| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, mars 07, 2008

  om dopet & arvsynden

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

repris

Tisdag 2 augusti, 2005 - Dagen, debatt [länk]
Carl Ingemar Dagman:

Baptisterna ser inte klart om vad som är dopets väsen

Kyrkan kan fortfarande upptäcka nya skatter i bibelordet, men Skriften kan aldrig användas för att avvisa en fastställd dogm”,

skrev Olof Djurfeldt om katolska kyrkan (Dagen 23 mars, 2005) och fortsatte:

”Den protestantiska ”Skriften allena”-linjen håller däremot den möjligheten öppen [att avvisa fastställd dogm].”

Dopdebatten visar att delar av pingströrelsen är mer katolsk än protestantisk. Pingstpastor Stefan Beimark (31 maj) däremot, är beredd till omprövning av den baptistiska dopsynen om han får nya argument från Bibeln – ”om det nu finns några...”, tillägger han för att antyda hur svårt det kommer att bli att övertyga honom.

”det är klart att det skulle utgöra ett ekumeniskt genombrott av stora mått, om alla kristna skulle våga säga: ’Också över vår tradition är Skriften den slutliga auktoriteten. Vi är beredda att ändra oss om vi överbevisas av Skriften’ ”

Det är Djurfeldts tanke (i allmänkristen form)(23 mars) och det är den rätta attityden.

Allt hänger på att vi tar reda på vad Skriften verkligen säger:

1. ”Vad står det skrivet?” – Det är att sätta Guds ord över människors läror och tankar.

2. ”Hur står det skrivet?” – Det är att reda ut vad den verkliga ordalydelsen och betydelsen är, och till det behöver vi grundtexterna.

3. ”Var står det skrivet?” – Det är att söka efter bibliska belägg för det som påstås vara kristen tro.

Det avgörande i dopfrågan är dopets väsen. Vad lär Skriften? Är det ett medel till pånyttfödelse eller en bekännelse? Baptister säger: först född på nytt, först frälst, det vill säga troende, sedan döpa sig. De som säger att dopet är medlet till frälsning, försvarar dop av barn.

Det finns baptister som kallar läran om att dopet föder på nytt för vidskepelse. Endast en avgrund skiljer dessa synsätt åt. Svalget må synas smalt, men djupet är oändligt.

Att baptisterna inte ser klart om dopets väsen framgår ofta. De talar om dopet som en bekännelsehandling, men här och där förstår de att dopet är något mer. Så kan man i den ur-baptistiske Sigvard Svärds inlägg (23 juni ) se att han faktiskt hävdar att dopet är något annat än en symbolisk handling, och därmed håller han sig förvisso till bibeln, men inte till baptismen:

”dopet är en begravning i vilken Gud med den som döps, på djupet utför ett reningsverk, samt att det på nedsänkningen följer en uppståndelse till ett Kristusliv”.

Baptismen har vuxit fram i kamp mot monopolkyrkor, först den katolska, sedan den protestantiska. Man har sökt legitimera sig som den sanna kyrkan genom att angripa statskyrkan, vars existens fordrade barndop. Därför angrep man inte enbart missbruket utan även bruket. Genom att fördöma dopsynen sökte man bli av med statskyrkan.

Det är lätt att glömma att kritik av statskyrkosystemet väl förenas med dopet som medel till pånyttfödelse (och därmed dopet av barn), som hos Paul Peter Waldenström. I ”Dop och Barndop” (1898) utpekar han den renläriga baptismen som rationalism.

Vidare ”glömmer” man att baptister döper barn. Samtidigt som statskyrkans monopol har minskat, har baptismen och särskilt pingströrelsen, arbetat sig upp från utanförskapet, blivit etablerad, kallar sig kyrka och uppträder med ökad ålder alltmer som en ”statskyrka”.

Tidigt insåg man behovet av att få in baptisternas barn i församlingen. Därför döper man barn (inte spädbarn, men yngre än sju år), inte minst i pingströrelsen, vilket Karl-Erik Heinerborg erkände 1983 i Jönköping (J83).

Dåvarande rektorn på Betelseminariet, Bert Franzén erkänner och kritiserar detsamma i boken ”Guds försprång – Om barnen och Guds rike” (ss. 98, 131; 1991). När Franzén blev med barnbarn började han se dopfrågan på ett nytt sätt. Efter nio års studier i Sverige och USA inser han barndopets värde, men ändrar sig inte, främst på grund av synen på arvsynden.

Det visar sig ofta att roten till läroskillnader är synen på arvsynden. Varken ”arvsynd” eller ”tre-enighet” finns som ord i Skriften, men saken finns där. Läran om arvsynden tycks vara avgörande även för synen på dopets väsen.

För John Wesley var frågan om arvsynden så väsentlig, att han ansåg den vara den avgörande skiljelinjen mellan hedendom och kristendom. Den som förnekade arvsynden, var icke en kristen, utan ännu en hedning (Sermon 44, Original Sin)[1754;1759] .
Carl Ingemar Dagman fri skribent
Habo
+

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Pingst-praxis med medlemskap och dop kan ändras" (Dagen 2008-03-07)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  om dopet & arvsynden


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  skolplikt är tvång
  dag 2 på knä utan Gud i Jönköping
  Idioter, Gamla Tanter, Green & homo6are utesluts
  Ulf & Christer: stor underhållning
  kristna på knä! för vem & vad?
  socialism, Judas & den store Malm
  Hedin: Pingstvänner, Gå ur! LR. om cancer vs. spet...
  homo6are reagerar på Hedin & Sjöberg
  Hedin vs. Lewi Pethrus
  om skillnaden världsligt & andligt - cid bloggens ...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger