| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, oktober 07, 2010

  VARFÖR BIDRAR BORGARE TILL ATT AVSKAFFA SVERIGE? - DEL 2 av Massinvandring & Arvtagarna till Sverige
2010-10-07 to cid artikel

VEM VILL AVSKAFFA SVERIGE OCH VARFÖR?

Det höga antalet invandrare i förhållande till antalet svenskar
hotar att avskaffa Sverige!

(uttrycket lånat från Thilo Sarrazin)


Lenin: ”Intresset ljuger inte”

Polisfilmer mm: ”följ pengarna”Del 2 (§§ 43-57)
VARFÖR BIDRAR BORGARE TILL ATT AVSKAFFA SVERIGE?

43. Varför har borgare i allmänhet och liberaler i synnerhet tigande ogillat eller aktivt gillat och accepterat detta? Ja, somliga, Bengt Westerberg och Olof Johansson exempelvis, är ju i själ och hjärta socialister, men det kan ju inte sägas om alla, särskilt inte om moderater. Så varför?

- Kan det vara det dåliga svenska samvetet?

44. Två världskrig, nazismen, förintelsen av sex miljoner judar, SS, Gestapo och mera därtill är fortfarande en levande skuld och dåligt samvete för tyskar. Det är säkerligen en viktig orsak till att tyskarna avskaffar sig själva, menar Thilo Sarrazin i ”Deutschland Schafft Sich Ab” (tionde upplagan 2010 sep) – och det finns de som ser på det med skadeglädje och tycker det är rättvist.

45. På samma sätt kan det vara med Sverige. Det är vårt dåliga kollektiva samvete, för vårt skamlösa beteende under andra världskriget, som gör att vi straffar oss själva, hatar oss själva och vill utplåna oss själva. Vi lät andra folk offra deras unga mäns blod för att skydda vår frihet – men själva gjorde vi intet. En blodköpt frihet som vi aldrig tackat dessa länder för ens! – snarare tvärtom!

46. Lägg märke till att Finland gör inte som vi, de tar inte in invandrare ända intill självutplåning – de har ett ärofullt samvete. De har självbevarelsedrift. De har utkämpat sina egna krig, de lät inte andra dö i deras ställe, för att deras frihet skulle skyddas. De skyddade sig själva. Och deras Davids-kamp mot den ryske Goliat gav hopp åt hela världen på hösten 1939. Finland, som tillhört Sverige i sex hundra år,  representerar det bästa Sverige någonsin varit och är.

47. Danmark gör inte som vi. De vet vad ockupation är. Norge är Norge och ett fall för sig. De hade en man vid namn Quisling.

48. Obegripligt är däremot Storbritanniens agerande. OM någon skulle ha gott samvete för andra världskriget så är det de. Men. Kanhända är det den s.k. kolonialismen som är deras dåliga samvete och som drar ned dem i fördärvet. Kanhända gäller samma sak för Nederländerna och Belgien. Frankrike, Italien, Spanien och andra länder har alla sin speciella historia, och poängen här är inte att bevisa att det alltid finns en orsak i form av allmän skam och skuld, bara att det finns tecken som tyder på det. Så även i dessa de sist nämnda länderna, fast på olika sätt och i olika grad.

49. Europa blev till, blev sig självt, blev självmedvetet, genom attacker från österlandet, isynnerhet gäller det islams blodiga expansion in i Europa. Romarrikets kristnande och dess fortsättning med Karl den Store i kamp mot yttre attacker är ett obestridligt faktum som gjorde Europa till en kristen kontinent, nej, DEN kristna kontinenten - historiskt sett. Men Europa har glömt sina rötter. Aldrig ser man ett hednafolk överge sin gud för en annan. Men de kristna har precis som Israels folk på profeternas tid, övergett den sanne Guden. Och vi, Europa, och Sverige, har övergett all tro på högre makter och istället gjort oss själva till gud. Sådant slutar i katastrof. Vi har sett det två gånger, ja tre och den fjärde är på gång – under de senaste hundra åren. Socialismen, eller den politiska ateismen, internationell och nationell, är tillsammans med islamismen, den politiska religionen, de största hoten världen sett.

50. Att förakta Gud leder obönhörligen till dåligt samvete, endast i Gud kan man få ett gott samvete.

51. Utan Gud finns det ingen möjlighet till djupgående självrannsakan och självanklagelse, och därför ingen riktig omstart. Att förlåta sig själv duger inte, det biter inte på samvetet. Europas folk och vår väg utför, till avskaffande, förintelse och utplåning av vår existens som fria folk, började då vi började förakta Gud och gjorde oss själva och våra egna krafter till GUD. Som om människan själv är större än Skaparen, som om människan kan frälsa sig själv. Som om syndiga människor kan uppenbara sanningen om Gud. Som om Gud, Skaparen och Frälsaren inte själv uppenbarat sig själv, i och genom Sonen som dog - för våra synder - och uppstod för vår rättfärdiggörelse.

52. Europas ödesfråga är, om vi än en gång skall kunna resa oss inför de hot vi står inför, denna gång både inifrån och utifrån på en och samma gång, därtill fördömda av vårt eget samvete. Den enda vägen här är tillbaka till den ende sanne Guden, Skaparen och Frälsaren.

53. Med tanke på att kristenheten i Europa är lika avfallen eller värre än världen i övrigt så ser det verkligen hopplöst ut. Kyrkorna tjänar inte Gud, fruktar inte Gud, men föraktar Gud och söker världens gillande. Men för Gud är allting möjligt. Gud är inte beroende av kyrkorna. Gud kan komma på nya tidigare okända vägar. Kanske genom de mest föraktade, så som det brukar vara, med sanna väckelser. Gud använder de som är dårar i världens ögon för att världens vishet skall komma på skam.

54. Å andra sidan – Gud låter inte gäcka sig. De som inte vänder om till honom som slår dem råkar ut för än värre ting. Det ser vi av Gudsfolkets historia. Det som väntar oss om vi inte vänder om är utplåning eller slaveri under islam för den lilla rest som inte tar död på sig själv. Ett rättvist straff för gudsföraktare och barnamördare?

55. Aborter är en ödesfråga. Man kan inte – enligt naturen och historien – ostraffat döda sina egna barn. Det går inte obemärkt i samvetet, det påverkar hela kulturen och moralen hos ett folk och en civilisation. Att Europas folk, som nu i flera decennier utrotat sina egna barn, nu hotas med total utrotning och utplåning, är bara ytterligare en illustration av den oomkullkasteliga lagen om sådd och skörd. Det är det dåliga samvetet som slår tillbaka mot de skyldiga. Synden är sitt eget straff. Synden själv hemsöker den som syndar. Vi förintar oss själva därför att vi innerst inne vet att vi förtjänar att dö.

56. Skall Europa välja livet eller döden? Skall vi vända åter till Gud och livet? Eller skall vi fortsätta på den inslagna vägen? Skall vi döda oss själva genom självförgudningen, självförhävelsen, förhärdelsen och ett sakta men säkert kollektivt självmord?

57. Kyrkan är död, ledarna blinda och förhärdade. Var finns de som kan leda de europeiska f.d. kristna folken ut från dödens väg? Eller  finns budskapet men ingen  vill lyssna? Är vi beredda att bära konsekvenserna av våra val?

* * * * *


Del 1 (§§ 1-42)
VARFÖR VILL SOCIALISTERNA TA IN SÅ MÅNGA INVANDRARE?

* * * * *
Obekväma fakta om invandring av journalisten Gunnar Sandelin


Tystad debatt skapar SD:s framgång SvD 2010-10-06 [ Läs här ]Hög invandring & mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten Newsmill 2009-12-07 [ Läs här ]


"Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna" DN 2008-04-08 [ Läs här ]* * * * *

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *
LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2010-07-05 Kritik av Manifest för Samvetsfrihet [Newsmill] [ Läs här ]
2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]
* * * * * 


Andra intressanta bloggar
*

Etiketter: , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  VARFÖR BIDRAR BORGARE TILL ATT AVSKAFFA SVERIGE? - DEL 2 av Massinvandring & Arvtagarna till Sverige


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Vem vill avskaffa Sverige, och varför? - massinvan...
  "Reinfeldt borde pressa MP och S" - Dick Erixon på...
  Öppen debatt om invandring efterlyses - Dick Erixo...
  Manifest för samvetsfrihet - kritiska anmärkningar
  Den Västerländska Kristenhetens Avfall & Undergång
  Gud gör ingen skillnad mellan människor - jude l. ...
  bibelpank dotter ogillar bibliska kvinnor
  Kvinnor som sätter Guds ord före mänsklig klokhet ...
  Pastor Swärd & "svåra" frågor - om att läsa bibeln
  skapelseberättelsen: kvinnan är underordnad mannen...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger