| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, februari 04, 2008

  "VAD SÄGER SKRIFTEN?" - cid bloggens motto

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

cid KOMMENTAR OM NÖDVÄNDIGHETEN AV ATT FRÅGA VAD SKRIFTEN SÄGER Skriften är Guds Ord, den själv hävdar det, både i Gamla och Nya testamentet. Profeter, Jesus och apostlarna och den äldsta kyrkan hävdade detta. Om någon tror att Kristus är sänd av Gud och att han är Guds enfödde Son, och att han har uppstått från de döda och att Gud har skapat allt genom honom, hur kan man då tvivla på Jesu bekännelse till de heliga skrifterna? Och hur kan man tvivla på hans ord att den som hör apostlarna hör Jesus, och den som hör Sonen hör Fadern?

Så om någon nu tror allt detta, och att Skriften är ingiven av Gud - hur kan en så troende då ens tänka tanken att vi kan behandla Bibeln som om den vore en mänsklig boksamling, utan inre enhet? Hur kommer det sig att man vågar ändra i den, gång på gång? Hur kommer det sig att man inte tänker att Guds ord är förmer än människors?
Man må nu hålla Skriften för helig eller ej, oavsett vilket så är det av stort värde för både troende och otroende, tvivlare och vetare, att låta Skriften själv få vittna om vad den säger.
Inte alla som säger sig tala Guds ord talar i enlighet med Skriften. Inte allt som sägs vara bibliskt är bibliskt. Inte allt som sägs vara "kristet" är kristet, inte allt kan biblifieras.
Under mottot "Vad säger Skriften?" ämnar vi underkasta alla verkliga eller påstådda kristna läror en prövning utifrån frågorna: VAD står det skrivet?, VAR står det skrivet? HUR står det skrivet?
Välkommen på upptäcktsfärd - var beredd på överraskningar!

*

cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift[Läs här]

* * * *

NU PDF-Länkar TILL
NEWSMILL-ARTIKLAR 

En rövarhistoria på Långfredagen & Kristi uppståndelses betydelse [ här ]
Läs mer på denna blogg:
2005-08-02 ti Baptisterna ser inte klart om vad som är dopets väsen Dagen Debatt
2004-05-27 to Mer fundamentalism räddar oss från falsk bibeltrohet Dagen Debatt
*
Läs mer:
"Avfärda inte "munkens" budskap allt för lätt" (Dagen 2008-02-14)
"Släpp inte visionen om det ­allmänna prästadömet" (Dagen 2008-02-13) "Vilket behov har vi kristna av symboler?" (Dagen 2008-02-13) "Erfarenheter från Spanien ger oro inför bilder i tillbedjan & gudstjänster" (Dagen 2008-02-13) "En förnyelse av böneliv och tro" (Dagen 2008-02-13) "Här finns både god liturgi och äkta karismatik" (Dagen 2008-02-13) "Pingstvänner söker en egen identitet" (Dagen 2008-02-13)
"Ekumeniska strävanden i pingst är föredömligt" (Dagen 2008-02-13)
"Vem läser världens mest sålda bok?" (Dagen 2008-02-13)
"Kristenhetens identitet hotas av minskande bibelläsning" (Dagen 2008-02-13)
"Frikyrkans medlemsbegrepp ohederligt" (Dagen 2008-02-12)
EFK Ung: Vi behöver bara vara trogna Jesus (Dagen 2008-02-12)
Den onde firar triumfer 100 år efter begravningen (Dagen 2008-02-12)
"Kyrka i ett ljus." (DN 2008-02-10)
"Begreppet frikyrka lever och mår bra" (Dagen 2008-02-07)
TV-sänd debatt om Gud och sex (Dagen 2008-02-06)
"Välj inte mellan kyrkofäderna - men lär av dem som gått före" (Dagen 2008-02-06)
Låt inte missionen gå förlorad i Svenska kyrkan (Dagen 2008-02-06)
Kyrkans ledare bör se upp med urvattnad missionssyn (Dagen 2008-02-06)
"Frågan är vilket inflytande annan teologi får ha" (Dagen 2008-02-05) Hedin: "Vi behöver olika traditioner" (Dagen 2008-02-05)
"Teologins eget Hultsfred vill få folk att reflektera" (Dagen 2008-02-05)
"Inga lallande fånar som talar kristendom" (SvD 2008-02-01)
"Peter Halldorf om ..." (Dagen 2008-01-30)
"Kyrkofäderna efterlämnar ingen enhetlig kristen syn" (Dagen 2008-01-29 ti)
"Hängivna lärare - Därför är kyrkofäderna så viktiga" (Dagen 2008-01-11)
(Andra intressanta bloggar om , , )
*

Etiketter: , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  "VAD SÄGER SKRIFTEN?" - cid bloggens motto


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  "teologisk kreativitet" = gudlös fest & lek!
  Deklarationen om kyrkliga rättigheter | Kyrka & Fo...
  SOCIALISM: LÖGNER, STÖLD, TERROR, VÅLD & MASSMORD
  "endast ett är nödvändigt" - om ekumeniken, SKR & ...
  kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf
  Om klosterliv & äktenskapet
  2008-01-23 | Världen idag | "Kallelsen till kloste...
  Om Halldorfs ikonförsvar - Carl Ingemar Dagman
  Lewi Pethrus om det talade ordet - predikan 28 nov...
  Om Gardells teologi - Carl Ingemar Dagman  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger