| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, februari 21, 2008

  okunnighet & moralism om Kosovo & kristendom

GUDS ORD & MÄNNISKORS ORD

cid KOMMENTAR OBEHAGLIG MORALISM - FALSK KRISTENDOM

Kosovos självständighetsförklaring

Thomas Österberg, opinionsredaktör och ledarskribent på Dagen, skriver under rubriken "Obehagligt från biskop" (Dagen 2008-02-19) om den serbisk-ortodoxe biskopen Artemeijes uppmaning till att samla Serbiens väpnade styrkor, köpa vapen från Ryssland och ta tillbaka Kosovo. "[det] väcker inte precis några välbehagskänslor" menar Österberg. Naturligtvis inte. Men gör Kosovos självständighetsförklaring det, då?

Tvärtom skapar den stor oro för vad detta skall leda till. Och utan den skulle inte biskopen sagt det han sagt. Det enda unika med Kosovo är att det inte uppfyller de kriterier som har fastställts för att man skall överväga erkännande.

Kunniga journalister ämnet, såsom Malcolm Dixelius, Richard Swartz på SvD och Kjell Albin Abrahamsson på Sveriges radio (Ekot, 2008-02-21) och flera andra har framfört kritik och farhågor. Många andra beklagar utvecklingen.

Malcom Dixelius skrev (2007-08-31):

"Kosovokonflikten måste lösas så att det blir ett gott exempel att använda på andra konflikthärdar, inte ett slagträ att ta till för högljudd nationalism eller etnisk separatism."

"En kosovoalbansk utbrytning blir högst sannolikt ett allvarligt bakslag för de krafter som idag leder utvecklingen mot ett mer demokratiskt Serbien med blicken riktad mot Europa. Ett ”fritt Kosovo” ger nytt bränsle till serbiska ultranationalister som vill ha revansch för nederlagen under 90-talet. Vill vi det?"

Ingen i USA, FN eller EU tycks ha lyssnat på sådana argument, eller åtminstone inte kunnat få gehör för dem.

Richard Swartz skrev (2007-04-04):

"Allt sedan andra världskrigets slut råder samförstånd om att våra europeiska statsgränser är oantastliga. - - Detta samförstånd fixerades genom avtal ­­­­ i Helsingfors 1975."

"...för första gången sedan krigsslutet förlorar en suverän europeisk stat en betydande del av sitt territorium. Kanske på grund av ett lätt obehag inför detta faktum, försäkras att det rör sig om ett enstaka undantag."

Till och med Sveriges Kristna Råd (SKR), som annars inte brukar ha mycket vettigt att komma med ur kristen synpunkt, har i denna fråga goda insikter och kloka råd.

I ett uttalande från SKRs årsmöte 2006, kallat "Kosovo är Europas framtid" [Valsta, 27 april 2006] skriver man:

"Det är också oacceptabelt att ett folks - nämligen serbernas - historiska monument och heliga platser förstörs i strävan efter en ensidig självständighet. Vi får inte glömma att i Kosovo uppstod den serbiska nationen och den serbisk-ortodoxa kyrkan."

"Kosovos historiska arv ger för handen att landet varken kan ägas eller styras av ett enskilt folk, utan tillhör mångfalden, en mångfald som riskerar att gå förlorad genom våld och ensidiga självständighetssträvanden. Kon-sekvensen blir nya murar som går på djupet i Europas själ. "

"Det är därför nödvändigt att omvärlden tillförsäkrar den serbiska kulturens vagga och den serbiska minoriteten verklig säkerhet, annars riskerar vi att förlora en omistlig del av Europas identitet."

Nu har det hänt som SKR varnade för. Frukterna av detta kommer att plåga Europa - ingen vet hur länge, eller när eländet börjar. Detta bådar i alla fall inget gott, av något slag.

Österberg är som den Dagenredaktion han tillhör en programmatisk moralist. Han behöver inte sätta sig in i enskilda frågor, det räcker med att fråga: "Vem låter aggressiv? - Han har fel!", så enkel är tillvaron för moralister.

Som om allt våld alltid vore ont, som om ondskan alltid är våldsam, som om ondskan inte ibland eller rentav ofta gömmer sig bakom fromhet.

De enda falska profeter Jesus varnar för är de i fårakläder. I denna moralistiska världsbild, som med orätt hävdas vara kristen, så blir även massmordsorganisationer goda, ty ofta ägnar de sig åt välgörenhet åt de folk från vilka de vill rekrytera massmördare.

Den serbiske biskopen låter "aggressiv" och genast är han dömd av Österberg, det är allt han behöver veta: "Som väl är [är] biskopen inte representativ för den världsvida kyrkan i sin aggressiva framtoning."

Men vem och vilka är mest aggressiva, i sak? De som under sken av godhet, med "fredliga" medel och diplomatiska "icke-våldsmetoder" stjäl ett landområde från ett annat land - så som Hitler gjorde med hela Europas medgivande - eller de som öppet tar till vapen för att försvara sitt land från främmande aggression?

Det som stöter Österberg särskilt är att en biskop talar om våld, vapen och krig. Den som läser sin Bibel vet, att många av de stora hjältarna i Gamla testamentet krigade och var framgångsrika, därför att Gud var med dem. David har fått ett omdöme av Gud själv att han var "en man efter Guds hjärta", och han var en stor krigare alltifrån sin ungdom då han slogs med lejon, björn och varg. Hans betydelse för sitt folk, Guds folk, tog sin början då han slog ned och dödade (!) den store kämpen Goliat.

Denna moralistiska förvrängning av kristendom, som är och bör kallas moralism är löjligt lätt att avslöja, ändå tvingas vi se hur den breder ut sig alltmer.

Svenska folket måste börja läsa Bibeln igen, om inte annat för att täppa till munnen på dessa som förfalskar kristendomen hela tiden.

Den som fördömer en kristen för att han krigar fördömer också David, och den som fördömer David fördömer Gud, ty Gud fördömde inte Davids krig som synd. Men det bekymrar inte moralister, de tror nämligen att de är heligare än Gud.

Med Luther måste vi dock säga, att en präst inte skall överge sitt kall att predika och gå i vapentjänst, men han skall inte heller överge sitt kall och tala moral eller politik istället för evangelium, det är Guds ord.

*

Många menar att Kosovo hör till albanerna därför att mer än 90 procent av de som bor i Kosovo är albaner. Det är en farlig och ödesdiger argumentation.

För det första så finns det nu två (2) albanska stater i Europa, båda på Balkan, och därtill nära varandra. Hur nära? Gräns mot gräns! Bara det är en absurditet.

Och om de två staterna vill gå ihop? Och bilda ett Stor-Albanien? Är det då att likna vid serbisk "expansionism" eller är det att likna vid Hitlers krav på 1930-talet - de krav som så småningom ledde till världskrig! Hitler krävde ju - och fick igenom - att Sudet området i Tjeckoslovakien skulle införlivas med Tyskland, därför att det var ett gränsområde med en majoritet tyskar. Är sådant ont eller gott?

Vad skall vi säga om norrlänningar - eller smålänningar! - börjar betrakta sig som ett folk, och förklarar sig självständiga, och berövar resten av Sverige alla de naturtillgångar / företag som finns just i där i Norrland / Småland? Är det en rättfärdig strävan efter självstyre?

Eller, vad skall vi säga den dag en kommun eller en större stad, kanske Malmö blir först, får en majoritet av invandrare, eller kanske till och med en majoritet av muslimer, och dessa börjar betrakta sig som ett folk, skilt från oss andra i Sverige, och kräver självständighet och sedan vill införlivas med en (valfri) arabisk stat, som en fjärran koloni? Vore det rättfärdigt?

Om inte, vore det i så fall rättfärdigt att med våld slå ner alla sådana tendenser?

Och om det vore rättfärdigt, vore det i så fall rätt eller fel om en kyrkans man då säger, aggressivt eller inte: "Låt dem ta landet!"

Eller vore den biskopen mer rättfärdig som sade: "Detta är inte rätt, vi kan inte låta detta hända, det skulle få fruktansvärda konsekvenser om vi lät detta ske!"

Österberg saknar de "ortodoxa kristna, också i Sverige, som ger röst åt en framtid utan väpnade angrepp", därför tycker han att "Just nu finns anledning att reagera."

Så sant, men det är för sent nu. Eländet har just börjat rulla igång.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:

* * * *
* * * *

*

Läs mer:
"EU är lösningen" (DN Ledare 2008-02-22)
"Är Kosovo en stat?" (DN Signerat 2008-02-21)
"Ett erkännande är brott mot folkrätten" (SvD 2008-02-21)
"Erkänn inte ett ­självständigt Kosovo" (Dagen 2008-02-20)
Gåtfullt albanskt samhälle i Kosovo (SvD 2008-02-20)
Serbisk biskop rasar över Kosovos självständighetsförklaring (Dagen 2008-02-17)
"Nej till Kosovos självständighet" (SvD 2007-08-31)
"Kosovo arena för stormaktspolitik" (SvD 2007-08-31)
Kosovo är inte bara ett problem för Serbien (SvD 2007-04-04)
(Andra intressanta bloggar om , , , )

*

Etiketter: , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  okunnighet & moralism om Kosovo & kristendom


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  diakoni, mervärde & "biblifiering"
  Bibelförakt & Mammon
  Erixon, kränkningar & Kristus
  Goda gärningar = bistånd, diakoni?
  Om Halldorf, kyrkofäder, ikoner & ekumenik
  cid om "Hoppet som bär oss" (Dagens ledare 14.2.2008)
  Heliga karikatyrer! Om Sandlund, David & Goliat (D...
  Hur läser Österberg (& Du!) bibeln?
  cid om twinglande på dagen.se
  SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger