| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, maj 28, 2008

  politik & kristendom - mest lästa på cid bloggen

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS


2015-04-05 Påskdagen 

En rövarhistoria på Långfredagen & Kristi uppståndelses betydelse [HÄR ]

PDF-Länkar Newsmill artiklar [ Här, överst ]


2008-05-28 on
cid KOMMENTAR MEST LÄSTA 2008 + URVAL AV ÄLDRE

* skolbränder = hat mot skolan! [Läs här]
* krig kommer till försvarslösa - obillig försvarsslöhet [Läs här]
* kultur (?): Spel, Sex, & Sprit vs. Arbetet [Läs här]
* fackets maktmissbruk ’bra’! [Läs här]
* kdu, Weimers, tro, etik & islam - Valet 2010, 2006 & 1994 [Läs här]
* varg & mördare mer värda än oskyldiga - Sverige slut som civilisation [Läs här]
* laglös självhämnd vs. lagligt självförsvar & nödvärn - samhället svek Rödeby & Riccardo - Erixon har rätt [Läs här
* Plikt försvara lammen mot lejon. Om Gud, Krigsmakt & Våld[Läs här]
* ingen (?) vill försvara älskat (?) fosterland [Läs här]
* bomber,mordbränder,avrättningar på gatan - laglösheten tilltar i Sverige [Läs här]
* Skytte & kristna sekterister [Läs här]
* dödsstraffets berättigande - Europas problem [Läs här]
* "hjälp" för hjälparens skull stjälper [Läs här]
* den som inte vill arbeta, får inte äta [Läs här]
* webbvänsterns Kung Jinge ser Valförlust 2010 [Läs här]
* dödsstraff & homo6 LR. knappnål & silverskål [Läs här]
* Dags att vakna! Islam hotar Väst! [Läs här]
* Erixon, kränkningar & Kristus [Läs här]
* Kristi uppståndelses betydelse - makt & kristendom [Läs här]
* (m)-socialister, mjuka kvinnor, hårda män & Gud [Läs här]
* Dagen, helvetet & Hedenius - gäller Bibeln? [Läs här]
* (kd)s svurna fienders bästa vänner [Läs här]
* Kosovo - kallt eller varmt? [Läs här]
* kristna på knä! för vem & vad? (Evangelistveckan Jönköping) [Läs här]
* pinsam Piensoho beljuger Åke Green [Läs här]
* Hedin vs. Lewi Pethrus [Läs här]
* politik, etik & tron - med (kd) hit & dit [Läs här]
* synd, materialism & fördömelse i Pingst & Dagen [Läs här]
* kvinnan & kristna Dagen Lr. Bibeln & Hitler [Läs här]
* Heliga karikatyrer! Om Sandlund, David & Goliat [Läs här]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [Läs här]
* om dopet & arvsynden (barndop) [Läs här]
* kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf [Läs här]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
* Om avfallna kristna & Påven [Läs här]
* "teologisk kreativitet" = gudlös fest & lek! [Läs här
* Homo6are hatar Paulus, alltså är de judehatare! [Läs här]
* SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD [Läs här]
* Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [Läs här]
* nöjesjakt, "djurrätt" & Guds Ord [Läs här]
* FREDRIK SIDENVALL: Deklarationen om Kyrkliga Rättigheter [Läs här]
* Socialism: Lögner, Stöld, Terror, Våld & Massmord [Läs här]
* Om klosterliv & äktenskapet (Östanbäck vs. St. Clara) [Läs här]
* "Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk" (Östanbäcksuttalandet) [Läs här]
* Något om Peter Halldorfs IKON-försvar [Läs här]
* Lewi Pethrus om det talade ordet - predikan 28 nov. 1915 [Läs här]
* Om Gardells teologi [Läs här]
* Samfunden bidrar till sin egen självutplåning (om falsk kristen enhet) [Läs här]
* Ökad enighet är ingen lösning [Läs här]

ÄLDRE ARTIKLAR I URVAL:
POLITIK
* Reinfeldts segertal 17.9.2006 [Läs här]
* Låt alla få leva sin dröm - Göran Persson och du [Läs här]
* 70 år av socialism [Läs här]
* Swedish elections: Valstatistik & regeringar 1911-2006 [Läs här]
TEOLOGI
* Bibeln förbjuder kvinnliga präster (Hustavlan)[Läs här]
* Samfunden bidrar till sin egen självutplåning [Läs här]
* Ökad enighet är ingen lösning [Läs här]
WORLD POLITICS
Churchill:
* U.S. Independence Day, July 4, 1918 [Read here]
* Harrow, Oct. 1941, Never Give In, Never, Never, Never [Read here]
* TO THE PEOPLE OF CZECHOSLOVAKIA, Sept. 11, 1940 - 2 yrs since Munich Agreement [Read here]
DEBATT
Artiklar publicerade i olika tidningar åren 1994 -- 2007 [Läs här]*
LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *
LÄS MER:
Andra intressanta bloggar
, , , , , , , , , , , , , , , , , , Kosovo, , , kristen tro, kristna vänstern, , , kyrkor och samfund, , , , , , , , , , , , , , , självförsvar, skatter, , , , , , , , USA, , , , vänstern, , , äktenskapet, anabaptister, arvsynd, baptism, baptister, , , , Dagen, , , dogmer, , , , förtröstan, Gamla testamentet, , , , Guds Ord, , , , , , , , , , , Kristus, , , , Livets Ord, läran, , , Nya testamentet, , Paulus, , , pingst, pingst ffs, pingstkyrkan, pingströrelsen, pingstväckelsen, , påven, rättfärdighet, Elisabeth Sandlund, sekt, sekter, sekterism, , , , , , , , trosbekännelse, , , , ,

*

Etiketter: ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  politik & kristendom - mest lästa på cid bloggen


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  ORD för dagen (19 maj): Gud, Luther & cid - Förlåt...
  Guds Ord & Luthers (18 maj): Synd & Sanning
  kyrkskratt: Rening från synden i dopet
  ORD för dagen (16maj): Gud, Luther & cid; helgon, ...
  ORD för dagen (14 maj): Gud, Luther & cid - Trons ...
  ORD för dagen (13 maj): Gud, Luther & cid - Evange...
  ORD för dagen (12 maj): Gud, Luther & cid - Om Väl...
  Guds Ord & Luthers (11 maj): Fördra & Förlåt - ist...
  krig kommer till försvarslösa - obillig försvarssl...
  skolbränder = hat mot skolan!  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger