| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, november 29, 2008

  Vad de kristna behöver - om bibelförakt i Dagen & Världen idag

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-11-29 lö kväll
cid KOMMENTAR GUD GÖR DEN OGUDAKTIGE RÄTTFÄRDIG

De kristna behöver inte miljöengagemang eller socialism, ej heller behöver de den typ av gemenskap som kallas enhet och som bygger på människors ord och vishet.

De i sanningen fromma behöver ord från Gud, som ger ljus, liv och kraft och sätter gränser och därför har makt att frälsa från okunnighet, mörker, synd och död.

De kristna måste upphöra att ekonomiskt stödja all gudlös verksamhet i kristenheten som med lögner målas om till ”andens maningar”.

I. Tidningen Dagen Dagen är förlorad till bibelförakt och världslig ideologi och politik. På den gudlösa mörkertidningen Dagen härskar inte bara djup okunnighet om Skriften, utan också totalt ointresse för vad Bibeln, det är Guds ord, lär. Och när man vet vad Skriften säger så struntar man i det om man inte gillar det, man väger, väljer och vrakar.

På Dagen härskar vår tids normer och trender, såsom liberalism, socialistisk materialism, samt allehanda gudlösa idéer från omdöparsekter, svärmeandar och hycklande moderna pseudokristna.

Tidningen Dagens ledarredaktion sätter sina egna ord före och över Guds ord och gör sig därmed större än Gud. De tar villigt emot höga löner och fordrar för den sakens skull offer av andra, fastän de sviker både Gud, Bibeln och de kyrkor som avlönar dem.

De söker ära och pengar från fromma godtrogna människor genom att förfalska Guds ord och missbruka fromma talesätt, samtidigt som de uppträder inför världen med höga anspråk på att vara mer fromma än andra kristna, ja de menar sig vara heligare än Gud.

De kräver respekt för sina lögner och sina personer, men visar bara förakt för Gud och Guds ord och blir förbannade när man fördömer dem för deras ogärningar. Deras okunnighet är inte oskyldig, de har ingen som helst vilja att ens söka Gud. De gör inga som helst försök att ta reda på vad Guds ord säger, de använder Guds ord till att stödja sina egna meningar. De kämpar för äktenskapet men gör hor med djävulen.

De har allt gemensamt med Jesu tids fariséer. De tillhör döda f.d. väckelserörelser, de är en sekt i sekterna, dessa parasitiska karriärkristna byråkrater. De vet hur man tar sig fram, de vet hur man använder fromma ord för att lura fromma människor, de vet hur man flyter ovanpå utan att veta vad man talar om. De vet hur man skapar myter om sig själva.

Denna självutnämnda ”kristna elit”, dessa fariséiska klassresenärer har också allt gemensamt - även gudlösheten och den materialistiska ideologin - med socialistiska ”eliter”, de gör sig alla rika med sitt snack om solidaritet och sin förmenta rättfärdighet - fackföreningar, Folkskam, SAP & Samfunden – de är alla präktiga lögnare. Genom sina lögner gör de de sant rättfärdiga försagda och uppmuntrar allehanda falsk rättfärdighet på alla nivåer i samhället. Blir de angripna håller de ihop och berömmer och försvarar varandra, för att i nästa stund träta om något som inte hotar deras egen ställning.

De är de mest avskyvärda av alla klasser i samhället, dessa som utnyttjar de fromma som ännu finns kvar i frikyrkorna. De vill ha ”trovärdighet” och vara ”relevanta” i världen och äras och belönas med mycket pengar. De gör sig märkvärdiga med sina fromhetsgärningar, sina protester och sina aktiviteter, de missar sällan ett tillfälle att göra ont och göra lögn, genom att helt fräckt förklara sig för frommare än andra.

Jesus tål dem inte, och de tål inte Jesus. De må tala om Messias eller Jesus, men deras läror förnekar honom. Deras falskhet stod honom upp i halsen och han ville utspy dem ur sin mun, även om han gärna talade även med sådana om de skilde sig från sitt parti och var ärliga, ja även om de var fega och sökte upp Jesus mitt i natten så talade han även med dessa Gehennas barn.

Men mest av allt fördömde han dem. Det bör vi dagligen prisa Gud för, ty dessa djävulens hantlangare som gör ont till gott och gott till ont gör mer ont än de som mördar, ty dessa självheliga Guds Ords förnekare fördärvar själar.

II. Världen idag De som sätter Guds ord före miljön kan inte heller gå till Världen idag, ty där hyllar man enheten med falska läror och lärare mer än trohet mot sanningen och Ulf Ekman mer än enheten.

III. De kristna som inte tål Dagen och inte heller kan tåla Världen idag – vart ska de gå?

Till populisten och svärmaren Stanley Sjöberg på Hemmets Vän? Knappast. Till den panteistiska Svenska kyrkan? Det vore inte bättre.

Till Rom? Det är desperata människor som vill hämnas på Gud – men bara skadar sig själva - som söker sig dit!

Ännu dröjer det, ännu finns inte ett spår av något som kan föda de människor som endast nöjer sig med Guds ord.

Måste alla döda former helt krossas först? Kyrkorna i väst tycks vilja ha enhet för att få en gemensam begravning.

Självanklagelse vore annars den rätta vägen till bättring, omvändelse och liv. Falsk enhet och anklagelse av samhället får ersätta det enda nödvändiga.

Så går det och så måste det gå – den som överger Gud blir till slut lämnad åt sig själv och får på sin egen kropp bära sina synders frukt. Kristenheten har omdefinierat kristendomen och är nu blind och vilsen och vet inte vart den går, fastän den går mot döden varje dag.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ] * * * * * Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här] [ pdf ]
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Vad de kristna behöver - om bibelförakt i Dagen & Världen idag


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Kristenhetens omdefiniering av kristendomen - Schl...
  Om Guds rike - Stefan Gustavsson ändrar sig del II
  Hur skall Bibeln, den heliga Skrift, läsas?
  Bibelförakt hos kristna ledare: Arenius, Halldorf,...
  Stefan Gustavsson ändrar sig om civil olydnad
  Om lydnad & civil olydnad mot Gud & människor, enl...
  Om lydnad & civil olydnad mot Gud & människor, enl...
  Vapen, moralister & Bibeln
  Dödsstraffet, Gud, Bibeln, Kristenheten & Dagen
  Jonas Gardells teologi - apropå hedersdoktorförelä...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger