| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, februari 18, 2008

  Goda gärningar = bistånd, diakoni?

GODA GÄRNINGAR & GUDS ORD

cid KOMMENTAR OM GODA GÄRNINGAR - kristen definition

Är bistånd, diakoni, och social verksamhet som den bedrivs av kristna församlingar påbjuden av Gud? Om inte, är det i alla fall en god gärning?

Luther har för alla tider angett den enda möjliga kristna definitionen på synd och goda gärningar i sin lilla men oerhört betydelsefulla skrift "Om goda gärningar" (ty. "Von den guten Werken") från försommaren 1520. Detta är en av de första skrifterna som Luther skriver på tyska. Han skriver för folket, inte för självkloka eller visa "teologer". Han ansåg då att den var den bästa bok han gett ut. Och denna och den ännu viktigare "Om en kristen människas frihet" från samma år , tillhör båda det bästa som skrivits efter apostlarna.

Redan i första meningen av "Om goda gärningar" läser vi:

"För det första bör man veta, att det inte finns några goda gärningar utom dem som Gud påbjudit, liksom det inte heller finns någon annan synd än att göra det Gud förbjudit." [övers. S. von Engeström, SKDB 1964]

Vad gäller bistånd och diakoni, eller social verksamhet, så är det ett okänt faktum, men inte desto mindre ett faktum, att det i Nya testamentet (NT) saknas både exempel på och befallning om organiserad social hjälpverksamhet till icke-troende. Man skall inte ens "vårda" troende som är "drinkare", de skall frysas ut, man får inte umgås med dem. Otroende, eller sådana som icke är med i församlingen, får man däremot umgås med, även om de är drinkare eller giriga. Vi behöver inte fly världen, vi SKA leva i världen bland människorna, men vi skall inte leva av det som är i världen, utan av Guds ord.

Det sägs till och med att den som inte vill arbeta, får inte äta.

Vi ser att Skriften har inget att skaffa med den socialistiska utformningen av kristendom som är så dominerande i Europa. Skriften ger den enskilde både ansvar och skyldigheter, den enskilde behandlas inte som en hjälplös idiot som andra skall använda som ett medel för att blåsa upp sig själva. Gud tror på individens egen förmåga. Gud ger hjälp till självhjälp, Gud hjälper den som hjälper sig själv och den som inte kan det, kan i alla fall bedja och styrka sig med Guds löften.

De församlingar eller samfund som sätter en ära i att göra sådant som Gud inte befallt, men samtidigt försummar att göra sådant som Gud befallt - predika och lära i enlighet med Guds ord - har förlorat sin identitet som kristna.

Se vidare i nedanstående artiklar där jag visar på den totala frånvaron av social verksamhet till icke-troende i Skriften .

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
diakoni, mervärde & "biblifiering" [LÄS HÄR]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [LÄS HÄR]
* SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD [LÄS HÄR]
* Hur läser Österberg (& Du!) bibeln? [LÄS HÄR]

*

Läs mer:
"Samfunden vågar inte längre satsa på omsorg" (Dagen 2008-02-21)
Ministern: Bra att ta hjälp av kyrkan (Dagen 2008-02-20)
"Ibland handlar det om att bara finnas till och lyssna" (Dagen 2008-02-20)
Mervärde i diakonin (Dagen 2008-02-19)
Siv Holma (v) är välkommen till Ekumeniska Centret! (Dagen 2008-02-19)
"Kyrkan får inte bli en alternativ socialtjänst" (Dagen 2008-02-19)
Nederländernas bistånd går inte till de fattigaste (Dagen 2008-02-15)
OECD: Bistånd hjälper - långsamt (Dagen 2008-02-15)
"Grova sakfel i Timbroskrift" (Dagen 2008-02-15)
"Timbroskrift upprör kristna biståndsorganisationer" (Dagen 2008-02-14)
"Avfärda inte "munkens" budskap allt för lätt" (Dagen 2008-02-14)
"Kyrkornas arbete är värt mkt mer än det nuv. bidraget" (Dagen 2008-02-13)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Goda gärningar = bistånd, diakoni?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Om Halldorf, kyrkofäder, ikoner & ekumenik
  cid om "Hoppet som bär oss" (Dagens ledare 14.2.2008)
  Heliga karikatyrer! Om Sandlund, David & Goliat (D...
  Hur läser Österberg (& Du!) bibeln?
  cid om twinglande på dagen.se
  SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD
  Homo6are hatar Paulus, alltså är de judehatare!
  Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt?
  Plåtpoliserna hindrar livräddande
  DN Kultur (v) - rädda för nykristendom?  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger