning].
 • Det bryter sönder det system som rått sedan 1945 och som är grunden för en i världshistorien oöverträffad period av varaktig fred, som i sin tur är förutsättningen för den enorma materiella framgång Västvärlden skapat och spritt till hela världen.
 • Det rycker bort hörnstenen i detta fredsbygge som är att inga gränser får ändras.
 • Det kan icke ändra det faktum att Kosovo förblir icke erkänt av en stor majoritet av FN:s nära 200 nationer.
 • Det bryter FN:s Säkerhetsråds resolution från 1999, som bekräftar Serbiens suveränitet i Kosovo.
 • Det gör det internationella systemet instabilare, osäkrare och mindre förutsägbart.
 • Det legitimerar doktrinen att lösningar på etniska konflikter kan tvingas fram.
 • Det legitimerar ensidiga­ utbrytningar av regionala eller andra icke-statliga aktörer.
 • Det förvandlar rätten till själv­bestämmande till ett öppet erkännande av en rätt till självständighet. [läs en gång till!]
 • Det legitimerar tvångsdelning av internationellt erkända, självständiga stater.
 • Det kränker utfästelsen att konflikter i Europa ska lösas i fredligt samförstånd.
 • Det förser varenda etnisk eller religiös grupp, som på något sätt är oenig med sitt lands huvudstad, med en instruktionsbok för hur den ska nå sitt mål.
 • Det återupplivar till och med det kalla krigets vanärade doktrin om begränsad suveränitet.
 • Att erkänna Kosovo betyder i praktiken att man säger att den serbiska­ demokratin måste straffas därför att en tyrann – som begick fruktansvärda illdåd mot Kosovo­albanerna under 1990-talet – inte straffades.
 • Kanske mår en del ­bättre av en sådan malplacerad hämnd, men det internationella systemet kommer att må betydligt sämre.
 • Serbiens utrikesminister Vuk Jeremic tror att man kan ta ett steg tillbaka. Det är inte lätt att se. Och om man försöker så blir det troligen ännu värre. De som nu manat fram dessa otämjbara krafter kanske kommer vara döda innan vi ser effekterna av dessa tragiska felbeslut. Men det åligger dem att med sitt liv i pant göra allt de kan för att minimera alla de faror som de nu har öppnat för. Carl Bildt är en av dem som nu har resten av sitt liv på sig att minimera riskerna med detta beslut som mer än något annat är en öppen dörr får våldsvågor utan like i Europa.

  Å andra sidan, de enda ledare i dagens självdestruktiva värld som hyllas är massmördare eller sådana som passivt sett på under massmord eller till och med gett order om passivitet, såsom Kofi Annan, som är en skam för både världen och FN. Vilket naturligtvis är en förutsättning för att man skall bli "ärad" av antihjältarnas förening nummer ett i Oslo, den enda grupp människor i Västvärlden som bevisligen överträffar svenska sossar i självmål och omoral.

  *

  En av läxorna som historien lär oss är att ju hårdare onda makter slås ner, desto längre varar freden. Våldsutvecklingen under andra världskriget överträffade allt som varit innan. Så har vi också haft den längsta freden på århundraden.

  Det Stora Kriget, som var så hemskt att man inbillade sig att dess hemskheter skulle räcka som avskräckning för nya krig, hade sin största brist i att inget avgörande krossande av tyska arméer förekom. Det var för lite våld, inte för mycket i det vi kallar första världskriget. Hade kejsartysklands världserövrarplaner krossats så hårt att ingen tysk kunde vara okunnig om det totala nederlaget, om alla tyskar kunde känna nederlaget i sin egen kropp, så hade icke någon fortsättning av Det Stora Kriget uppstått. Ty då hade det inte funnits utrymme för"dolkstötslegender".

  Att nu bryta upp de goda effekterna av den enorma våldsutvecklingen i andra världskriget är att tigga och be till Gud om nya än svårare läxor!

  *

  LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
  Kosovo - kallt eller varmt?[Läs här]
  "okunnighet & moralism om Kosovo & kristendom" [läs här]
  * * * *
  cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
  cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
  * * * *

  *

  Läs mer:
  (Andra intressanta bloggar om , , )

  *

   


  OBS!!
  ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
  till
  lagring per datum istället för per månad!

  Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
  Content Swedish; English (starting July 2006)
  Articles on Christianity & Society and
  Comments on articles by others
  by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
  Email

  Created Monday, Feb. 2, 2004
  Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

  Psalm 145 to 150 - Read from KJV

  9-11 Psalm 23:4
  Fear No Evil - Frukta intet ont

  Psalm 9:11 [1917]
  "Och må de som känna ditt namn
  förtrösta på dig;
  ty du övergiver icke
  dem som söka dig, HERRE."

  Psalm 9:11 [KJV]
  "Sing praises to the LORD,
  which dwelleth in Zion:
  declare among the people his doings."


   LÄNK till CID på Twitter


   ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

   Kosovo förebild för Malmös muslimer?


   DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

   (m)-socialister, mjuka kvinnor, hårda män & Gud
   varför står vi ut? Ge laglydiga rätt bära vapen
   Hedins nya giv: mindre prat
   (kd)s svurna fienders bästa vänner
   Wilgot Fritzon, Guds ord & sanningen
   den skändligas skändliga gärningar
   enade vi falla - söndrade vi stå
   homo6 i Filadelfia - Piensoho contra Hedin
   förvirrad pingstledare förvirrar om idioter & gaml...
   varför lögnen föredra(s)   ARKIV


   REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

   DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

   VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

   MOST RECOMMENDED

   RealClearPolitics - the best every day

   LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

   Sverige
   - ENPARTISTATEN?

   2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

   2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

   2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

   2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

   1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

   - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
   Sverige i fara! - Artikelsamling

   EU & USA
   2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

   USA
   Harper's Weekly

   IRAQ
   2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

   2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

   2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

   2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

   2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

   2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

   2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

   2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

   9/11
   2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

   2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

   BIBEL-LÄNKAR MM

   Andakt
   O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
   Vår Gud är oss en väldig borg
   Daglig resekost, ur Luthers verk
   Ljudfiler på dagen.com
   - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
   - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
   - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

   Sv. kyrkan
   Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
   Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

   Dr. Martin Luther
   Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
   Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
   The 95 Theses [även ty +fi]
   Martin Luthers Lilla katekes
   Schmalkaldiska artiklarna
   - Om synden
   - Om lagen
   - Om evangeliet
   - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
   Om påvens makt och överhöghet
   Om en kristen människas frihet
   Om den trälbundna viljan
   - Om trons visshet
   - Skriftens klarhet
   Stora Galaterbrevskommentaren
   - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
   - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
   Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

   John Wesley
   John Wesley's Sermons

   Biblar
   Luthersk Nätbibelskola
   Bibeln 1917
   Folkbibeln
   bibeln.se
   Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
   Crosswalk.com Bible Study Tools
   King James Version
   Greek NT, Nestle-Aland
   Bible Gateway
   Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
   Bibliotheca Biblica IntraText

   LAG & RÄTT

   Domarregler
   Olavus Petri Domareregler

   Svensk lagstiftning
   Lagrummet: Lagar och författningar
   Regeringskansliet
   Riksdagen


   ORD & SPRÅK

   Ordböcker
   SAOB
   SAOL, sjätte uppl. 1889
   SAOL, åttonde uppl. 1923

   KOLUMNISTER

   Sverige
   Per Ahlmark, DN
   Carl Bildt

   USA
   Max Boot
   David S. Brooks, NYT
   Thomas L. Friedman, NYT
   Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
   Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
   The Christopher Hitchens Web
   Charles Krauthammer, WP
   William Safire, NYT


   Powered by Blogger