| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, oktober 06, 2010

  Vem vill avskaffa Sverige, och varför? - massinvandring & arvtagarna till Sverige

2010-10-06 on cid artikel

Vem vill avskaffa Sverige, och varför?


Det höga antalet invandrare i förhållande till antalet svenskar
hotar att avskaffa Sverige!

(uttrycket lånat från Thilo Sarrazin)


Lenin: ”Intresset ljuger inte”

Polisfilmer mm: ”följ pengarna”


Del 1 (§§ 1-42)
VARFÖR VILL SOCIALISTERNA TA IN SÅ MÅNGA INVANDRARE?

1. Socialisternas manipulativa budskap brukar vanligtvis riktas till dem som kan antas mest mottagliga för det, nämligen sådana som gärna vill höra att allt är de rikas fel. Därför har socialisterna haft sin naturliga väljarbas särskilt bland arbetslösa och de med lägst löner.

2. Väljarbasen måste med nödvändighet minska, ju mer desto bättre människor får det genom eget arbete. Ju bättre man får det, desto mer ser man att socialism inte är bra, isynnerhet om man blir ägare till ett hus.

3. Förbättringar för dem som har minst är det som socialisterna säger sig vilja arbeta mest för, men just detta blir om det är framgångsrikt, en orsak till att väljarbasen för socialismen minskar, åtminstone bland dem som arbetar. Socialismen dör om den lyckas utjämna missnöjet, därför måste man hela tiden skaffa nya missnöjda eller ”fattiga” för att kunna behålla makten. - Hur löser man det?

4. Eftersom arbetslösa vanligtvis har röstat på socialismen i högre utsträckning än på andra partier så är det bättre för sossarna desto fler arbetslösa det är på valdagen, så länge man kan skylla arbetslösheten på någon annan, eller så länge de arbetslösa har det lika bra eller bättre än om de arbetade.

5. Därför finns det ingen drivkraft hos socialisterna att se till att arbetslösa i allmänhet eller invandrarna isynnerhet får jobb – tvärtom!

6. Socialisterna köper de arbetslösas röster med bidrag som de tar från borgerliga väljare som arbetar.

7. Ju fler arbetslösa, desto fler röster, tänker man.

8. Därför gör socialisterna hellre människor till valboskap genom att förtidspensionera dem, än att göra det lättare för privata företag att anställa och växa. Det förklarar varför Göran Persson förtidspensionerade 500.000 på tio år!

9. Ju fler bidragsberoende, desto fler röster, hoppas de.

10. För att dölja cynismen så kallas denna manipulationspolitik för medlidande medan det rätteligen är och bör kallas maktegoism och människoförakt. För att ha råd med detta tjuvaktiga sätt att köpa makt, så inför man stöldhöga skatter för medelklassen som sedan buntas ihop med de ”rika”. Alla som tror gott om socialismen måste ställa sig själva frågan om de kanske inte orkar med sanningen.

11. Socialister säger att de bekymrar sig om de fattiga, men i verkligheten tar de andras egendom för att sedan gynna sig själva, precis som en ökänd apostel.

12. När socialisterna någon gång istället för att skapa arbetslösa verkligen skapar jobb, så gör de det alltid i den s.k. offentliga sektorn. De hoppas – på sannolika skäl - att offentliganställda ser socialismen som en garant för deras jobb (och därför röstar på dem), vilket ju är sant eftersom deras jobb beror av höga skatter.

13. Ju fler offentliganställda, desto fler röster, hoppas de.

14. Det är i första hand av väljartaktiska och maktstrategiska skäl som socialisterna är emot privata företag i vården eller skolan eller andra vanligtvis offentliga områden, de vet att det missgynnar dem på valdagen.

15. Men om det nu inte räcker att öka antalet arbetslösa och antalet bidragstagare eller ens antalet offentliganställda för att kunna säkra makten, vad skall man då göra?

16. Hur skall socialisterna effektivast kunna utöka sin väljarbas?

– Importera proletariat! Ge dem inget jobb! Ge dem bidrag! Stjäl pengarna från de rika, inklusive den borgerliga medelklassen – precis som Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Castro och alla de andra tyrannerna.

17. När invandrare – som förbjuds arbeta från början! – väl tvingats av socialismen att anpassa sig till denna livsform, att leva på andras arbete, så vet de att det är socialisterna som garanterar att de får fortsätta så, därför röstar de på socialismen.

18. Fastän detta förvisso i förväg måste tett sig väldigt riskabelt, så finns det inget annat rationellt skäl till att ta in så mycket invandrare som Sverige gjort. Ingen annan förklaring gör det begripligt.

19. Begripligt, logiskt och rationellt - förvisso även samvetslöst och skurkaktigt – blir det om invandrarna är tänkta som ett nytt proletariat, som antas mottagligt för socialism, och som därför kan fås att fungera som valboskap, avlönade med bidrag, avkrävda endast på röstsedeln på valåret var fjärde år (eller förr tredje). Därmed skulle makten för tid och evighet kunna säkras för socialismen.

20. Med tillräckligt många nya invandrare per år så kan socialisterna för lång tid behålla makten – så var tanken, sådan var planen!

21. Fastän alla borde sett hur avskräckande slutet måste bli! Men vi lever i ateismens superegoistiska tid, och de mest ansvarslösa och egoistiska av alla är de makthungriga socialisterna, dessa de mest konsekventa materialisterna, programmatiskt förnekande all moral och allt icke-materiellt.

22. Trots att över en miljon (ca 1,4) i arbetsför ålder levde på andras arbete så förlorade socialisterna helt oväntat makten 2006, och detta är ett desto större mirakel eftersom socialisterna lovade högre bidrag och generösare villkor, medan Alliansen lovade lägre bidrag och strängare regler.

23. Alliansens seger 2006 är det mest positiva som skett i Sverige sedan 1960-talets början, endast överträffat av segern 2010, som ju naturligtvis inte kunde skett utan segern 2006.

24. Socialismens två valförluster, den sista värre än den första, innebär att majoriteten, en klar majoritet,  nu äntligen säger nej till de blodindränkta fanorna. Det betyder bland annat att massor av arbetslösa svenskar och invandrare föredrog en bättre chans till jobb istället för garanterat högre bidrag, och därmed ökad möjlighet till det viktigaste för välbefinnande, nämligen självkänsla.

25. Miraklet skedde därför att människor ville:

Hellre ha ökad chans till självrespekt imorgon än mer pengar i fickan här och nu.

26. De arbetslösa trodde mer på Reinfeldt och sunt förnuft än de trodde på socialism och parasitiskt leverne. Det visar att det är inte ute med Sverige och svenskarna, inklusive invandrarna, med avseende på vanligt sunt förnuft när det gäller skyldigheten att göra rätt för sig.

27. Frågan är om vi har tillräckligt mycket sunt förnuft så att det räcker till för att se sanningen i alla frågor.

28. Det har idag gått så långt att till och med många invandrare – varav inte så få, fler än man kunde tro,  röstat på Sverigedemokraterna! – är oroliga för att vi tar in för många nya. Det borde väcka även den som gått i vinteride.

29. En varning. Här är ett gott skäl -  i sig ett alldeles tillräckligt och nödvändigt, fastän det finns hur många andra som helst - för att stoppa invandringen i nuvarande form och mängd, åtminstone tillfälligt:

Så länge vi inte kan sätta alla dem i arbete som vi tar hit ökar det socialisternas möjlighet att få makten tillbaka, och det i sin tur omöjliggör den inre omgestaltning som socialisterna MÅSTE göra innan de är rumsrena i en demokrati och kan ges förtroende att regera. Eftersom många arbetslösa även i Reinfeldts Sverige kan förväntas lockas mer av socialismen, får vi inte spä på antalet arbetslösa med nya invandrare som vi inte lyckas få i sysselsättning.

30. Bortsett från epidemier, upplopp, kravaller, inbördeskrig, världskrig och stora naturkatastrofer lokalt i Sverige:

 – det finns inget värre och farligare för Sveriges framtid än att de nuvarande socialisterna kommer tillbaka innan de har gjort upp med socialismen.

31. Den socialistiska vänstern måste först ha anpassat sin politik till verkligheten och i programmet avsagt sig den antidemokratiska idé, socialismens grundidé, som går ut på att på alla sätt, mer eller mindre, jämt och ständigt, överallt, avskaffa eller begränsa den enskildes rätt till makt över sitt liv, sin tid och sin kropp,  sina tankar och ord, sina barn och sitt arbete och lönen.

32. En vänster som inte respekterar rätten till lönen, till enskilt privat ägande av mark och egendom, har inte i ett demokratiskt parlament att göra. Denna idé att allt skall ägas kollektivt (= staten = Partiet) är död, ett balsamerat lik, som SKALL bevisas den sista akten av barmhärtighet – BEGRAV ELÄNDET! Därefter bör SAP byta namn, sen kan de (kanske) bli rumsrena i demokratiska sammanhang. Socialism är inte förenligt med frihet och demokrati.

33. Det är ett känt faktum sedan länge att LO-folket är (mer än andra) negativa till invandrare (hotar jobben, stjäl bidragen), så om det skall löna sig val-matematiskt för socialisterna att ta in invandrare, så måste invandrarna bli så många att de blir många hundratusen fler än alla de LO-medlemmar som förloras. Man förlorar ju dessutom LO-medlemmar även av andra skäl, i allt högre utsträckning känner inte LO-anslutna sig som socialister.

34. Den stora frågan för socialismen sedan 1960-talet har varit hur de i längden skall kunna behålla sin väljarbas, och helst öka den. Socialisternas framtid är ju över när ingen har det ”dåligt” ställt.

35. Hur skulle de få fram det nya proletariat de är så förtvivlat i behov av?

Svaret blev: Massinvandring!!

36. Men det innebär att Sverige av-svenskas i snabb takt på kort tid.

37. Det skulle innebära en risk att man uppväcker en motreaktion. Så vad göra?

38. Jo, avväpna folket, även reservofficerare, lägg ner försvaret, särskilt alla landsbygdsregementen som är de viktigaste kanalerna och redskapen och odlingsmarken  för fosterlandskärlek och således stärker och bevarar det svenska och kärleken till det svenska, både historien, språket, kulturen, naturen och landet som Gud oss gav.

39. Fortsätt sedan att avväpna folket och sätt lås på folkets mun så att de inte får och inte törs säga sin mening.

40. Stifta lagar som ger den främmande minoriteten makten över den inhemska svenska majoriteten (hatlagar), lagar som gör det vid fängelsestraff förbjudet för arvtagarna till dem som byggt Sverige med sin egen möda, att säga något, sant eller knappt kritiskt, mot de nya härskarna, de som intet bidragit med, de som lever på andras arbete, och som alltså är moderna slavägare, insatta därtill av den svenska staten, med hjälp av de stöldhöga skattemedel de tagit från dem som skall undertryckas, nämligen svenskarna, de som byggt landet.

41. Låt lagen dessutom innebära att man skall tvingas stå ut med de mest fräcka påhopp, ja stölder från somliga avvikande element av dessa främmande, utan möjlighet att kunna försvara sig! Och gör man det så är allt alltid det svenska offrets fel! Även om man blir knuffad till döds och är nästan 80 år!

42. Fortsätt sedan och stifta lagar som gör det till ett brott att vara svensk – och du har fått ett modernt tyranni vars motsvarighet måste sökas i diktaturernas historia. Ett är säkert, vi förtjänar inte detta! Eller gör vi?

forts. imorgon Del 2 (§§ 43-)

VARFÖR BIDRAR BORGARE TILL ATT AVSKAFFA SVERIGE?* * * * *
Obekväma fakta om invandring av journalisten Gunnar Sandelin

Tystad debatt skapar SD:s framgång SvD 2010-10-06 [ Läs här ]

Hög invandring & mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten Newsmill 2009-12-07 [ Läs här ]

"Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna" DN 2008-04-08 [ Läs hä

* * * * *
LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:


2005-03-06 sö | EXPRESSEN SÖNDAGSBREVET | Carl Ingemar Dagman | Den allsmäktiga eliten säkrar makten med bidrag - Arbetaren utsugs av socialismen [ LÄS HÄR ]* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *
LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2010-07-05 Kritik av Manifest för Samvetsfrihet [Newsmill] [ Läs här ]
2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]
* * * * * 
Andra intressanta bloggar
*

Etiketter: ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Vem vill avskaffa Sverige, och varför? - massinvandring & arvtagarna till Sverige


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  "Reinfeldt borde pressa MP och S" - Dick Erixon på...
  Öppen debatt om invandring efterlyses - Dick Erixo...
  Manifest för samvetsfrihet - kritiska anmärkningar
  Den Västerländska Kristenhetens Avfall & Undergång
  Gud gör ingen skillnad mellan människor - jude l. ...
  bibelpank dotter ogillar bibliska kvinnor
  Kvinnor som sätter Guds ord före mänsklig klokhet ...
  Pastor Swärd & "svåra" frågor - om att läsa bibeln
  skapelseberättelsen: kvinnan är underordnad mannen...
  Kyrkan har inget uppdrag att driva jämlikhet - bib...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger