| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, november 16, 2009

  bibelpank dotter ogillar bibliska kvinnor

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-11-16 må fm
cid KOMMENTAR SKILLNAD INFÖR MÄNNISKOR, INTE INFÖR GUD

Bibeln är kristallklar om kvinnans underordning under mannen:

Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.” [Ef 5:24]

Detta upprepas ofta och förklaras vara Herrens lära, gällande alla kristna församlingar, oavsett tid eller kultur, det är icke fäderneärvda läror utan från Gud, och underordningen motiveras med att den är inskriven i skapelsen från början före syndafallet. Såsom ursynden var och är uppror så är kardinaldygden underordning. De som lär emot det är villolärare och falska herdar, vargar i fårakläder.

Josefine Arenius, sin faders dotter (dotter till skribenten Håkan Arenius på tidningen Dagen), har på sin blogg ogillande kommenterat de bibeltrogna kristna kvinnornas debattartikel i Dagen som hävdar att kvinnan enligt Guds ord skall vara underordnad mannen, ”Kvinnor ifrågasätter också kvinnliga ledare i kyrkan”. Se mitt förra blogginlägg [ Läs här ] och Dagen 11 nov. 2009 [ Läs här ].

Här följer nu ett (enligt min sedvänja långt) försök till ett systematiskt och uttömmande svar på Josefines åsikter i bloggposten ”Bara så att ni vet…” 11-13 nov. 2009 [ Läs här ]

Bemötande av
Josefine Arenius’ åsikter och argument om kvinnan som ledare

1. Josefines ”svårigheter”
a) Den allmänna grundläggande inställningen tycks vara: ”vad svårt sånt här är"
b) ”svårt att tro att Gud skulle vilja begränsa i vilket sammanhang de [unga kvinnor] får och inte får leda.”
c) ”Jag kan inte annat än tro att vi som kvinnor har samma mandat som männen, även när det kommer till ledarskap
d) ”svårt att se en Gud som tänker annorlunda än så [plats för kvinnliga pastorer i våra församlingar]”

cid komm.
a) ”vad svårt sånt här är ” — Det är bara ”svårt” om man är oärlig i förhållande till Skriften, eller om man tar hänsyn till annat än Skriften, eller om man inte vågar säga som det är, eller vad man egentligen tänker, eller om man ogillar det Skriften säger. Alla sådana eller andra utombibliska svårigheter är naturligtvis osakliga och därför ointressanta för sakfrågan: Vad säger Skriften? Vad är Guds vilja? ”svårigheter” som beror på okunnighet kan och måste avhjälpas innan man tar ställning.

b) ”svårt att tro att Gud skulle vilja begränsa” — Kristendomens Gud sätter gränser överallt hela tiden, för planeter, för havet, för synden, för tiden, för barmhärtigheten, för omvändelsen, för människan! Inte heller är det så att Guds Ord är sant eller falskt beroende på hur ”lätt” eller ”svårt” något är för oss att ”tro” på. Men om något sådant skulle (kunna) sägas om Guds ord så vore det ju snarast så att det som kräver tro är för förnuftet svårt eller omöjligt att ”tro” på, såsom exempelvis uppståndelsen.

c) ”kan inte annat” – alltså, vad du eller jag KAN ”tro” hör inte hit, det avgörande är vad Skriften säger. Om du eller jag förstår eller inte förstår, gillar eller inte gillar, det hör inte hit! Att skriva att man ”kan inte annat än att tro” sådant som är uppenbart i strid med de enklaste bibelord, det är intet annat än ett öppet erkännande av uppror emot Guds ord. Det är desto mer fördömligt eftersom man tror det som strider mot Skriften men inte vill tro det som Skriften säger!

d) ”svårt att se en Gud som tänker annorlunda” – alltså, Josefine gör sig en gud som är en avbild av henne. Men Skriften är en uppenbarelse från den ende sanne Guden, och det är vi som skall ändra vår bild av Gud efter Skriften. Att ändra Skriftens uppenbarelse för att få den att stämma med våra tankar är hädelse och avguderi.

2. Josefine säger om Bibeln och dess lära
a) ”Jag läser ju samma Bibel och ser samma saker
b) ”Samtidigt läser jag att ingen längre är kvinna eller man utan vi alla är ett i Kristus.” [Gal. 3:28]
c) ”vi ska underordna oss Guds ord,”
d) ”samtidigt så gör vi alla tolkningar på ett eller annat sätt
e) ”Bibeln är för komplex för att någon av oss skulle kunna säga att vi följer den till punkt och pricka.”
f) ”Jag ser de bibelord ni refererar till men jag ser för många andra bibelord som talar emot att det är så vi skulle läsa det.”
g) ”jag har nog egentligen inte mer argument än att jag läser in det [kvinnans jämlikhet] i Bibelns texter
h) ”texter som det alltid kommer gå att hitta mottexter till

cid komm.
a) ”samma bibel…ser samma saker” — Sakligt sett är det samma bibel, men beroende på hur väl man känner hela Bibeln och hur underordnad man är Guds ord så är det i praktiken olika biblar och olika saker man ”ser” även då man läser samma bokstäver i exakt samma utgåva. Skriften själv är enkel, tydlig och klar. Mörkret finns hos oss och beror på oss, inte på Skriften. 2 Kor 1:13 ”I det som vi skriver till er ligger ingenting annat än det ni läser och även kan förstå.”

b) ”ingen längre man eller kvinna” Gal 3:28

Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. [25] Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. [26] Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. [27] Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. [28] Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. [29] Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.”

Detta ordet i Gal. 3:28 är det enda bibelställe Josefine återger (fastän hon säger sig se ’för många andra som talar emot’). Galaterbrevet behandlar frågan om omskärelsen och lagen och laggärningar kontra dopet och rättfärdiggörelsen genom tron. Gal. 3:28 avser att visa skillnaden mellan omskärelsen och dopet. Omskärelsen skedde naturligtvis bara på män, som också hade företräde framför kvinnor, medan även kvinnor skall döpas och har inför Gud samma ställning. Omskärelsen gjordes bara på judar, eller gjorde konvertiten till jude. I dopet i Kristus har greken såsom grek samma ställning som juden. Juden har inget företräde i dopet, bara i omskärelsen. Slaven hade inte samma religiösa ställning hos Mose som fria män, i kristendomen är det inför Gud ingen andlig skillnad.

Alltså, ”här är icke jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna” avser hur det är i Kristus för dem som är döpta, där alla tar emot Kristus genom tron och dopet. Intet är därmed sagt om upphävande av ordningar i det jordiska, vilket framgår exempelvis av Kol. 3:11 som säger: ”Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla”. Men redan i vers 18 befalls kvinnan att underordna sig: ”Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna”. Det är nog bara förvirrade människor som kan hävda att Paulus är så förvirrad att han inte vet vad han skrev i vers 11 då han skriver vers 18.

Uppenbart är att det finns fortfarande olika folk, det finns manligt kön och kvinnligt, det finns slavar, ofria och fria människor – men alla dessa har samma frälsningsmedel, dopet och tron. Det är vad bibelorden om ”ingen skillnad” handlar om, intet annat.

Den som hävdar att Paulus menar att folken inte längre finns, eller att könen inte längre finns, eller att över- och underordnad inte längre finns är galen. Den som menar att Paulus eller Gud vill upphäva alla dessa skillnader i jordelivet här och nu är från vettet. Det räcker med att säga att den som vill hävda jämlikhet mellan könen eller mellan judar och andra folk måste hävda att Paulus ändrar sig från brev till brev, ja med bara några versars mellanrum i samma brev!, som om han inte kan bestämma sig eller som om han gissar eller inte vet vad han skriver från gång till gång. Ve över de människor som tänker så illa om Kristi apostel!

Det finns flera bibelställen som talar om ”ingen skillnad” precis som Gal. 3:28. Alla dessa visar tydligt att det sammanhang de sägs i är det rent andliga. Det handlar om frälsningen, frälsningens omfattning, villkor, medel och nåd. Aldrig tillämpas läran om rättfärdiggörelsens nåd och det eviga livets gåva så, att den skulle innebära en tillämpning redan här i en jordisk, världslig, materiell revolution där samhällsklasser, gränser och skillnader upphävs, utplånas eller "reformeras" bort. Sådant kommer från anabaptistiska och socialistiska gudsförnekande idéer. Se vidare i slutet av denna bloggpost för flera bibelställen som talar om ”ingen skillnad”.

c) ”underordna oss Guds ord” — Det finns två slags förnekelser i kristenheten, den ena säger rakt ut att man inte följer Guds ord och att man ändrar därför att man anser att man måste (oavsett om Guds ord tillåter det eller ej) för tidens skull, eller till och med att man får och har rätt (ända intill skyldighet) att ändra för evangeliets skull, eller så säger man att eftersom kyrkan ändrat förut så KAN man – oavsett om man får eller om det är rätt – ändra igen. Gamla synder får rättfärdiga nya, hellre än att erkänna de gamla synderna och ändra sig. Den andra halvan SÄGER att Bibeln är Guds ord – som om de erkände att man inte får ändra - men vränger sedan ordet i alla fall så att det säger det man vill att det skall säga. Det är ett än värre avguderi. Att kalla gudlöshet för trohet är mycket värre än att handla gudlöst och erkänna att man handlar gudlöst.

d) ”så gör vi alla tolkningar” — Det är inte alls så att alla ”gör” tolkningar. Det är den lates och bekvämes och ohörsammes ”argument”. De som tolkar ”gör” tolkning för ett visst syfte, därför att de inte gillar det som står. Det är bara dunkla ställen som måste ”tolkas”, men i allt gäller att Skrift skall med Skrift förklaras. Den som sätter ett bibelord emot ett annat förnekar att den Helige Ande är författaren, och förnekar därmed att Skriften är en enhet, och därmed förnekar man i praktiken att Skriften är Guds ord. Man tvingas då själv välja ut vad som är gällande, vad som skall kallas för Guds ord för ”vår tid”. Vilket leder till att alla har sin egen bibel och sin egen gud. Sådant är förnekelse av Guds ord, och är lika förhatligt för Kristus nu, som det var då fariséerna på Jesu tid på samma sätt satte människors bud framför Guds ord.

e) ”Bibeln är för komplex” — Att lära vad Bibeln säger är ”lättare” än att följa det, men det är inte så att Bibeln är för ”komplex” för att vi skall kunna få veta vad Gud säger. Trons frälsande kraft hänger på att vi känner Guds löften, utan löften ingen tro, utan visshet om vad Skriften säger ingen visshet om löftena och därför icke heller någon frälsning. Att säga att Bibeln är ”för komplex” är intet annat än att säga att det finns ingen visshet om frälsningen att erhålla i Skriften eftersom ingen kan med visshet säga vad Skriften lär. Det är grov och djup hädelse. Sådant säger bara de som inte vet vad de pratar om eller som inte vill veta av vad Skriften befaller.

f) ”för många andra bibelord” — Josefine tycks tro att man måste eller kan och får välja vilka bibelord som skall gälla. Alla gäller. Det är inte säkert att de motsägelser man tycker sig se är faktiska. De kan bero på att man studerat dåligt eller till och med läst illa. I denna fråga är en sak klar över allt annat, och det är kvinnans underordning under mannen. Alla andra bibelord, dunkla eller inte, måste ha det som utgångspunkt. Icke ett enda bibelord motsäger den gång på gång upprepade befallningen om underordning. Och även om någon anser sig se sådana bibelord, så underordnar man sig inte Guds ord om man inte låter de klara ställena gälla. Och vilka texter man än tycker sig se som sprider mörker, dunkel eller tvivel på hur det egentligen är, så är det tveklöst så att de är helt enkelt oförstådda, missförstådda eller feltolkade, uppsåtligt eller inte. Det är få läror som så ofta och så tydligt upprepas som underordning. Vilket beror på att ursynden är uppror.

g) ”har nog inte mer argument än att jag läser in det” — Josefine är här så ärlig hon kan bli. Den som ÄR underordnad Guds ord söker finna var det står och hur det står för att kunna svara på frågan ”Vad säger Skriften?”. Den som först har en åsikt och inte vill ändra den av olika skäl – kanske för att man är helt säker på att man vet vad som är rätt – den letar i Skriften stöd för sin i förväg skapade åsikt, som man på andra sätt än i Skriften har kommit fram till, det må nu vara i eller utanför kyrkan.

h) ”alltid kommer att gå att hitta mottexter” — Josefine är i hjärtat övertygad om vad som är rätt och hurudan Gud är och vad Mose, profeterna, Kristus och apostlarna lärt – utan att behöva läsa Skriftens alla utsagor i ämnet. Hon väljer bara de ställen som hon tror stöder hennes förutformade åsikt. Sedan konstaterar hon skenbart ärligt men i sak förljuget, att det alltid går att hitta mottexter – vilket är anabaptistiskt upprorsspråk för att hon föraktar texter som motsäger henne. Och sedan försvarar hon sig med att det liksom står och väger och att man själv kan välja vilka texter man skall hålla sig till och att det är för komplext för att reda ut och att den ene har lika rätt som den andre.

Var är Gud här? Josefines gud har abdikerat och gett var och en frihet att skriva sin egen bibel.

Det är dags för Josefine att växa upp och göra upp med sin faders dåliga inflytande i detta stycke och i bibelläsning överhuvudtaget.

3. Josefine hänvisar till utombibliska argument såsom: förståndet, hjärtat, övertygelse, erfarenheter och känslor; möten med människor, välsignelser erhållna genom enskilda människor, osv.

Allt sådant och mera är subjektiva faktorer knutna till en person, och hör därför hemma i ett annat samtal, allt detta och liknande står därför utanför frågan om vad Guds ord säger. Att sätta sådant över, framför eller före eller ens vid sidan av Skriften är att göra Skriftens auktoritet omintet, samtidigt som det är att göra sitt eget förstånd och sina egna känslor, erfarenheter med mera till domare över Guds ord.

a) ”En av de människor som har fått betyda mest för min tro genom livet, är min pastor. En kvinna.”
b) ”Jag vill inte, kan inte, förstår inte varför jag skulle ta hennes kallelse på mindre allvar än min fars, eller någon annan mans.”
c) ”unga kvinnor som brottas med sin kallelse och som med stor tydlighet känner att Gud lagt på deras hjärta att leda grupper så väl som församlingar.”
d) ”in i hjärtat övertygad om att det finns en plats för kvinnliga pastorer

cid komm. a) ”betyda mest” — Gud kan använda vem han vill, ja vad han vill – en åsna! – för att stoppa, visa eller hjälpa en enskild människa. Att du har blivit hjälpt av någon, man eller kvinna, troende eller otroende, säger ingenting om den människans kallelse eller hennes förhållande till Gud i allmänhet eller särskilt, inte heller säger det något om dig. Dessutom är det inte säkert att det som du upplevde som en hjälp verkligen var till ditt bästa. Ofta kan det (i efterhand) visa sig att det vi upplevde som icke-välsignelse när det hände i själva verket var en välsignelse under förklädnad.

b) ”vill inte” — Här är Josefine så sann hon kan bli. Hon VILL inte lyssna till Guds ord därför att det förefaller henne orättvist eller orimligt. Hennes uppfostran har gett henne vissa (socialistiska) idéer som inte är grundade i Ordet - det är en möjlig ”tolkning” av detta ”vill inte”. En annan är att hon VET vad Gud säger, men vägrar ta det till sig.

c) ”med stor tydlighet känner” — En människas påstående om sin kallelse skall först och främst prövas mot Ordet. Den som hävdar det ena eller andra, en ny lära, en uppenbarelse, eller en kallelse som uppenbart strider mot Guds ord SKALL avvisas som vilsekommen. Skriften lär att kvinnan skall finna frälsning genom att föda och fostra barn, inte genom att likställas med mannen och tävla med honom.

d) ”in i hjärtat övertygad” — Ingen borde låta sitt hjärta vara övertygat om något annat än det som man klart ser är gällande i Guds ord! All ”övertygelse” av vilket slag den än är, utanför och utan Skriften, har inget bidrag att ge till svaret på frågan: Vad säger Skriften? Och om man bekänner att man SKALL underordna sig Skriften så KAN inte något vid sidan av Skriften vägas in då man skall svara på vad Guds ord säger. Eller hur?

BIBELSTÄLLEN

om kvinnans underordning: se §80 i Del 3 av bibelpank anka [ Läs här ]

till punkt 2.b) ovan [ Läs här ].

*

AKTUELLT

bibelpank anka om kvinnans jämlikhet
Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 5. §§ 91-120 Del 6. §§ 121--

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]

Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  bibelpank dotter ogillar bibliska kvinnor


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Kvinnor som sätter Guds ord före mänsklig klokhet ...
  Pastor Swärd & "svåra" frågor - om att läsa bibeln
  skapelseberättelsen: kvinnan är underordnad mannen...
  Kyrkan har inget uppdrag att driva jämlikhet - bib...
  bibelpank anka (3) om jämlikhet i skapelsen
  bibelpank anka om socialismen & kvinnans jämlikhet...
  "GUDLÖSAS" GUDLIGA KRITIK MOT "GUDLIGA"
  bibelpank anka om kvinnans jämlikhet (Del1)
  Lydnad mot Guds Ord i Läran & Livet
  Obesvarade frågor om pastor Swärds bibeltrohet  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger