| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, oktober 24, 2009

  bibelpank anka (3) om jämlikhet i skapelsen

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-10-24 lö kväll
cid KOMMENTAR BIBELN & UNDERORDNING, DEL 3. §§ 65-80

LÄRAN OM DEN KRISTNA KVINNANS UNDERORDNING INSKRIVEN I SKAPELSEN enligt Mose och Nya testamentet - ett vederläggande av påståendet att ”jämlikheten är inskriven i skapelsen” gjort av Håkan Arenius i a-kristna tidningen Dagen 1 okt. 2009

___________________________________________________________________________
Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 5. §§ 91-120 ; Del 6. §§ 121--
____________________________________________________________________________

Apropå Anna Anka och hennes satiriska Newsmill-artikel (16/9) om det underbara i att vara fri yngre vacker hemmafru till berömd rik äldre man [ Läs här ] och andra ”osvenska” inslag i tittarsuccén Hollywoodfruar på TV3, påstår Håkan Arenius den 1 oktober i en krönika i Dagen [ Läs här ] med rubriken ”Anna Anka måste få mothugg från predikstolen” att Gud och Guds ord är källan till läran om jämlikhet mellan man och kvinna.

Arenius skriver:Jämlikheten är inskriven i själva skapelsen

___________________________________________________________________

VEDERLÄGGANDE AV ARENIUS' ARTIKEL, DEL 3. §§ 65-80

Om att Arenius’ påstående att ”jämlikheten är inskriven i själva skapelsen” är en totalt okänd lära för Kyrkan under tvåtusen år.

65. ARENIUS PÅSTÅR (2) för det andra djärvt och iskallt: ”Jämlikheten är inskriven i själva skapelsen”.

66. Arenius’ påstående att ”jämlikheten är inskriven i själva skapelsen” är en totalt okänd lära för Kyrkan under tvåtusen år.

a) Kyrkan lär och har alltid lärt kvinnans underordning, aldrig har kyrkan lärt kvinnans 'jämställdhet' eller 'jämlikhet' med mannen

b) Skriften lär kvinnans underordning redan i skapelsen, kvinnans ’jämlikhet’ lärs inte i Nya och inte heller i Gamla testamentet, den finns inte hos Jesus och inte i skapelsen.

c) Kyrkan lär fortfarande i öst (ortodoxa k.) och väst (rom.kat.k.) kvinnans underordning, och tillåter henne därför inte att prästvigas, i enlighet med både Gamla och Nya testamentet.

67. De första kvinnliga prästerna i den kristna kyrkans historia kommer först efter franska revolutionens idéer om jämlikhet mellan könen [se Del 2.]. Vilket ju bör få även Arenius att tänka till. Hur har denna sanning kunnat förbli dold så länge – om det nu verkligen är sanningen? Och hur kan det komma sig att den (åter-)uppenbaras genom något så gudlöst och upproriskt som franska revolutionen? Borde inte också det få Arenius att TÄNKA? Eller är Guds Helige ande lika blodigt våldsam mot oskyldiga och upprorisk mot lagstadgad överhet som franska revolutionen? Återigen – Tänk efter, före!

68. Jämlikheten mellan könen är inskriven i upproriska och gudlösa rörelser såsom fanatiska blodiga revolutionsutopier, jacobinism och socialism. Även den fredliga och välvilliga men aningslösa 1800-talsliberalismen har ”jämlikhet” inskriven i sin agenda. Och förstås allehanda lösaktiga sekter och svärmerier i kyrkans historia och nutid.

69. Den korta historien om jämlikhet mellan könen vad gäller kvinnans tillträde till prästämbetet i den kristna kyrkan, vilket är det högsta uttrycket för jämlikhet, ser ut så här, så långt man nu vet (enligt Wikipedia):

1853 USA - Antoinette Oberlin prästvigdes inom kongregationalistiska och unitariska kyrkorna
1918 Schweiz – kvinnor har kunnat bli präster sedan 1918 då två kvinnor prästvigdes.
1936 Canada – The United Church of Canada tillåter kvinnor bli präster.
1948 Danmark - tre kvinnor vigdes till präster, den fjärde först 1956.
1958 Sverige – Svenska kyrkan ger kvinnor tillträde till prästämbetet. 1960 vigdes de första tre kvinnorna till präster.
1961 Norge - fick sin första prästvigda kvinna 1961, och blev först i Norden med att utse en kvinna till biskop 1993
1970 Sverige­ ­– Svenska kyrkan, Margit Sahlin blir Sveriges första kvinna att bli kyrkoherde.
1974 Island - fick sina första prästvigda kvinnor 1974.
1974 USA – första kvinnan vigdes till anglikansk präst.
1980 Sverige - Sv. Pingströrelsen, Wasti Feldt-Johansson första församlingsföreståndaren 1980.
1987/88 Finland - beslut om kvinnans tillträde till prästämbetet 1987, första vigningen året därpå.
1990 Sverige – Svenska kyrkan, Caroline Krook blir domprost i Stockholm (pastor primarius), och blev därmed Sveriges första kvinna på denna post.
1992 Storbrit. – Church of England tog beslut om att ge kvinnor tillträde till prästämbetet.
1995 SverigeSv. Pingströrelsen, kvinnor får mer allmänt tillträde till tjänster som man tidigare på Bibelns grund förvägrat dem, med några få undantag (jmf 1980).
1997 Sverige – Svenska kyrkan, biskopsvigdes Christina Odenberg, som första kvinna, till biskop för Lunds stift
2009 Sverige – Svenska kyrkan, en lesbisk kvinna kallas biskop

[Källor: Wikipedia ämbetsfrågan
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84mbetsfr%C3%A5gan
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84mbetsfr%C3%A5gan_i_Svenska_kyrkan ]

70. För Lewi Pethrus, tidningen Dagens grundare (1945), finns inte jämlikheten inskriven i Bibeln eller skapelsen. ”jämlikheten” i Pingströrelsen har införts av människor som inte är bundna till Skriften. Det är endast genom omtolkningar och borttolkningar som Sten-Gunnar Hedin och andra under sken av bibeltrohet har rättfärdigat kvinnor i manliga tjänster. Kvinnors ”jämlikhet” har skett till priset av att läran om Bibelns auktoritet har gått förlorad. Pingströrelsens ursprungliga beroende och bundenhet till Skriften har för länge sedan upphört även bland ledare och förkunnare.

71. Detta pådyvlande av ”jämlikhet” som skett inom pingströrelsen efter Lewi Pethrus död 1974, och främst från och med 1994 års Predikantvecka i Stockholm, är så färskt att Arenius inte gärna kan ha glömt det. Fram till 1974 och ytterligare en tid fanns inget utrymme för detta pådyvlande, det var omöjligt att låta kvinnor få manliga tjänster så länge Bibeln hade det avgörande ordet, vilket Bibeln hade för Lewi Pethrus. Det är inte Bibeln som varit drivkraft för Hedin, som är socialdemokrat mer än kristen, då han verkat för ”jämlikhet” och människors idé om demokrati (i motsättning till Guds ords auktoritet) i pingströrelsen. Drivkrafterna hämtas från modernism, liberalteologins och bibelkritikens bibelförakt, liberalism och socialism.

72. Romersk-katolska kyrkan säger fortfarande nej till prästvigning av kvinnor. Ortodoxa kyrkorna säger likaså nej.

73. De enda som avviker och har avvikit i historien från den allmänna enheten i denna fråga är pseudokristna upprorsmakare, sekter och svärmare, gnostiker, baptister och dylika gudlösa. Kyrkan som helhet har alltid lärt i enlighet med Skriften, att den kristna kvinnan skall vara underordnad mannen, vilket bland annat betyder att den kristna kvinnan inte kan vara präst och inte heller blir det bara för att hon kallas så. Men baptisten, sekteristen och svärmaren Arenius påstår uppsåtligt osakligt att jämlikheten finns i skapelsen, vilket betyder att Gud är dess upphovsman. Men, si och hör, så är det inte alls. (Vilket skall visas längre fram i en annan del av denna artikel.)

74. Arenius drivs till den ena sanningslösheten efter den andra. En synd kommer inte ensam. Har man en gång tänjt på sanningen så drivs man att fortsätta, det kallas att synden är sitt eget straff. Således kommer Arenius omedelbart efter det sanningslösa påståendet om socialismens ”oskuld” med nästa sanningslösa påstående ”jämlikheten är inskriven i skapelsen”. Igen utan grund och i strid med kända fakta. Han säger därmed utan bevis att de äldsta och största kyrkorna i öst och väst har fel och att det är han själv och socialistiska upprorsidéer - den andelösa gudsförnekande materialismen - som är det sant kristna och gudomliga och bibliska angående jämlikhet.

75. Socialisterna, som förnekar Gud och dyrkar uppror mot all mänsklig och all gudomlig ordning, skulle alltså då de vill upphäva den kristna kvinnans underordning under mannen, i själva verket företräda den sanna gudomliga läran, densamma lära som Gud själv har gett oss redan i skapelsen före syndafallet. Socialisterna skulle alltså bekräfta den lära som vi fått av den Gud de förnekar och gör uppror emot! Detta samtidigt fruktansvärda och löjeväckande osanna påstående av Arenius är nog snudd på rekord i gudlös fräckhet och andelös dumhet.

76. Uppenbart är att Arenius har investerat mycket av sig själv i denna fråga eftersom han söker värja sin uppfattning med så desperata metoder. Eller är det bara en extrem infantilitet hos en överårig agitatorisk men bekväm skribent? Eller är det den gamle 68-a ynglingens dyrkan av laglöshet som nu ger skörd i form av förlust av alla begrepp om kunskap och sanning? Eller kanske skriver han bara det som faller honom in – utan vidare tankeverksamhet? Viss om endast en sak, nämligen sin egen förträfflighet och sin egna infalls gudomliga ofelbarhet!

77. Arenius gör bestämda påståenden om vad Skriften lär utan att visa dess riktighet, det är hans ord allena vi skall lita på, det är hans egen ”auktoritet” som han vill att vi skall förlita oss på. Ty om han endast ville säga det Skriften säger så skulle han ju med klara bibelord visa att han har grund och skäl för sina påståenden. Han lutar sig inte heller mot några experter, han är själv nog som auktoritet, åtminstone i sina egna ögon, och detta trots att han har en lång rad erkända bibelexperter emot sig! Han talar i knivskarp motsats till Bibeln, men finner det inte värt besväret att motivera sig med ett enda bibelcitat.

78. Arenius säger alltså utan skymten av bevis: ”Jämlikheten är inskriven i själva skapelsen

79. Arenius säger detta bara rakt av, utan att visa det, som om det räckte att han och ingen annan sade detta. Vi förväntas köpa detta bara för att Arenius säger det, trots att det är i direkt och uppenbar motsättning till en lång rad av enkla och tydliga ord i Skriften. Det är en attityd som gränsar till förakt för all sanning, ja det är en utmaning emot både det mänskliga och Gud. Det gränsar faktiskt till dödsförakt och förnekelse av helvetet, ja det är svårt att se hur det kan förenas med annat än ateism, ty hur skulle man våga säga sådant med Gud för ögonen?

80. BIBELN SÄGER – Nya testamentet om kvinnans underordning under mannen
Följande bibelord från den apostoliska läran, Herrens lära, i Nya testamentet, visar att antingen har Arenius rätt och apostlarna fel, och därmed har Jesus också fel, eftersom Jesus säger att den som hör apostlarna hör honom. Eller så saknar Arenius kunskap, förståelse eller respekt för vad Nya testamentet lär.

Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna.” [Kol 3:18]

Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren.” [Ef 5:22]

Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud - han som också är frälsare för denna sin kropp.” [Ef 5:23]

Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.” [Ef 5:24]

Kvinnan skall ta emot undervisning [i den kristna läran] i stillhet och alltid underordna sig.” [1 Tim 2:11]

Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla.” [1 Tim 2:12]

Ty Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse.” [1 Tim 2:13-14]

Men du skall tala om för dem vad den sunda läran kräver…äldre kvinnor uppträda så som ett heligt liv kräver…De skall vara lärare i goda seder och fostra de unga kvinnorna till att älska man och barn, att vara anständiga, rena, husliga, goda och att underordna sig sina män, så att inte Guds ord blir smädat.” [Tit 2:1, 3-5]

"Och ni kvinnor, underordna er era män, så att också de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord tack vare sina hustrur, [2] när de ser hur ni lever i lydnad och renhet. [3] Er prydnad skall inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder, [4] utan den inre, dolda människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon. [5] Så prydde sig också förr de heliga kvinnorna som hoppades på Gud. De underordnade sig sina män, [6] så som Sara lydde Abraham och kallade honom herre. Hennes döttrar är ni om ni gör det rätta och aldrig låter skrämma er." [1 Pet 3:1-6]

/slut del 3/cid

___forts. följer_________________________________
Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 5. §§ 91-120 ; Del 6. §§ 121--

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2009-09-01 ÖPPET BREV t. PASTOR SWÄRD med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]

Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  bibelpank anka (3) om jämlikhet i skapelsen


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  bibelpank anka om socialismen & kvinnans jämlikhet...
  "GUDLÖSAS" GUDLIGA KRITIK MOT "GUDLIGA"
  bibelpank anka om kvinnans jämlikhet (Del1)
  Lydnad mot Guds Ord i Läran & Livet
  Obesvarade frågor om pastor Swärds bibeltrohet
  Pastor Swärds bibelbluff - tystnaden talar högre ä...
  ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) på Newsmill
  "Skriftens auktoritet splittrar, Kyrkan delas i gu...
  ”KRISTEN” CENSUR AV GUDS ORD, PASTOR SWÄRD & ”KRIS...
  PASTOR SWÄRD CENSURERAR GUDS ORD - mer om "kristna...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger