| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, november 03, 2009

  skapelseberättelsen: kvinnan är underordnad mannen - bibelpank anka (5)

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-11-03 ti kväll
cid KOMMENTAR BIBELN & UNDERORDNING, DEL 5. §§ 91-120

LÄRAN OM DEN KRISTNA KVINNANS UNDERORDNING INSKRIVEN I SKAPELSEN enligt Mose och Nya testamentet - ett vederläggande av påståendet att ”jämlikheten är inskriven i skapelsen” gjort av Håkan Arenius i a-kristna tidningen Dagen 1 okt. 2009
___________________________________________________________________________
Del 1. §§ 1-31 Del 2. §§ 32-64 Del 3. §§ 65-80 Del 4. §§ 81-90 Del 6. §§ 121-
____________________________________________________________________________

Apropå Anna Anka och hennes satiriska Newsmill-artikel (16/9) om det underbara i att vara fri yngre vacker hemmafru till berömd rik äldre man [ Läs här ] och andra ”osvenska” inslag i tittarsuccén Hollywoodfruar på TV3, påstår Håkan Arenius den 1 oktober i en krönika i Dagen [ Läs här ] med rubriken ”Anna Anka måste få mothugg från predikstolen” att Gud och Guds ord är källan till läran om jämlikhet mellan man och kvinna.

Arenius skriver:Jämlikheten är inskriven i själva skapelsen

___________________________________________________________________

VEDERLÄGGANDE AV ARENIUS' ARTIKEL, DEL 5. §§ 91-120

Om att Bibelns skapelseberättelse visar att kvinnan är underordnad mannen redan före syndafallet

91. ARENIUS PÅSTÅR (4) för det fjärde och återigen utan bevis: ”Bibelns skapelseberättelse visar att mannen och kvinnan skapades jämlika, tillsammans fick de namnet "människa", och allt som sägs om människan i Bibeln gäller därefter såväl mannen som kvinnan.”

—Hur då ”visar”? På vilket sätt? Med vilka ord? Arenius bekymrar sig inte, det räcker med att han säger att det är så.
—Adam och Eva har inte alls samma namn ”människa” som alla vet utom Arenius. Endast Adam har namnet ”människa” (adam). Samma art och därför samma artnamn bevisar inget, som vi skall se, och allt som sägs om mannen sägs inte om kvinnan och tvärtom. Arenius skriver som om han aldrig sett en Bibel, eller åtminstone aldrig öppnat den eller som om han fantiserar under påverkan av demoner eller droger.

92. ARENIUS PÅSTÅR i (2) & (4) utan bevis att jämlikheten finns i skapelsen före syndafallet: ”Jämlikheten är inskriven i själva skapelsen”, och ”Bibelns skapelseberättelse visar att mannen och kvinnan skapades jämlika…”. Det sista skall väl ge sken av att bevisa det första, men inget av de båda påståendena kan visa ens sitt eget värde, än mindre styrka något annat. Låt oss se vad Skriften verkligen säger.

93. BIBELN SÄGER - GENESIS 3:16

Gud säger till kvinnan: "Stor skall jag göra din möda när du är havande, med smärta skall du föda dina barn. Din man skall du åtrå, och han skall råda över dig." [1 Mos 3:16]

94. Arenius skiljer ut sig från alla läskunniga människor som inte bara hänvisar till utan också öppnat sin Bibel på allvar, eftersom han vill bygga ”jämlikheten” i vår tid på hur det var före syndafallet, som om ingenting förändrats med syndens insteg i skapelsen, ja som om syndafallet inte ägt rum! En sådan inställning vore väl ursäktlig om den hävdades av en gudsförnekare, men Arenius hävdar ju att han är en kristen, och han skriver i en tidning (Dagen) som gång på gång upprepar att den anser Bibeln vara Guds ord. Vilket ju innebär att man säger sig respektera Bibeln, vilket förpliktigar till att läsa den—noga! Fastän man bara behöver läsa till Bibelns första boks tredje kapitels sextonde vers, det är sammanlagt 72 versar från början av Bibeln och tar endast tre eller fyra minuter att läsa, så ”vet” Arenius ”i anden” utan att han behöver läsa.

95. För den som vill läsa så står det klart och tydligt här i Genesis 3:16 vad som gäller i denna fråga i vår tid, som ju är tiden efter syndafallet. Syndafallet fick konsekvenser, läget blev annorlunda efter syndafallet. Syndafallet har hänt och inget kan upphäva det eller göra det ogjort, inte ens Gud eller Kristus! Det som har hänt har hänt inför Gud! Det är pinsamt att behöva påpeka detta bibliska sakförhållande för Arenius som hela sitt liv levt med Bibeln.

96. Det är också rysligt skrämmande att tänka på att det bara är svårt sinnesfördärvade människor som förnekar den verklighet vi alla erfar. Än värre är det att kalla sig kristen och sedan förneka Skriftens sanna ord. Mose och alla andra profeter, Jesus och hans apostlar bekräftar samstämmigt syndafallets konsekvenser, och den därav nödvändiga frälsningen från synden genom rättfärdiggörelsen, det var ju därför Jesus kom. Och ändå lär ingen att syndens konsekvenser upphör att gälla så länge vi lever i syndens kropp här på denna jorden. Alla dör vi, vilket bevisar att vi lever i syndens kropp.

97. Kristus och hans apostlar och kyrkan i deras efterföljd lär att Kristi fullbordade verk på jorden återställer allt, men inte här och nu, det sker först efter uppståndelsen. Paradiset är inte - som vi alla märker, Arenius undantagen - återskapat, och synden är inte på svärmares lögnaktiga vis borttrollad, utom i Arenius’ sjuka fantasi. Man är fördärvad till sina sinnen om man inte känner sin egen synd eller ens ser synden runt omkring sig, vilket i sig bevisar synden. Det är skrämmande att behöva påpeka för en som kallar sig kristen att vi lever i en värld där syndafallets konsekvenser inte har upphävts utan är ständigt närvarande i oss alla och runt oss alla. Det är endast om man är svårt sinnesjuk, och därför inte uppfattar verkligheten sådan den är, som man kan uppfatta att det ursprungliga oskyldiga tillståndet har återställts. Om man vill kan man göra som Wesley och skilja på sinnesjukdom och vansinne, det ena uppfattar verkligheten fel men drar rätt slutsatser utifrån det man uppfattar, det andra uppfattar verkligheten rätt men drar fel slutsatser. Om Arenius och hans gelikar lider av det ena eller det andra eller båda må lämnas oavgjort, säkert är att Arenius och hans gelikar är fantaster som inte lever vare sig i Guds ord eller i verkligheten.

98. GUD SÄGER:han (mannen) skall råda över dig (kvinnan)” Nu kan det inte bestridas, att den som råder över en annan är överordnad, och att den som det skall rådas över, är underordnad. Det inser också Arenius, därför måste han visa att denna Guds ordning efter syndafallet har ändrats tillbaka, ända till upphävande. Men eftersom han inte kan det, så söker han istället underminera det Guds ord han har emot sig, genom att så tvivel om att det är Gud som ligger bakom befallningen efter syndafallet om kvinnans underordning under mannen och mannens rådande över kvinnan i Genesis 3:16.

99. ARENIUS PÅSTÅR (5) FÖR DET FEMTE: ”När sedan lustgården stängs för dem kommer döden in i världen tillsammans med bland annat idén om mannens auktoritet över kvinnan.

100. Det vi ser här, det är att det är Arenius’ förakt för Bibeln som är orsaken till att Arenius i likhet med ingen annan ger sig in på, att i strid med detta enkla och tydliga Guds ord i Genesis 3:16, förneka att kvinnans underordning under mannen gäller efter syndafallet och ännu i denna dag, och att den kristna kvinnan skall stå under mannen, till att lyda honom. Och att det faktiskt är Gud själv som säger detta, inte Mose, inte Adam, inte Satan – det är Gud själv som säger detta till kvinnan direkt.

101. Arenius’ förakt för Bibeln kommer inte bara till synes i förtigandet och förnekandet av apostlarnas och Herrens lära om underordning i många klara bibelställen [se Del 3, §80], den blir synlig också i orden ”kommer…in i världen...idén om mannens auktoritet över kvinnan”, som om det vore en mänsklig och ond idé och inte en god av Gud anbefalld ordning.

102. Arenius visar härmed att han menar att i Skriften finns sådant som inte är Guds ord, och han menar sig uppenbarligen ha förmåga att avgöra vad i Skriften som i så fall är mänskligt och ont, respektive gudomligt och gott. Det är samma gudlösa attityd som Jonas Gardell och K G Hammar har till Skriften. Men till skillnad från dem så bekänner Arenius tillsammans med tidningen Dagen som ger honom betalt för att ljuga om Guds ord, att Bibeln är Guds ord. En bekännelse som både Arenius och chefredaktören Elisabeth Sandlund och andra på Dagen förnekar i praktiken gång på gång.

103. ARENIUS PÅSTÅR (6) FÖR DET SJÄTTE: ”Jesus återställer ordningen.”

104. Som vi redan sett så lär Herrens apostlar – om vilka Jesus säger att de som hör dem hör honom – att underordningen från 1 Mos 3:16 gäller, den har inte upphävts genom Jesus. Då skulle de ju inte skrivit det de skrivit om underordning – allt detta skrevs ju efter Kristi fullbordade verk. Apostlarnas och Herrens lära är att underordning är befalld för alla människor i allmänhet under all överhet man har över sig, och den kristna kvinnan anbefalls att underordna sig under mannen alltid och isynnerhet. Detta lärs och anbefalles konsekvent, ofta och med stort allvar, och motiveras med lydnad för Kristus och utifrån skapelsen före och efter syndafallet. [se Del 3, §80]

105. Likväl skriver Arenius ”Jesus återställer ordningen”, varmed han menar att ”jämlikheten” som han inbillar sig vara ”inskriven i skapelsen” skulle återinföras och nu vara återställd och återupprättad genom Jesu fullbordade verk. Men att återställa ordningen till det paradisiska tillståndet före syndafallet skulle ju innebära att det syndfria tillståndet hade återinförts. Som om alla människor vore rena, rättfärdiga och syndfria, eller med andra ord som om Guds rike redan vore här – men så är det inte alls! – och det kan ju alla ärliga människor se och erfara både hos sig själva och andra varje dag och stund.

106. Apostlarna skulle naturligtvis inte hållit fast vid läran om kvinnans underordning under mannen i enlighet med 1 Mos 3:16 om Jesu fullbordade gärning betydde att allt redan nu på denna jorden vore återställt till det syndfria tillståndet före syndafallet. Ty då skulle ju verkligen 1 Mos 3:16 ha upphävts. Men så länge vi lever i syndens kropp är vi inte syndfria, återställelsen till syndfrihet är inte möjlig här och nu, ty den fordrar död från syndens kropp och återuppståndelse med en ny kropp utan synd, till evigt liv på den nya jorden i Guds eviga rike där ingen synd finns och rättfärdighet härskar. Dessutom är rättfärdighetens tillstånd efter uppståndelsen högre än tillståndet i Paradiset före syndafallet. Allt detta förnekar Arenius, känner inte till eller vill inte erkänna eller kan inte förstå. Och trots denna massiva okunnighet eller vrånghet så envisas han år efter år med att pådyvla andra dessa sanningslösa påståenden om vad som är kristen tro.

107. Dessutom bestod syndafallets konsekvenser för kvinnan inte bara i (förstärkt) underordning under mannen, utan också i födslosmärtor och för mannen arbete med svett och möda. Att detta fortfarande gäller borde skapa problem för Arenius om han vore hederlig. Det är en öppen fråga om Arenius är djupt ohederlig eller bara totalt oförmögen till att läsa och tänka. Jag lutar åt att Gud har förblindat honom och förmörkat hans förstånd eftersom han så länge stått Gud emot.

108. Denna kvinnans underordning under mannen motiveras av apostlarna med skapelseordningen, alltså läget före syndafallet, som vi ser i 1 Tim 2:11-3:1 (se nedan §118). Men detta vore ju omöjligt om Arenius hade rätt, ty Arenius hävdar ju att det fanns ingen underordning före syndafallet, som om jämlikhet härskade då och där.

109. ARENIUS har skenet på sin sida, som bedragare, självkloka och ytliga brukar. Av Genesis 3:16 med den av Gud givna ordningen att efter syndafallet mannen skall råda över kvinnan, skulle man ju faktiskt helt logiskt kunna tänka sig att denna underordning av kvinnan under mannen inte fanns förut och att den infördes först efter och på grund av kvinnans fall och överträdelsen av Guds bud, och hennes därpå följande förförelse av mannen till gemenskap i syndafallet, men så är det inte alls.

110. Det är istället så att den underordning som fanns före syndafallet har blivit förstärkt.

111. Kristi apostlar lär – i överensstämmelse med Mose och skapelseberättelsen - att kvinnan är skapad till underordning under mannen från början—före syndafallet. Kvinnan är inte ”jämlik” ens före syndafallet.

112. Paulus lär att kvinnans underordning under mannen är inskriven i skapelsen från början före syndafallet och denna underordning är ren och rak motsats till vår tids uppfattning om ”jämlikhet”, vilket dock inte innebär att allt som kallas ’jämlikhet’ eller ’jämställdhet’ står i motsättning till Skriftens ord om underordning. [se nedan §118]

113. Men även om det vore så, att underordningen infördes som en följd av kvinnans syndafall och således inte fanns dessförinnan, så är det ju så att vi nu lever under det läge som uppstod på grund av syndafallet. Det går inte att backa bandet. There is no delete and rewind in real life! Kristi försoning har inte ändrat på det.

114. Om Kristi verk ändrat på eller rent av upphävt syndafallets konsekvenser och återställt allt redan här och nu, så skulle ju Paulus vetat om det, och då skulle han ju inte lärt underordning för kvinnan under mannen. Vilket han gör, som vi redan sett, upprepade gånger och med orubblig fasthet och med skapelsen före syndafallet och Kristus som garant. [se §80, Del 3]

115. Paulus går längre än att hävda att underordningen gäller efter syndafallet. Han utsträcker underordningens giltighet framåt från syndafallet ända fram till tiden efter Kristi försoningsverk, ja förbi vår tid och slutligen fram till uppståndelsen i ändens tid då nya himlar och ny jord skall skapas.

116. Men Paulus stannar inte heller vid detta, han nöjer sig inte med att utsträcka underordningen framåt ända till uppståndelsen. Paulus utsträcker även underordningens grundläggande och giltighet bakåt i tiden. Han påstår att underordningen fanns från början i skapelsen, före syndafallet.

117. PAULUS PÅSTÅR att kvinnans underordning under mannen är inskriven i själva skapelsen före syndens inträde.

118. BIBELN SÄGER - 1 Tim 2:11-3:1

Paulus argumenterar på följande sätt: a) Först påstår han två saker som är en följd av att kvinnan nu, efter syndafallet, skall vara underordnad:

[v.11] ”Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig.”, och [v.12] ”Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen…”.

b) Dessa två befallningar, påbudet om att ta emot undervisning av mannen om den kristna tron, och förbudet att undervisa mannen i den kristna tron, grundas alltså på den positiva befallningen om underordningen under mannen, och den negativa befallningen, förbudet att bestämma över mannen.

c) Och denna underordning som nu gäller grundas inte i Genesis 3:16 [se ovan §93] som man kunde vänta sig, detta ställe nämns inte alls, vilket är anmärkningsvärt. Kanhända var det så självklart och för alla så välbekant att det är i allas medvetande och därför inte behöver nämnas. Kanhända ville man precis som i våra dagar trots kännedom söka bli fri från detta Guds domsord genom att mena att Kristi död och uppståndelse återställt allting till läget före synden. Paulus vill därför visa att underordningen inte bara bygger på detta ordet i 3:16. Vad än orsaken är så går Paulus förbi det väl kända 1 Mos 3:16 som gäller efter syndafallet. Han går tillbaka till före syndafallet när han skall motivera läran om underordningen:

[v.13] ”Ty Adam skapades först och sedan Eva.”.

d) Men Paulus stannar inte där, utan han går därefter framåt till syndafallet och låter kvinnans syndafall bekräfta och förstärka denna underordning som fanns redan från början inskriven i skapelsen före syndafallet:

[v.14] ”Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse.”

119. Jag tänker att John Calvin har läst rätt, då han i sin Genesis-kommentar till 3:16* säger att underordningen visserligen fanns före syndafallet, men att den var mildare.
*) "...the woman, who had perversely exceeded her proper bounds, is forced back to her own position. She had, indeed, previously been subject to her husband, but that was a liberal and gentle subjection; now, however, she is cast into servitude." [ Calvin, Commentary on Genesis 3:16 ]

120. Tydligt och o-tvetydigt utgår Paulus från att den som skapades först är den överordnade, och denna underordning bekräftas (och förstärks därmed) av att den underordnade var den som föll i synd först och dessutom förledde sin överordnade till samma synd./slut del 5, cid/

____forts.följer_________________

bibelpank anka om kvinnans jämlikhet
Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 6. §§ 121-

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [Läs här]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]

Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  skapelseberättelsen: kvinnan är underordnad mannen - bibelpank anka (5)


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Kyrkan har inget uppdrag att driva jämlikhet - bib...
  bibelpank anka (3) om jämlikhet i skapelsen
  bibelpank anka om socialismen & kvinnans jämlikhet...
  "GUDLÖSAS" GUDLIGA KRITIK MOT "GUDLIGA"
  bibelpank anka om kvinnans jämlikhet (Del1)
  Lydnad mot Guds Ord i Läran & Livet
  Obesvarade frågor om pastor Swärds bibeltrohet
  Pastor Swärds bibelbluff - tystnaden talar högre ä...
  ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) på Newsmill
  "Skriftens auktoritet splittrar, Kyrkan delas i gu...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger