| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, oktober 31, 2009

  Kyrkan har inget uppdrag att driva jämlikhet - bibelpank anka (4)

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-10-31 lö em
cid KOMMENTAR BIBELN & UNDERORDNING, DEL 4. §§ 81-90

LÄRAN OM DEN KRISTNA KVINNANS UNDERORDNING INSKRIVEN I SKAPELSEN enligt Mose och Nya testamentet - ett vederläggande av påståendet att ”jämlikheten är inskriven i skapelsen” gjort av Håkan Arenius i a-kristna tidningen Dagen 1 okt. 2009
___________________________________________________________________________
Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 5. §§ 91-120 ; Del 6. §§ 121--
____________________________________________________________________________

Apropå Anna Anka och hennes satiriska Newsmill-artikel (16/9) om det underbara i att vara fri yngre vacker hemmafru till berömd rik äldre man [ Läs här ] och andra ”osvenska” inslag i tittarsuccén Hollywoodfruar på TV3, påstår Håkan Arenius den 1 oktober i en krönika i Dagen [ Läs här ] med rubriken ”Anna Anka måste få mothugg från predikstolen” att Gud och Guds ord är källan till läran om jämlikhet mellan man och kvinna.

Arenius skriver:Jämlikheten är inskriven i själva skapelsen

___________________________________________________________________

VEDERLÄGGANDE AV ARENIUS' ARTIKEL, DEL 4. §§ 81-90

Om att kyrkan inte har ett gudagivet uppdrag att kämpa för ”jämlikhet”

81. ARENIUS PÅSTÅR (3) för det tredje: ”även om kyrkan inte kan skriva under på allt som förfäktas i jämlikhetens namn så ska den med kraft och övertygelse kämpa för jämlikhet mellan kvinnor och män. Inte för att det är politiskt korrekt, men för att det är ett gudagivet uppdrag.”

82. Arenius fortsätter alltså vid sidan av sanningen. Och istället för att bevisa sitt påstående om jämlikheten, så påstår han nya saker utan bevis. Hans enda grund är hans egna värderingar och önskningar, han talar utifrån sig själv och sina egna (?) ord, inte Guds, inte den kyrkliga traditionens, inte några angivna (!) experters.

83. Lägg märke till hur han i strid med all sanning söker få det till att kyrkan lyder Gud och inte alls anpassar sig efter världen när den driver ’jämlikhet’! Som om det vore ett saligt gudomligt givet martyrskap att bryta mot Guds ord. Och som om det vore extra saligt att söka världens gunst, när samtiden samtycker till lögner eller ändringar om Bibelns lära. Som om det skulle vara ett osökt ’lidande’, ja en ofrivillig ära som det är extra heligt att liksom mot sin vilja bära, att ”tvingas” lära att Bibeln är överens med samtiden.

84. DETTA är det sanna kännetecknet på fariséer: de gör Guds ord omintet och sätter människors bud, regler och ord i Guds ords ställe, och sedan ljuger de om detta, och säger att man skall lyda människors bud mer än Guds ord för att vara rättfärdig.

85. Inget uppväcker Jesu vrede så som dylikt förakt för Guds ord i förening med gudomliggörandet av människors tankar, ord och idéer. Och varje sanningsälskande människa oavsett tro eller religion måste fördöma dessa människor som ljuger och ljuger för att få Skriften på sin sida.

86. Ingen har rätt att tvinga någon att följa Bibeln ens när man säger det Gud säger, men än mindre bör någon av dem få hållas och stå oangripna, som ljuger om vad Bibeln säger, för att kunna använda Bibelns auktoritet som ursäkt för att suga ut människor på pengar. Att de gör detta skenheligt utan (yttre) tvång men desto mer genom en tvingande inre manipulation av människors samveten gör saken snarast värre, eftersom det då ser ofarligt och fromt ut fastän det är djävulskt. Sådana o-människor bör och skall avslöjas och fördömas än mer. Det kan alla som hatar lögner vara överens om, oavsett tro, och oavsett vad man anser om Skriften.

87. ARENIUS PÅSTÅR
först (1) att jämlikheten inte är från socialismen,
sedan (2) att ”jämlikhet” är ”inskriven i själva skapelsen” och
därefter (3) att kyrkan har ett ”gudagivet uppdrag” att ”med kraft och övertygelse kämpa för jämlikhet mellan kvinnor och män.”
Men han gör inget försök att visa något av detta, vilket är desto mer klandervärt eftersom det är allmänt känt att Nya testamentet lär den kristna kvinnans underordning under mannen för Herrens skull och att det just är inskrivet i skapelsen. Vi återkommer så småningom till detta i detalj.

88. NYA TESTAMENTETS LÄRA är dessutom inte undangömd, utan lätt åtkomlig, och den som vill kan utan svårighet finna att det är ett faktum att det är just denna Bibelns lära om underordningen som är grundad och inskriven i skapelsen! Och lika känt är att kyrkan har hållit fast vid denna bibliska lära i tvåtusen år, och ännu gör det. (Vi återkommer till det som sagt.)

89. Man undrar också vad Arenius menar med ”gudagivet uppdrag”? Och att ”kämpa för jämlikhet”? Hur vet vi att kyrkan skall göra det? Var framgår det? Sägs det rent ut någonstans? Sådana frågor och lätt förutsedda invändningar bekymrar inte Arenius.

90. Politisk, ekonomisk och social verksamhet går inte att påvisa i Nya testamentet, vare sig i befallningar eller praktik.

a) Jesu rike är icke av denna världen, och han vägrade att låta sig göras till domare eller kung.

b) Jesus erkände de överheter som han hade över sig, precis som hans apostlar lär, främst de främsta Petrus och Paulus, både den romerska ockupationsmakten och de judiska religiösa makthavarna erkänns.

c) Jesus bröt aldrig mot lagen, han gjorde aldrig uppror, varken passivt eller aktivt, varken våldsamt eller genom vägran att lyda lagar eller befallningar.

d) Dock teg inte Jesus, han kritiserade feghet, osanning, lagbrott, lögner och hyckleri, hos de religiösa främst, isynnerhet ledarna, men även enskilda myndighetspersoners maktutövning.

e) Framförallt kritiserade han de skriftlärdes och de religiösa ledarnas förfalskande av Guds ord.

f) Han föddes ställd under lagen, och bröt inte vid ett enda tillfälle mot någon lag, varken romersk eller judisk. Man hittade inget att anklaga honom för. Man var tvungen att fixa falska vittnen.

g) Politisk verksamhet varken bedrivs eller är påbjuden i Nya testamentet.

h) Inte heller social hjälpverksamhet riktad till icke-troende är påbjuden, ja inte en enda gång förekommer i praktisk handling social hjälpverksamhet till icke-troende i den kristna församlingen i Nya testamentet.

i) Det enda ”sociala” som bedrivs är att predika evangeliet, och i samband med förkunnelsen beder man med händers påläggande för sjuka som tror.

Och trots allt detta så utgår Arenius från motsatsen! /slut del 4, cid/

_____forts. följer_________________________

bibelpank anka om kvinnans jämlikhet
Del 1. §§ 1-31 ; Del 2. §§ 32-64 ; Del 3. §§ 65-80 ; Del 4. §§ 81-90 ; Del 5. §§ 91-120 ; Del 6. §§ 121--

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen [ Läs här ]
* dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn [ Läs här ]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [ Läs här ]
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå [ Läs här ]
* cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
* cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER PÅ NEWSMILL:
2009-09-01 ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) med Bibeln som "rättesnöre" Newsmill [ Läs här ]
2009-08-25 SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd Newsmill [ Läs här ]
2009-07-31 DEN AVFALLNA SVENSKA KYRKAN Newsmill [ Läs här ]
2009-07-20 PASTOR SWÄRDS BIBELHYCKLERI [ Läs här ]
2009-07-03 GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN [ Läs här ]
2009-04-09 Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare [ Läs här ]

Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Kyrkan har inget uppdrag att driva jämlikhet - bibelpank anka (4)


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  bibelpank anka (3) om jämlikhet i skapelsen
  bibelpank anka om socialismen & kvinnans jämlikhet...
  "GUDLÖSAS" GUDLIGA KRITIK MOT "GUDLIGA"
  bibelpank anka om kvinnans jämlikhet (Del1)
  Lydnad mot Guds Ord i Läran & Livet
  Obesvarade frågor om pastor Swärds bibeltrohet
  Pastor Swärds bibelbluff - tystnaden talar högre ä...
  ÖPPET BREV till PASTOR SWÄRD (EFK) på Newsmill
  "Skriftens auktoritet splittrar, Kyrkan delas i gu...
  ”KRISTEN” CENSUR AV GUDS ORD, PASTOR SWÄRD & ”KRIS...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger