| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, september 24, 2010

  Öppen debatt om invandring efterlyses - Dick Erixon på DagensPS Opinionen


2010-09-24 fre kl. 19.15 cid KOMMENTAR till Erixons artikel

VEM ÄR FRÄMLINGSFIENTLIG? NÄR ÄR MAN FFi? VAD ÄR DEFINITIONEN? 

Dick Erixon citerar och kommenterar en artikel av Johan Lundberg (Axess) och Paula Neuding (Neo) publicerad på DN debatt to 23 sep [ Läs här ]. De vill se en debatt om "invandringens problem och möjligheter". Genast anklagas de för "förbruning" och "fiska i grumliga vatten", skriver Erixon [ Läs här ].

Jag skrev följande kommentarer under artikeln av Erixon.

2010-09-24 09:54
Alla kommer att bli tvungna att läsa vad SD säger i sitt program. Ju tidgare vi tar itu med det desto bättre. Mitt intryck är hittills att de är beljugna och förtalade. Det intrycket fick jag förra hösten då deras Landsdagar sändes i SVT. Det har förstärkts av det jag har läst hittills av deras tal och program. Mitt intryck är att de har framtiden för sig. De som inte fattar det redan nu kommer att få ångra sig. Alla som utan att citera deras program fördömt dem bör bevisa eller be om ursäkt.
- - - 
Carl Ingemar Dagman, kristen, antisocialist, röstar borgerligt
2010-09-24 10:07
Sanningen om socialismen, inte minst Vänsterpartiet (kommunisterna) tror ingen på. Obevisade påståenden, beskyllningar & smädeord mot SD tror alla på! Även en så klok person som Statsminister Reinfeldt har kallat dem i TV för främlingsfientliga men ingen har bevisat det. Det bara sägs som en självklarhet. SD har en typiskt amerikansk politik. Sverige först. Svenskarna först. Vår välfärd först. Är det verkligen orimligt? Är det inte tvärtom? En nödvändighet för att kunna hjälpa?
- - -
2010-09-24 10:13
Jimmie Åkesson säger att fem procent är flyktingar av dem som kommer till Sverige - enligt FN:s Flyktingkommission [skall vara: Genève-konvention] ! Resten är anhöriginvandring. Vem har sagt emot? SD säger: Hjälp på plats, det blir mer hjälp för pengarna till många, många fler. Nu kostar utvisning massor av pengar varje år, är det att hjälpa? Är man inte ovanligt svensk-likgiltig om man tycker att det är rimligt att kriminella och invandrare som inter arbetar får det bättre än de som byggt landet? Att kriminella - som till 70-8
- - -
2010-09-24 10:18
Är man inte ovanligt svensk-likgiltig, ända intill fientlig mot egna folket & alla de som gått före oss och arbetat för sina barn & barnbarn, om man tycker att det är rimligt att kriminella & invandrare som inte arbetar får det bättre än de som byggt landet? Att kriminella - som till 70-80 procent är invandrare får bättre mat & förhållanden än både skolbarn och gamla, är det rätt, enligt någonting som kan liknas vid etik? Folket står på SD:s sida i mycket högre utsträckning än valresultatet!
- - -
2010-09-24 17:54
Vem är främlingsfientlig? Om SD är ett parti som driver politik grundat i främlingsfientlighet, som konkret uttrycks i åtminstone tillfälligt stopp på all invandring, med motiveringen att vi tar in fel personer, vi har tagit in för många i förhållande till svenskarna, vi lyckas inte ge dem arbete, och vi missbrukar pengar som kan användas till bättre hjälp till många fler, vem är då inte främlingsfientlig? Endast den som vill ha totalt öppna gränser utan prövning alls.
- - -
2010-09-24 18:00
Såvitt jag vet finns det inget parti i riksdagen som vill ha totalt öppna gränser för vem som helst av vilket skäl som helst. Alltså, alla som av någon orsak, vilken som helst, vill göra en begränsning, vilken som helst, av vilket skäl som helst - alla är då främlingsfientliga. Eftersom ingen av de som kallar SD för främlingsfientliga vill ha obegränsad invandring oavsett allt - med åtföljande försörjningsansvar från svenska statens, det är skattebetalarnas sida - så är alla FF (främlingsfi.).
 * * * * * * * * * * *
AKTUELLT
bibelpank anka om kvinnans jämlikhet
Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 5. §§ 91-120 Del 6. §§ 121--
*
LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *
LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2010-07-05 Kritik av Manifest för Samvetsfrihet [Newsmill] [ Läs här ]
2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]
* * * *
Andra intressanta bloggar
*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Öppen debatt om invandring efterlyses - Dick Erixon på DagensPS Opinionen


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Manifest för samvetsfrihet - kritiska anmärkningar
  Den Västerländska Kristenhetens Avfall & Undergång
  Gud gör ingen skillnad mellan människor - jude l. ...
  bibelpank dotter ogillar bibliska kvinnor
  Kvinnor som sätter Guds ord före mänsklig klokhet ...
  Pastor Swärd & "svåra" frågor - om att läsa bibeln
  skapelseberättelsen: kvinnan är underordnad mannen...
  Kyrkan har inget uppdrag att driva jämlikhet - bib...
  bibelpank anka (3) om jämlikhet i skapelsen
  bibelpank anka om socialismen & kvinnans jämlikhet...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger