| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, november 04, 2009

  Pastor Swärd & "svåra" frågor - om att läsa bibeln

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-11-04 on kväll
cid KOMMENTAR PASTOR SWÄRDS DUBBELHET I BIBELFRÅGAN

Det är en otrolig massa strunt i en ständig strid ström som drabbar en om man går in på Pastor Swärds blogg. Så får hans gudlösa "gudsfruktan" honom att göra så "modiga" saker som att likställa förlust i fotbollsmatcher med lidande för synders eller för rättfärdighets skull. Sådant är inte bara enstaka tillfällen av dåligt omdöme, han upprepar det gång på gång. Det är en livsstil. Han tycker uppenbart att han är "modig" och "käck" när han gör så. Och de självtaget fromma bland hans stora sekt tycks gilla det - har inte sett att någon protesterat.

De flesta av hans flitiga tycker hit och dit, i allt, utan att säga något som är förankrat i Skriften, som om deras ord stode över Guds ord. Vad säger det om Swärd? Gör de så därför att han gör så?

Och så fort det blir "besvärligt" med några bibelord så börjar man prata om "kultur" och "tidsanpassning", trots att inte en enda fråga finns att hitta i Nya testamentet där apostlarna lär något som inte är Herrens lära. Ett (1) enda undantag finns. Och det är tydligt utmärkt. Det är när Paulus ger rådet att alla skulle vara ogifta som han, han säger det för att han väntar stora påfrestningar i den näraliggande tiden, som han tror är den sista. Men han säger tydligt att det är inte Herren, utan han själv som säger detta.

Därav vet vi, att allt som lärs är från Herren, utom då det tydligt framgår att det inte är från Herren. Och är det från Herren så är det bindande för alla i alla tider.

Tänk vilken oerhörd skillnad det skulle bli, om alla som inbillar sig vara kloka erkände rakt ut, att deras ord är deras ord och inte Guds. Att de talar av sig själva, inte av Anden, inte från Gud, inte från Guds ord. Då skull de stå utan skuld. Nu bär de stor skuld, alla de som talar med anspråk på att just deras ord är viktiga, kloka, sanna och gudomliga. De bedrar sig själva och varandra! De är fördärvade till sinne och hjärta.

Särskilt stora problem får Swärd och hans getter i frågor där Skriften skiljer sig från den tidsanpassade kyrkan. Fegheten, uselheten och lögnerna när det gäller läsningen av Bibeln i sådana frågor är utan gräns. Man tillåter sig vilka tricks som helst för att slippa ändra sig efter Guds ord. Att man likväl bekänner sig till Guds ord är inget annat än grovt bedrägeri, avguderi och djävulsk falskhet. Det finns inte ord starka nog för att fördöma detta. Om jag kunde få mina ord att brinna som eld så vore det ändå för lite.

Det finns dock några få undantag. Dels sådana som håller på Bibeln, men de rackas det ner på av Swärds ivrigaste sektmedlemmar.

Idag fann jag en pärla av ovanligt slag bland dem som inte gillar Swärds pösiga och lögnaktiga bekännelse till Bibeln.

Det är Harriet Bouvin som skriver:

"Visst är det väl märkligt, att så fort ämnet rör något som Bibeln anses förbjuda - kvinnliga präster el[ler] omgifta pastorer - men där vissa kristna likväl vill gå emot dessa förbud, ja, då tycker Stefan Swärd att det är en fråga som är “svår”, om kvinnan känner sig kallad o pastorn har svårt för att leva i celibat. Jag undrar, varför är frågan “svår”? Om du nu är bokstavstroende, vari ligger i så fall problemet? Det är ju bara att läsa som det står, brukar vi homosexuella få höra. Stefan Swärd brukar dock undvika att konfrontera dessa frågor genom att helt sonika plocka bort sådana inlägg som belyser sådana här Bibelkonflikter. Vad beror det på? Kan det bero på att han annars hamnar i tvivel? "

Inlägget finns att läsa som nummer 13 i artikeln den 30 oktober, 2009 "Om kvinnliga pastorer" [ Läs här ]

Pastor Swärds "svårigheter" känner han själv bäst. En avsevärd del av dessa ligger dock i öppen dager. Han är baptist före han är kristen, vilket betyder att han på sekteristers vis sätter sina egna tankar, sin egen sekts idéer och traditioner före Guds ord.

När han riktigt skall skryta så räcker det inte med att han är kristen eller att han är Hammarby-fan eller bajrare (heter det så?). Nej, han skryter med att han är fjärde generation baptist, det vill säga, en bibelvrängare som sätter förnuftet över Guds ord - när det passar. Lögnaktigheten, falskheten och förljugenheten i sekterna blir värre för varje generation De älskar att åka land och rike runt och göra proselyter, de kallar det att "vittna" om Jesus, och sedan gör de dessa till värre Gehennas barn än de själva är.

I Nya testamentet är det den fariséiska sekten, en f.d. "väckelserörelse", som gör exakt på detta sätt. De sätter egna mänskliga bud över och före Guds bud. De gör Guds bud omintet och har fräckheten att kalla det rättfärdigt att lyda människors religiösa bud istället för Guds. Men Gud låter inte lura sig, ej heller finner han sig i att man driver gäck med hans ord. Domen väntar på dessa gudlösa hycklare.

*

AKTUELLT

bibelpank anka om kvinnans jämlikhet
Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 5. §§ 91-120 Del 6. §§ 121--

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]

Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Pastor Swärd & "svåra" frågor - om att läsa bibeln


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  skapelseberättelsen: kvinnan är underordnad mannen...
  Kyrkan har inget uppdrag att driva jämlikhet - bib...
  bibelpank anka (3) om jämlikhet i skapelsen
  bibelpank anka om socialismen & kvinnans jämlikhet...
  "GUDLÖSAS" GUDLIGA KRITIK MOT "GUDLIGA"
  bibelpank anka om kvinnans jämlikhet (Del1)
  Lydnad mot Guds Ord i Läran & Livet
  Obesvarade frågor om pastor Swärds bibeltrohet
  Pastor Swärds bibelbluff - tystnaden talar högre ä...
  ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) på Newsmill  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger