| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, november 17, 2009

  Gud gör ingen skillnad mellan människor - jude l. grek, slav l. fri, kvinna & man

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-11-17 ti
cid KOMMENTAR LIKA INFÖR GUD - OLIKA PÅ JORDEN INFÖR MÄNNISKOR

BIBELSTÄLLEN SOM TALAR OM ATT GUD INTE GÖR SKILLNAD PÅ MÄNNISKOR, ATT ALLA ÄR LIKA INFÖR GUD

- till punkt 2.b) i förra bloggposten "bibelpank dotter..." [ Läs här ]

Det bibelställe som Josefine Arenius nämner (se "bibelpank dotter..." [ Läs här ]) är det som vanligtvis brukar användas för att försöka hävda att kvinnans underordning under mannen har upphört. Men Gal. 3:28 är inte det enda, det finns flera som talar om ”ingen skillnad”.

Alla är de samstämmiga i att det rör endast det förnämsta, den andliga likheten inför Gud, som på intet sätt upphäver de nu- och härvarande skillnaderna mellan könen eller något annat.

Gal 3:24-29
Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. [25] Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. [26] Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. [27] Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. [28] Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. [29] Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.”

1. Apost. 10:34-35
"Då tog Petrus till orda: "Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor [35] utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör."

cid komm. Här ser man tydligt vad frånvaron av skillnader handlar om. Ingen har företrädesrätt hos Gud, ingen är utestängd, ingen har egen väg, alla kommer till Gud på samma sätt, på samma villkor, med samma medel.

2. Apost 15:7-12
"Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sade: 'Mina bröder, ni vet att Gud i forna dagar valde ut mig bland er, så att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. [8] Gud, som känner allas hjärtan, har vittnat för dem genom att skänka den heliga anden åt dem likaväl som åt oss. [9] Han har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem utan har renat deras hjärtan genom tron. [10] Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära? [11] Nej, vi tror att det är genom vår herre Jesu nåd som vi blir frälsta och likaså de.' [12] Då teg alla, och man lyssnade på Barnabas och Paulus, som berättade om de många tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem."

cid komm. Alla renas genom tron, utan gärningar, trots att man är oomskuren. Denna likhet inför Gud upphäver inte skillnaderna, alla jordiska skillnader består, men de saknar all betydelse inför Gud vad gäller frågan hur man blir rättfärdig inför Gud. Ingen ligger sämre eller bättre till för att han på jorden är föraktad, ingen ligger bättre eller sämre till för att han på jorden är ärad, hyllad, upphöjd, rik och mäktig. Likheten inför Gud saknar all politisk, ekonomisk eller social koppling till jordiska reformsträvanden. De jordiska olikheterna och ordningarna, såsom överordnad eller underordnad, fattig eller rik, mäktig eller maktlös, stånd, kön och andra skillnader upphävs icke utan består.

3. Rom 2:6-14
"Han skall löna var och en efter hans gärningar: [7] evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, [8] men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten. [9] Nöd och ångest över varje människa som gör det onda, juden främst men också greken. [10] Härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden främst men också greken. [11] Gud gör inte skillnad på människor. [12] Alla som har syndat utan lag skall också gå under utan lag. Och alla som har syndat under lagen skall dömas genom lagen. [13] Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare. [14] Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen."

cid komm. Inför Gud är alla syndare och alla skall dömas rättvist, med eller utan lag, och alla blir rättfärdiga på samma sätt – ingen skillnad finns mellan människor inför Gud i det andliga, alla har samma väg och samma villkor och samma medel. Så är det inte hos Mose eller hos hedningarna och deras religioner.

4. Rom 10:9-13
"Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. [10] Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. [11] Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. [12] Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. [13] Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad."

cid komm. Återigen, ingen skillnad inför Gud – men skillnaden mellan människor i det jordiska består. För övrigt förutsätter ju allt tal om ”ingen skillnad” just att det i alla andra avseenden – utom inför Gud – är skillnader.

5. Rom 12:16
Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka.”

cid komm. Ta inte hänsyn till skillnader i rikedom eller makt eller anseende i ditt sätt emot människor. Vilket ju bevisar att dessa skillnader finns! Lägg märke till att det inte står att man skall upphäva skillnaderna. Man skall inte låta sig påverkas av dem så att man dömer människor orättvist eller för att man själv skall få en fördel.

6. 1 Kor 11:6-12
”...om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret måste hon ha någon huvudbonad. [7] En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, [8] ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, [9] och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. [10] Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull. [11] Och ändå: i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan. [12] Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, och allt kommer från Gud.”

cid komm. i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan” — alltså, i Kristus, inför Gud, i Herren är det ingen skillnad. Men i det jordiska livet här och nu ÄR det skillnad, som texten tydligt säger. Inte ett spår av s.k. jämlikhet här, tvärtom görs det även genom detta ord omöjligt att på biblisk mark hävda sådant.

7. Gal 3:24-29
Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. [25] Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. [26] Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. [27] Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. [28] Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. [29] Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.”

cid komm. ingen längre” har avseende på religiös skillnad inför Gud. Skillnader som fanns i omskärelsen och i Mose lag där endast män omskars och man inte fick äta med hedningar som var syndare av födseln, och där slavar inte hade samma religiösa ställning som fria, är borta genom dopet och tron som gör alla till ett i Kristus, oavsett folk, ras, kön eller samhällsställning. Alla måste döpas och alla döps på samma sätt och alla räddas genom dopet och tron, intet annat betyder något, varken till eller från. Här är full likhet inför Gud i andligt avseende, men alla skillnader består här på denna jorden och i denna den onda tiden, ända fram till uppståndelsen. Den som här vill läsa upphävandet av skillnader MÅSTE göra som Josefine erkänner att hon gör – man måste LÄSA IN det, ty det står icke.

8. Kol 3:1-11
"Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. [2] Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. [3] Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. [4] Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. [5] Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. [6] Sådant framkallar Guds vrede, [7] och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. [8] Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. [9] Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor [10] och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. [11] Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla."

Lägg sedan märke till vad som står från och med vers 17:

9. Kol 3:17-24
"Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. [18] Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna. [19] Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem. [20] Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna. [21] Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet. [22] Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren. [23] Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor: [24] tänk på att det är Herren som skall ge er belöningen, er del av arvet. Kristus är er herre, och ni skall tjäna honom."

cid komm. Av detta framgår med all önskvärd tydlighet och över-övermåttan stor klarhet, ända intill restlös odiskutabel etablering av innebörden, att innebörden av ”ingen skillnad” är sådant att det icke upphäver klasser, gränser eller jordiska skillnader mellan könen eller någonting annat. Tvärtom är det så, att den likhet som är i Kristus, är en extra motivering för att den som är underordnad skall underordna sig frivilligt, efterom det är Herren man ytterst tjänar. Att man ytterst tjänar Herren är alltså inte ett skäl till att göra uppror emot underordning, utan tvärtom ett det allra starkaste skäl till att underordna sig villigt och glatt, som om det vore Herren man tjänade, vilket det också är, när man tjänar den som är överordnad.

Den som vill hävda att Paulus inte vet vad han skrev i vers 11 när han skriver vers 18 och 22, är så korkad att det saknas ord för att beskriva det.

10. Jak 2:1-10
"Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus. [2] Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. [3] Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: 'Här är en bra plats för dig', men till den fattige: 'Ställ dig där borta', eller "'Sätt dig på golvet vid mina fötter' - [4] gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? [5] Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom? [6] Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? [7] Är det inte de som smädar det härliga namn som har uttalats över er? [8] Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. [9] Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare. [10] Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla."

cid komm. Skillnaden i rikedom består också den, även bland de kristna, men fastän den består så skall man inte värdera den rike högre så att man behandlar den rike bättre och den fattige sämre. ”ingen skillnad” upphäver icke den jordiska materiella skillnaden, enbart den andliga, och därför också den syn den kristne skall ha på dessa skillnader. Den kristne skall underordna sig alla skillnader, men tänka som om de icke finns, eftersom alla inför Gud är lika så att alla kommer till Gud på samma sätt och är ett med varandra inför Gud, fastän ingenting har förändrats i det yttre. För övrigt är det ju uppenbart att detta gäller hur de kristna behandlar varandra när de möts, här finns inte ett spår av att man fordrar att icke-troende eller staten skall följa dessa regler. Det är icke en samhällsomvandling man strävar efter, man vill att i församlingen skall samma sinne finnas hos de kristna som hos Gud.

gör inte skillnad” — alltså finns det skillnader, men man skall inte låta dessa skillnader vara orsak till olika bemötande av människor. Det heter inte att man skall upphäva skillnader, det heter att man inte skall låta skillnader ligga till grund för olika bemötande.

*

Bibelställen om kvinnans underordning: se §80 i Del 3 av "bibelpank anka" [ Läs här ]

AKTUELLT

bibelpank anka om kvinnans jämlikhet
Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 5. §§ 91-120 ; Del 6. §§ 121--

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]

Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Gud gör ingen skillnad mellan människor - jude l. grek, slav l. fri, kvinna & man


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  bibelpank dotter ogillar bibliska kvinnor
  Kvinnor som sätter Guds ord före mänsklig klokhet ...
  Pastor Swärd & "svåra" frågor - om att läsa bibeln
  skapelseberättelsen: kvinnan är underordnad mannen...
  Kyrkan har inget uppdrag att driva jämlikhet - bib...
  bibelpank anka (3) om jämlikhet i skapelsen
  bibelpank anka om socialismen & kvinnans jämlikhet...
  "GUDLÖSAS" GUDLIGA KRITIK MOT "GUDLIGA"
  bibelpank anka om kvinnans jämlikhet (Del1)
  Lydnad mot Guds Ord i Läran & Livet  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger